What is
Streptokill?

Streptokill is 100% natural antiseptic agent. It uses primarily the astringent effect of tannins extracted from oak and ten herbs. Streptokill's active ingredients are strongly concentrated and achieve exceptional results backed up by authentic reviews of Streptokill users on stre.cz and angina.cz

25 ml, alc. 58% vol., dietary supplement, Reg. TM in Switzerland, EU, Great Britain, Australia and U.S.A.

Petra
Czech republic

I received streptococcus from my son (found in a pediatrician by streptest), I had a sore throat, but no fevers, and since I was to be vaccinated in a few days, ATB treatment was out of the question, but streptococcus had to be treated. lest I infect my son again. I splashed the whole package, really sprayed every 30 minutes and I was negative...

I received streptococcus from my son (found in a pediatrician by streptest), I had a sore throat, but no fevers, and since I was to be vaccinated in a few days, ATB treatment was out of the question, but streptococcus had to be treated. lest I infect my son again. I splashed the whole package, really sprayed every 30 minutes and I was negative on the control smear. I didn't believe it, but we've all used it ever since when we have a sore throat and it works great.

Comment Streptokill.info: Hello Peter, we are very glad that your control smear was negative, although it is much more important that you recover. There are two perspectives on whether to classify a person with proven streptococcus even if he or she has no symptoms, and we are among those who say that only one who has symptoms is ill, regardless of whether he or she has been diagnosed with streptococcus or not. not. E.g. in some children's groups, tens of percent of children have a positive smear on streptococcus, even though they have no symptoms and feel healthy. Fortunately, in this case, for example, the State Institute of Public Health does not recommend such children to "re-treat" antibiotics , which is an opinion with which we completely identify.

Dostala jsem od syna streptokoka (zjištěno u dětské doktorky streptestem), měla jsem bolest v krku, ale bez horeček a vzhledem k tomu, že jsem se měla nechat očkovat za pár dní, tak léčba ATB nepřipadala v úvahu, ale přeléčit se streptokok musel, abych nenakazila opětovně syna. Vyšplíchala jsem celé balení, stříkala jsem opravdu každých 30 minut a na kontrolním stěru jsem byla negativní. Nevěřila jsem, ale od té doby používáme všichni, když máme bolest v krku a zabírá parádně.

 

Komentář Streptokill.info: Dobrý den, Petro, jsme moc rádi, že byl Váš kontrolní stěr negativní, i když je mnohem podstatnější, že jste se uzdravila. Na to zda člověka s prokázaným streptokokem klasifikovat jako nemocného, i když nemá žádné příznaky jsou dva pohledy a my patříme k těm, kdo říkají, že nemocný je jen ten, kdo má příznaky, bez ohledu na to, zda mu byl streptokok prokázán, či nikoliv. Např. v některých dětských kolektivech má pozitivní stěr na streptokoka desítky procent dětí, přestože nemají žádné příznaky a cítí se zdravé. Naštěstí v tomto případě např. i Státní Zdravotní Ústav nedoporučuje takové děti "přeléčovat" antibiotiky, což je názor, se kterým se zcela ztotožňujeme.

Automatically translated | View original
Bára
Czech republic

Hello, I have been using Streptokill for a year and a great helper with neck pain and beginning sore throat, he always got me out of sore throat and I didn't have to go to DR. A great helper for me ... I'm very glad I discovered him ..
Bara from Litoměřice

Hello, I have been using Streptokill for a year and a great helper with neck pain and beginning sore throat, he always got me out of sore throat and I didn't have to go to DR. A great helper for me ... I'm very glad I discovered him ..
Bara from Litoměřice

Dobrý den, Streptokill používám už rok a super pomocník s bolestí krku a začínající angíny, vždy mě z angíny dostal a nemusela jsem k DR. Pro mě super pomocník...Jsem moc ráda, že jsem ho objevila..
Bára z Litoměřic

Automatically translated | View original
Marla
Czech republic

Streptokill must never be missing at home, we use it by the whole family. Works great for sore throats, aphthae, irritated gums, cold sores .... I definitely recommend ..... Marla

Streptokill must never be missing at home, we use it by the whole family. Works great for sore throats, aphthae, irritated gums, cold sores .... I definitely recommend ..... Marla

Streptokill u nás doma nesmí nikdy chybět, používáme ho celá rodina. Skvěle funguje na bolest v krku, afty, podrážděné dásně, opary....Rozhodně doporučuji.....Marla

Automatically translated | View original
M. Hadaštoková
Czech republic

At the end of February, I received antibiotics for sore throat from the doctor, and after the collection, the sore throat returned within 5 days. Visiting the doctor again and again the antibiotics, again after getting back within a week of angina, the doctor put on antibiotics again, I got them, but I still didn't feel very well here. I...

At the end of February, I received antibiotics for sore throat from the doctor, and after the collection, the sore throat returned within 5 days. Visiting the doctor again and again the antibiotics, again after getting back within a week of angina, the doctor put on antibiotics again, I got them, but I still didn't feel very well here. I searched the internet and came across streptokill, I immediately ordered and applied after half an hour. After two days of significant improvement, the tonsils shrank and the neck looked better. I continued the application three times a day. Now I only apply in the evening. I definitely recommend it for me, it's a pity I didn't come across it before.

