Q&A

In our Q&A section an answer to your query most likely already exists. Try to search it by typing a key word like pregnancy and then click the icon with magnifying glass.

In our Q&A section an answer to your query most likely already exists. Try to search it by typing a key word like pregnancy and then click the icon with magnifying glass.

If you have not found the answer, send us your question, and we will respond as soon as possible.

Hello, it is normal that the preparation burns to the point of pain, it stops after a few seconds, but anyway... thank you Lenka

Hello Lenka,
generally speaking, it's really normal. When disinfecting the affected mucous membrane (for example, a "scratchy" throat), there is usually a more pronounced transmission of nerve signals through the cells of the mucous membrane, which tend to be significantly more sensitive at the time of inflammation than when the throat is symptom-free. Even from the experiences of our users, which you can find, for example, at www.stre.cz, it is clear that when you apply STkill to the throat, which is without symptoms, it usually does not "burn" much or even at all, and vice versa.
be well
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Hello, it is normal that the preparation burns to the point of pain, it stops after a few seconds, but anyway... thank you Lenka

Hello Lenka,
generally speaking, it's really normal. When disinfecting the affected mucous membrane (for example, a "scratchy" throat), there is usually a more pronounced transmission of nerve signals through the cells of the mucous membrane, which tend to be significantly more sensitive at the time of inflammation than when the throat is symptom-free. Even from...

Dobrý den, je normální, že přípravek.pálí až bolí, po pár sekundách to přestane ale.stejne...děkuji Lenka

Dobrý den, Lenko,
obecně řečeno, je to opravdu normální. Při desinfekci zasažené sliznice (například "škrábajícího" krku) dochází většinou k výraznějším přenosům nervových signálů skrze buňky sliznice, které v době zánětu bývají podstatně vnímavější, než je-li hrdlo bez příznaků. I ze zkušeností našich uživatelů, které můžete najít např. na www.stre.cz je zřejmé, že když aplikujete STkill do krku, který je bez příznaků, tak zpravidla příliš nebo dokonce vůbec "nepálí" a naopak.
Buďte zdráva,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Dobrý den, je normální, že přípravek.pálí až bolí, po pár sekundách to přestane ale.stejne...děkuji Lenka

Dobrý den, Lenko,
obecně řečeno, je to opravdu normální. Při desinfekci zasažené sliznice (například "škrábajícího" krku) dochází většinou k výraznějším přenosům nervových signálů skrze buňky sliznice, které v době zánětu bývají podstatně vnímavější, než je-li hrdlo bez příznaků. I ze zkušeností našich uživatelů, které můžete najít např. na www.stre.cz je zřejmé, že když aplikujete...

Automatically translated | View original

Hello, I want to ask, can STKill help enlarged tonsils after repeated angina? My son snores a lot at night. Thank you Leona

Hello Leona,

unfortunately, according to the current legislation, we are no longer allowed to provide this information, and the only thing we can refer you to at the moment are the experiences of our users on stre.cz. In any case, non-acute or the long-term bad condition of tonsils deformed by chronic angina can be significantly improved, both in adults and even more so in children, so I would be optimistic in your case.

Best regards,

Pavel Soukup

STREPTOkill.cz

Hello, I want to ask, can STKill help enlarged tonsils after repeated angina? My son snores a lot at night. Thank you Leona

Hello Leona,

unfortunately, according to the current legislation, we are no longer allowed to provide this information, and the only thing we can refer you to at the moment are the experiences of our users on stre.cz. In any case, non-acute or the long-term bad condition of tonsils deformed by chronic angina can be significantly improved, both in adults and even more...

Dobrý den, Chci se zeptat, může pomoct STKill na zvětšené krční mandle po opakovaných angínách? Syn v noci hodně chrápe. Děkuji Leona

Dobrý den, Leono,

dle platné legislativy už bohužel nesmíme tyto informace poskytovat a jediné na co Vás momentálně můžeme odkázat jsou zkušenosti našich uživatelů na stre.cz. Každopádně i neakutní, resp. dlouhodobě špatný stav krčních mandlí deformovaných chronickými angínami je možné výrazně zlepšit a to jak u dospělých lidí, tím spíše u dětí, takže bych byl ve Vašem případě optimistický.

