Patients experiences

If Streptokill helped you and you write us about your experience, we will give you one Streptokill for free with another Streptokill purchased in our official e-shop streptokill.cz.

What patients say about streptokill

If Streptokill helped you and you write us about your experience, we will give you one Streptokill for free with another Streptokill purchased in our official e-shop streptokill.cz.

Marcela Černá
Czech republic

Streptokill has proven itself really reliably for me. The whole family uses it against sore throats, canker sores and periodontal disease. I can only recommend....

Streptokill se mi osvědčil opravdu spolehlivě. Používáme ho celá rodina proti bolesti v krku, na afty i paradentozu. Mohu jen doporučit....

Automatically translated | View original
Lucie
Czech republic

I suffer from repeated viruses all winter, this year there was a new sinus infection up to the ear, which kept coming back. I was also not able to get rid of (food) pins from the tonsils for years, I tried everything possible.... . During my last sore throat (about 2 months ago), a friend recommended Streptokill to me, which immediately impressed me with its composition, given that it is purely natural, however, I have been trying to remedy it all the time in "natural medicine" and without visible improvements, that's why I didn't really believe that it would be different with Streptokill. Not only did it take care of the original pain in the throat, and thanks to that I then stuffed it wherever possible (nose - sinuses, ear - ear infection, gums - periodontitis) and gradually everything went away, but today my throat got scratchy and when I sprayed, I noticed , that my tonsils in my neck are reduced, almost hidden, the holes for the studs are closed and I realized that I haven't actually felt the studs for some time, so I don't have them... Thank you very much, I stopped hoping for an improvement, I was also going to have my tonsils removed, but still , that I've been resisting it for 10 years, I was already scratching it, it was humus, now it's great :) Thank you very much!

Celé zimy protrpím opakovanými virozami, letos nově přibyl zánět dutin až do ucha, který se vracel. Rovněž jsem se leta nebyla schopna zbavit čepů (potravinových) z mandlí, zkoušela jsem vše možné .... . Při poslední bolesti v krku (před cca 2 měsíci) mi kamarádka doporučila Streptokill, který mě okamžitě zaujal složením, vzhledem k tomu, že je čistě přírodní, nicméně v "přírodním lečitelství" jsem se celou dobu snažila o nápravu a bez viditelných zlepšení, proto jsem moc nevěřila, že se Streptokillem to bude jiné. Nejenže zabral na původní bolest v krku a díky tomu jsem jej pak cpala kam se dalo (nos - dutiny, ucho - zánět ucha, dásně - paradentoza) a postupně vše odeznělo, ale dnes mě zaškrabkalo v krku a když jsem stříkala, všimla jsem si, že mé krční mandle jsou zmenšené, téměř schované, díry po čepech stažené a došlo mi, že čepy už vlastně nějakou dobu nevnímám, tedy nemám.. Moc děkuju, ve zlepšení jsem už přestala doufat, chystala jsem se i na odstranění mandlí, přesto, že se tomu již 10 let bráním, už mi z toho hrabalo, byl to humus, teď je to paráda :) Moc díky !

Automatically translated | View original