Na konci února jsem u doktora dostala antibiotika na angínu, po dobrání se angína vrátila do 5 dnů. Znovu návštěva lékaře a znovu antibiotika, opět po dobrání do týdne angína zpátky, lékař znovu nasadil antibiotika, ty jsem dobrala, ale pořád sem se necítila úplně dobře. Hledala jsem na internetu a narazila na streptokill, ihned jsem objednala a aplikovala po půl hodině. Po dvou dnech výrazné zlepšení, mandle se zmenšili a krk vypadal lépe. V aplikaci jsem pokračovala dále třikrát denně. Teď aplikuji už pouze večer. Za mě určitě doporučuji, škoda, že jsem na něj nenarazila dříve.

Automatically translated | View original
Jitka N.
Czech republic

Hello, it's been a few years since I discovered Streptokill and I still can't let it go! I order regularly because I am prone to sore throats and weather changes. With Streptokill, me and my son (he also used to suffer from sore throats) manage these sharp weather transitions (autumn / spring) even without antibiotics :-) Previously, we used to...

Hello, it's been a few years since I discovered Streptokill and I still can't let it go! I order regularly because I am prone to sore throats and weather changes. With Streptokill, me and my son (he also used to suffer from sore throats) manage these sharp weather transitions (autumn / spring) even without antibiotics :-) Previously, we used to have ATB about 2-4 times / year. As soon as someone at home starts sore throat, he'll immediately talk about Streptokill. Thank you so much for this great helper! Jitka

Dobrý den, je to už pár let, co jsem objevila Streptokill a stále na něj nedám dopustit! Objednávám pravidelně, jelikož jsem náchylná na angíny a změny počasí. Se Streptokillem se mně i mému synovi (také dříve trpíval na angíny) daří tyto prudké přechody počasí (podzim/jaro) zvládnou i bez antibiotik :-) Dříve jsme mívali ATB tak 2-4x/rok. Jakmile u nás doma začne někoho pobolívat v krku, hned si řekne o Streptokill. Moc děkujeme za tohoto skvělého pomocníka! Jitka

Automatically translated | View original
K. Hamáčková
Czech republic

Although I play active sports and are healthy, I fight angina twice a year. The last one returned a few days after taking the antibiotics. So I'm already resistant to atb treatment. While googling my problem, I came across Streptokill and immediately bought and put it on. And a miracle took place! I beat Angina thanks to the intensive high...

Although I play active sports and are healthy, I fight angina twice a year. The last one returned a few days after taking the antibiotics. So I'm already resistant to atb treatment. While googling my problem, I came across Streptokill and immediately bought and put it on. And a miracle took place! I beat Angina thanks to the intensive high dosage. Thank you so much for Streptokill. I will return to it and recommend it further

Ačkoliv aktivně sportuji a jsem zdravá, dvakrát ročně bojuji s anginou. Ta poslední se vrátila pár dní po dobrání antibiotik. Jsem už tedy na atb léčbu rezistentní. Při googlení svého problému jsem narazila na Streptokill a hned ho koupila a nasadila. A zázrak se konal! Anginu jsem díky intenzivnímu vysokému dávkování porazila. Mockrát za Streptokill děkuji. Budu se k němu vracet a dále doporučovat

Automatically translated | View original
Lukáš
Czech republic

I thought about Streptokill for a very long time, this year I had three ATBs, my angina suffers every year and that's why I said that I would try it at least once and immediately after the first day I felt a relief, I definitely recommend it to everyone who has angina problems, Lukas

I thought about Streptokill for a very long time, this year I had three ATBs, my angina suffers every year and that's why I said that I would try it at least once and immediately after the first day I felt a relief, I definitely recommend it to everyone who has angina problems, Lukas

O Streptokillu jsem uvazoval strasne dlouho, letos jsem mel uz troje ATB, angina me trapi kazdy rok a proto jsem si rekl, ze to aspon 1x zkusim a ihned po prvnim dni jsem citil ulevu, urcite vsem kteri maji problemy s anginama doporucuji, Lukas

Automatically translated | View original
Mája
Czech republic

An excellent natural and especially effective product ... I have been using it for a long time and I can really recommend it .... Marcela

An excellent natural and especially effective product ... I have been using it for a long time and I can really recommend it .... Marcela

Výborný přírodní a hlavně účinný přípravek...Používám už delší čas a opravdu mohu doporučit....Marcela

Automatically translated | View original
Míša V.
Czech republic

I use Streptokill for every unpleasant sore throat (scratching, hoarseness, pain). It works well for aphthae and for the harder the perfect helper in colds.

I use Streptokill for every unpleasant sore throat (scratching, hoarseness, pain). It works well for aphthae and for the harder the perfect helper in colds.

Streptokill používám při každé nepříjemné bolesti v krku (škrábání, chrapot, bolest ). Výborně zabírá na afty a pro otrlejší dokonalý pomocník při rýmě.

Automatically translated | View original
Marcela Pokorná
Czech republic

We use Streptokill for everything, except for sore throats and wounds, aphthae, cold sores, runny nose, runny nose, ear. It's great and everyone I've recommended it already uses it too.

We use Streptokill for everything, except for sore throats and wounds, aphthae, cold sores, runny nose, runny nose, ear. It's great and everyone I've recommended it already uses it too.

Streptokill používáme snad už na všechno, kromě bolesti v krku i na rány, afty, opary, do nosu na rýmu, ucha. Je skvělý a každý komu jsem ho doporučila už ho používá taky.

Automatically translated | View original