S pozdravem,

Pavel Soukup

STREPTOkill.cz

Dobrý den, Chci se zeptat, může pomoct STKill na zvětšené krční mandle po opakovaných angínách? Syn v noci hodně chrápe. Děkuji Leona

Dobrý den, Leono,

dle platné legislativy už bohužel nesmíme tyto informace poskytovat a jediné na co Vás momentálně můžeme odkázat jsou zkušenosti našich uživatelů na stre.cz. Každopádně i neakutní, resp. dlouhodobě špatný stav krčních mandlí deformovaných chronickými angínami je možné výrazně zlepšit a to jak u dospělých lidí, tím spíše u dětí, takže bych...

Automatically translated | View original

Hello, my 10-year-old daughter has had 3 sore throats (strep throat) since the beginning of December. He always goes to school for 2 days and comes home with a sore throat. Do you think that Streptokill will help already when angina is already underway and antibiotics are taken? I'm really desperate now, I've missed a lot and it's still not quite ok. I have already ordered one bottle, but still I prefer to write.

Hello Lucy,

unfortunately, according to the applicable regulations, we cannot tell you whether Streptokill will work on anything. All I can do is refer you to the authentic reviews of our users at http://www.stre.cz , where you will read that it works for a very wide range of ailments and recommend you to try Streptokill in sufficient intensity. Results are usually seen very soon.

You can certainly use it with an active angina, and there is no problem even in combination with ATB, although we consider it essential to apply it in sufficient frequency and quantity, especially at the time after antibiotics have been taken, when the content of ATB in the blood drops significantly within a few days and the angina tends to return.

I wish my daughter a speedy recovery and, above all, jumping out of the vicious circle of repeated use of ATB and lowering the condition of her own immunity,

Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Hello, my 10-year-old daughter has had 3 sore throats (strep throat) since the beginning of December. He always goes to school for 2 days and comes home with a sore throat. Do you think that Streptokill will help already when angina is already underway and antibiotics are taken? I'm really desperate now, I've missed a lot and it's still not quite ok. I have already ordered one bottle, but still I prefer to write.

Hello Lucy,

unfortunately, according to the applicable regulations, we cannot...

Dobrý den, dcera 10 let má od začátku prosince 3 angínu (v krku streptokoka). Vždy jde na 2 dny do školy a zase je doma s bolestí krku. Myslíte, že Streptokill pomůže už když je angína rozběhnutá a berou se antibiotika? Opravdu jsem už zoufalá, hodně zameškala a stále to není úplně ok. Jednu lahvičku jsem už objednala, ale i přesto radši píši.

Dobrý den, Lucie,

bohužel dle platných předpisů Vám nemůžeme napsat, zda Streptokill na cokoliv zabere. Jediné co mohu, je odkázat Vás na autentické recenze našich uživatelů na http://www.stre.cz, kde se dočtete, že funguje na velmi široké spektrum neduhů a doporučit Vám Streptokill v dostatečné intenzitě vyzkoušet. Výsledky jsou zpravidla vidět velmi brzy.

Při rozběhnuté angíně určitě můžete užívat a ani v kombinace s ATB není problém, i když za zásadní považujeme aplikaci v dostatečné frekvenci i kvantitě především v době po dobrání antibiotik, kdy během pár dnů výrazně klesne obsah ATB v krvi a angína má tendenci se vracet.

Přeji dceři brzké uzdravení a hlavně vyskočení z bludného kruhu opakovaného užívání ATB a snižování kondice vlastní imunity,

Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

 

Dobrý den, dcera 10 let má od začátku prosince 3 angínu (v krku streptokoka). Vždy jde na 2 dny do školy a zase je doma s bolestí krku. Myslíte, že Streptokill pomůže už když je angína rozběhnutá a berou se antibiotika? Opravdu jsem už zoufalá, hodně zameškala a stále to není úplně ok. Jednu lahvičku jsem už objednala, ale i přesto radši píši.

Dobrý den, Lucie,

bohužel dle platných předpisů Vám nemůžeme napsat, zda Streptokill na cokoliv zabere. Jediné co mohu, je odkázat Vás na autentické...

Automatically translated | View original

Hello, I myself have been using this product to great satisfaction for about 4 years. But I have a question: Can this product be used during pregnancy? The daughter-in-law is in a different condition and has streptococcus and staphylococcus, but she is allergic to the antibiotics she might be taking. If she were to dilute the preparation, would the effect be sufficient? Thank you very much for your answer. Nadia

Hello Nadia,
it is likely that the gynecologist will find the content of sage and alcohol to be insignificant in terms of the effect on pregnancy, but please let your daughter-in-law follow the previously prepared answer on this topic (published on angina.cz) prepared by Mgr. Soup:

Among other things, Streptokill also contains some components that are not recommended during pregnancy or should be used with caution. It is, for example, alcohol and sage extract. I would not recommend use in the first trimester and I would consult a gynecologist for the rest of the pregnancy. Sincerely, Mgr. Václav Polivka

Thank you for your patronage and we wish you good health,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Hello, I myself have been using this product to great satisfaction for about 4 years. But I have a question: Can this product be used during pregnancy? The daughter-in-law is in a different condition and has streptococcus and staphylococcus, but she is allergic to the antibiotics she might be taking. If she were to dilute the preparation, would the effect be sufficient? Thank you very much for your answer. Nadia

Hello Nadia,
it is likely that the gynecologist will find the content of sage...

Dobrý den, já sama tento přípravek používám k velké spokojenosti již asi 4 roky. Mám ale dotaz: Může se tento přípravek používat i v těhotenství? Snacha je v jiném stavu a má streptokoka a stafylokoka, ale na antibiotika, která by mohla užívat, je alergická.Pokud by popřípadě přípravek zředila, bude účinek dostačující? Děkuji moc za odpověď. Naďa

Dobrý den, Naďo,
je pravděpodobné, že gynekolog shledá obsah šalvěje i alkoholu jako bezvýznamný z hlediska vlivu na těhotenství, ale nechť se prosím Vaše snacha řídí již dříve zpracovanou odpovědí na toto téma (zveřejněnou na angina.cz) zpracovanou Mgr. Polívkou:

Streptokill obsahuje mimo jiné také některé složky, které se v těhotenství nedoporučuje užívat a nebo s opatrností. Je to např. alkohol a výtažek ze šalvěje. V prvním trimestru bych užívání nedoporučil a pro zbytek těhotenství bych se poradil s gynekologem. S pozdravem, Mgr. Václav Polívka

Děkujeme za Vaši přízeň a přejeme hodně zdraví,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Dobrý den, já sama tento přípravek používám k velké spokojenosti již asi 4 roky. Mám ale dotaz: Může se tento přípravek používat i v těhotenství? Snacha je v jiném stavu a má streptokoka a stafylokoka, ale na antibiotika, která by mohla užívat, je alergická.Pokud by popřípadě přípravek zředila, bude účinek dostačující? Děkuji moc za odpověď. Naďa

Dobrý den, Naďo,
je pravděpodobné, že gynekolog shledá obsah šalvěje i alkoholu jako bezvýznamný z hlediska vlivu na těhotenství, ale nechť se...

Automatically translated | View original

I would also like to ask - my son is 3.5 years old, after the application of streptokill he needs to drink immediately - unfortunately he does not like alcohol. Is the effectiveness thereby reduced, or can you drink after application? Thank you. Ecerova

Hello Mrs. Ecerová,
try to do without the drink immediately after application, because of course this will greatly reduce the effect. We also recommend not drinking sugary drinks, but otherwise of course drink as much as possible, ideally shortly before the application, not after it.
Good health,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

I would also like to ask - my son is 3.5 years old, after the application of streptokill he needs to drink immediately - unfortunately he does not like alcohol. Is the effectiveness thereby reduced, or can you drink after application? Thank you. Ecerova

Hello Mrs. Ecerová,
try to do without the drink immediately after application, because of course this will greatly reduce the effect. We also recommend not drinking sugary drinks, but otherwise of course drink as much as possible, ideally...

Jeste bych se rada zeptala - syn 3,5 roku, po aplikaci streptokillu vyzaduje ihned napit - bohuzel chut a alkohol nedava. Je tim ucinnost tim padem snizena, nebo lze se po aplikaci napit? Dekuji. Ecerova

Dobrý den, paní Ecerová,
zkuste to zvládnou bez toho napití ihned po aplikaci, protože to samozřejmě účinek značně omezí. Také doporučujeme nepít slazené nápoje, ale jinak pijte samozřejmě co nejvíce, optimálně chvíli před aplikací, nikoliv po ní.
Hodně zdraví,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Jeste bych se rada zeptala - syn 3,5 roku, po aplikaci streptokillu vyzaduje ihned napit - bohuzel chut a alkohol nedava. Je tim ucinnost tim padem snizena, nebo lze se po aplikaci napit? Dekuji. Ecerova

Dobrý den, paní Ecerová,
zkuste to zvládnou bez toho napití ihned po aplikaci, protože to samozřejmě účinek značně omezí. Také doporučujeme nepít slazené nápoje, ale jinak pijte samozřejmě co nejvíce, optimálně chvíli před aplikací, nikoliv po ní.
Hodně zdraví,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Automatically translated | View original

Hello, my 3.5-year-old son has been suffering from a sore throat since morning. He doesn't have a temperature at the moment, but the pain is obviously very intense, he is crying that it hurts. I have new Streptokill at home, I bought it as a precaution. At what intensity can I dose it to children and after how long, if necessary, to see a doctor, or when can I see if the streptokill has taken effect. My point is that it's Thursday and the weekend is upon us. My son was also hospitalized in the summer, he copes with these diseases very poorly, so I don't want to neglect anything, but I would also like to avoid another dose of antibiotics. Thank you

Good day,
we definitely recommend starting the application as soon as possible and a few sprays should be enough in the small oral cavity, but the more often the better, at least every half hour (of course only when the son is awake) and if possible, get as deep into the throat as possible. Of course, we must recommend a visit to the doctor and a rest regime with a light diet and a supply of fresh air.
Best wishes to you and your son,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Hello, my 3.5-year-old son has been suffering from a sore throat since morning. He doesn't have a temperature at the moment, but the pain is obviously very intense, he is crying that it hurts. I have new Streptokill at home, I bought it as a precaution. At what intensity can I dose it to children and after how long, if necessary, to see a doctor, or when can I see if the streptokill has taken effect. My point is that it's Thursday and the weekend is upon us. My son was also hospitalized in...

Dobry den, sym 3,5 let si od rana stezuje na bolest v krku. Aktualne nema teplotu, ale bolest je zjevne velmi intenzivni, poplakava, ze ho to boli. Streptokill mam doma novy, koupila jsem ho preventivne. V jake intenzite ho mohu diteti davkovat a po jake dobe eventuelne vyhledat lekare, resp.kdy lze videt, zda streptokill zabral. Jde mi o to, ze je ctvrtek a vikend pred nami. Syn byl v lete i hospitalizovany, tyto nemoce snasi velmi spatne, proto nechci nic zanedbat, ale dalsi nalozi antibiotik bych se take rada vyhnula. Dekuji

Dobrý den,
určitě doporučujeme začít aplikovat co nejdříve a u malé dutiny ústní by mělo stačit pár střiků, ale čím častěji, tím lépe, klidně každou půlhodinu (samozřejmě jen když je syn vzhůru) a pokud možno co nejhlouběji se v hrdle dostanete. Samozřejmě musíme doporučit návštěvu lékaře a klidový režim s lehkou stravou a přísunem čerstvého vzduchu.
Hodně zdraví synovi i Vám,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Dobry den, sym 3,5 let si od rana stezuje na bolest v krku. Aktualne nema teplotu, ale bolest je zjevne velmi intenzivni, poplakava, ze ho to boli. Streptokill mam doma novy, koupila jsem ho preventivne. V jake intenzite ho mohu diteti davkovat a po jake dobe eventuelne vyhledat lekare, resp.kdy lze videt, zda streptokill zabral. Jde mi o to, ze je ctvrtek a vikend pred nami. Syn byl v lete i hospitalizovany, tyto nemoce snasi velmi spatne, proto nechci nic zanedbat, ale dalsi nalozi...

Automatically translated | View original

I called you back and just wanted to ask to make sure that I didn't make a mistake while using the streptococcus, the very day my throat started to scratch a little, so I started spraying the streptokill, the next day my throat started to hurt a lot more and I also had white spots on my tonsils (I also sprayed streptokill), chills and temperature, and a positive streptococcal swab from my throat. The doctor immediately prescribed me antibiotics. So, theoretically, if she didn't start antibiotics and continued to use streptokill, would it work for me? How many days does the streptokill take for that terrible sore throat? Is it possible to stop the antibiotics completely after two days and continue the treatment with streptokill? Thank you very much for the information. :-)

Hello Mrs. Vardova,
I don't think you would make a mistake. The problem could be, for example, that it was not a bacterial, but a viral disease. E.g. about infectious mononucleosis (see e.g. infectious mononucleosis, mononucleosis ). In any case, even in this case, Streptokill usually brings relief, even though it does not act on the causative agent of the disease, i.e. viruses, but "only" disinfects the throat from pathogens that accumulate in it as a secondary product of a viral infection.
The fact that she took antibiotics immediately could indicate that the origin of the disease could be of viral origin, for which antibiotics are ineffective. In the case of streptococcal origin, antibiotics will almost always help significantly, at least for a short time, and relief will occur even in patients with reduced immunity or with resistant strains of bacteria, when the streptococcus is only temporarily suppressed, even if it is not completely destroyed, and the return of serious symptoms occurs only a few days after the antibiotics are taken, when their level in the blood drops to a negligible level.
We recommend taking antibiotics as prescribed if you have already started taking them.
Unfortunately, by law, we cannot comment on the effects of Streptokill, so it is necessary to rely exclusively on authentic reviews of patients who have shared their experiences on our or other websites.
I hope you are feeling better now and I wish you a speedy recovery,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

I called you back and just wanted to ask to make sure that I didn't make a mistake while using the streptococcus, the very day my throat started to scratch a little, so I started spraying the streptokill, the next day my throat started to hurt a lot more and I also had white spots on my tonsils (I also sprayed streptokill), chills and temperature, and a positive streptococcal swab from my throat. The doctor immediately prescribed me antibiotics. So, theoretically, if she didn't start...

Volala jsem vam na zpet a chtela se jen zeptat abych si utvrdila, ze jsem neudelala pritom uzivani streptokoku nejakou chybu, hned v den kdy me zacalo malicko skrabat v krku tak jsem zacala strikat streptokill na druhy den me zacalo bolet o dost vice v krku a mela jsem tam i bile fleky na mandlich (taktez jsem strikala streptokill), zimnici a teplotu, streptokok pozitivni vyter z krku. Doktorka mi hned predepsala antibiotika. Takze kdych teoreticky nezacala s antibiotikami a uzivala nadale streptokill tak by mi to zabralo? Kolikaty den zabere ten streptokill na tu hroznou bolest v krku? Je mozne ted po dvou dnech antibiotik je uplne vysadit a pokracovat lecbou se streptokillem? Dekuji moc za informace. :-)

Dobrý den, paní Vardová,
nemyslím si, že byste udělala chybu. Problém může být např. v tom, že se nejednalo o bakteriální, ale o virové onemocnění. Např. o infekční mononukleosu (viz. např. infekční mononukleóza, mononukleosa). Každopádně i v tomto případě přináší Streptokill většinou úlevu, i když nepůsobí na původce nemoci, tj. na viry, ale "pouze" dezinfikuje hrdlo od patogenů, které se v něm hromadí jako sekundární produkt virové infekce.
To, že antibiotika ihned nazabrala by mohlo ukazovat právě na to, že původ onemocnění mohl mít virový původ, na který jsou antibiotika neúčinná. V případě streptokokového původu totiž antibiotika téměř vždy minimálně na krátkou dobu výrazně pomohou a dojde k úlevě i u pacientů se sníženou imunitou resp. s rezistentními kmeny bakterií, kdy je streptokok jen dočasně potlačen, i když není zcela zahuben a k návratu vážných příznaků dochází až několik dní po dobrání antibiotik, kdy jejich hladina v krvi poklesne na zanedbatelnou úroveň.
Antibiotika doporučujeme dobrat dle předpisu, pokud už jste je začali užívat.
Účinky Streptokillu bohužel ze zákona nemůžeme komentovat a je tak třeba vycházet výhradně z autentických recenzí pacientů, kteří se podělili o své zkušenosti na našich či jiných webových stránkách.
Věřím, že už je Vám lépe a přeji brzké uzdravení,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Volala jsem vam na zpet a chtela se jen zeptat abych si utvrdila, ze jsem neudelala pritom uzivani streptokoku nejakou chybu, hned v den kdy me zacalo malicko skrabat v krku tak jsem zacala strikat streptokill na druhy den me zacalo bolet o dost vice v krku a mela jsem tam i bile fleky na mandlich (taktez jsem strikala streptokill), zimnici a teplotu, streptokok pozitivni vyter z krku. Doktorka mi hned predepsala antibiotika. Takze kdych teoreticky nezacala s antibiotikami a uzivala nadale...

Automatically translated | View original

Good day, I had my first angina in June, I took ATB for 7 days, it returned within 2 weeks, streptococcus was confirmed from the smear. The first few days I tried to manage it with streptokill, but in the end I preferred to treat the angina with ATB for 10 days. After finishing the ATB, I started oral probiotics and watercress. Today is the 5th day after taking ATB and I felt a slight discomfort when yawning. Just to be sure, I will immediately apply streptokill. How should I dose it? In the maximum dose even though I don't really feel pain yet? And how many days/weeks after taking ATB would you recommend the preventive use of streptokill? Thank you very much for the advice.

Hello Ivo,
in case of discomfort in the throat, we recommend a larger first application, at least 10 sprays on the places where you feel inappropriate sensations, usually on the tonsils, and swallow. Follow-up applications depending on whether the discomfort persists and in what intensity, adjust the intensity of use accordingly.
Best regards,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Good day, I had my first angina in June, I took ATB for 7 days, it returned within 2 weeks, streptococcus was confirmed from the smear. The first few days I tried to manage it with streptokill, but in the end I preferred to treat the angina with ATB for 10 days. After finishing the ATB, I started oral probiotics and watercress. Today is the 5th day after taking ATB and I felt a slight discomfort when yawning. Just to be sure, I will immediately apply streptokill. How should I dose it? In the...

Hezký den, v červnu jsem prodělala první angínu, brala jsem 7 dní ATB, do 2 týdnů se vrátila, ze stěru potvrzen streptokok. První dny jsem se snažila ji zvládnout se streptokillem, ale nakonec jsem raději ještě angínu přeléčila 10 dní ATB. Po dobrání ATB jsem nasadila orální probiotika a lichořeříšnici. Dnes jsem 5.den po dobrání ATB a při zívání jsem cítila mírně diskomfortní pocity. Pro jistotu ihned nasadím streptokill. Jak ho mám dávkovat? V maximální dávce i přestože zatím necítím vyloženě bolest? A kolik dnů/týdnů po braní ATB byste případně doporučili preventivní užívání streptokillu? Moc děkuji za rady.

Dobrý den, Ivo,
v případě diskomfortu v hrdle doporučujeme větší první aplikaci, klidně 10 střiků na místa, kde cítíte nepatřičné pocity, zpravidla tedy na krční mandle, a propolykat. Následné aplikace dle toho, zda diskomfort přetrvává a v jaké intenzitě, tomu pak přizpůsobit intenzitu užívání.
S pozdravem,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Hezký den, v červnu jsem prodělala první angínu, brala jsem 7 dní ATB, do 2 týdnů se vrátila, ze stěru potvrzen streptokok. První dny jsem se snažila ji zvládnout se streptokillem, ale nakonec jsem raději ještě angínu přeléčila 10 dní ATB. Po dobrání ATB jsem nasadila orální probiotika a lichořeříšnici. Dnes jsem 5.den po dobrání ATB a při zívání jsem cítila mírně diskomfortní pocity. Pro jistotu ihned nasadím streptokill. Jak ho mám dávkovat? V maximální dávce i přestože zatím necítím...

Automatically translated | View original

Hello, can streptokill also be used for angina? How long to go for a control smear? Treat with antibiotics if there is strep throat, but there will be no problems. If the streptococcus does not come back even after antibiotics, especially when penicillin is not available and antibiotics are being treated... Thank you for the information. Sincerely, S.

Good day,
it is possible to use Streptokill for sore throat, but be sure to see a doctor who will decide whether and which ATB should be used. More important than the control smear is whether you feel better and the symptoms of the disease have subsided. Streptococcal infections are returning more and more frequently even after penicillin, because bacterial resistance to ATB is increasing, therefore it is increasingly important to have a healthy lifestyle and strengthen overall immunity and the immune capabilities of the tonsils, which have a high ability to protect you from infections.
Best regards,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Hello, can streptokill also be used for angina? How long to go for a control smear? Treat with antibiotics if there is strep throat, but there will be no problems. If the streptococcus does not come back even after antibiotics, especially when penicillin is not available and antibiotics are being treated... Thank you for the information. Sincerely, S.

Good day,
it is possible to use Streptokill for sore throat, but be sure to see a doctor who will decide whether and which ATB should be used...

Dobrý den, lze použít streptokill i na spálovou angínu? Za jak dlouho jít na kontrolní stěr? Přeléčovat antibiotiky pokud bude streptokok v krku, ale nebudou žádné obtíže. Jestli i po antibiotikách se streptokok nevrací, zvlášť když není dostupný penicilin a léčí se antibiotiky co jsou... Děkuji za informaci. S pozdravem S.

Dobrý den,
při spálové angíně je možné užívat Streptokill, ale určitě jděte k lékaři, který rozhodne, zda je třeba nasadit ATB a jaká. Důležitější než kontrolní stěr je, zda se cítíte lépe a ustoupily příznaky nemoci. Streptokokové infekce se vrací stále častěji i po penicilinu, protože vzrůstá rezistence bakterií na ATB, proto je stále důležitější mít zdravý životní styl a posilovat celkovou imunitu i imunitní schopnosti mandlí, které mají vysokou schopnost Vás před infekcemi ubránit.
S pozdravem,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Dobrý den, lze použít streptokill i na spálovou angínu? Za jak dlouho jít na kontrolní stěr? Přeléčovat antibiotiky pokud bude streptokok v krku, ale nebudou žádné obtíže. Jestli i po antibiotikách se streptokok nevrací, zvlášť když není dostupný penicilin a léčí se antibiotiky co jsou... Děkuji za informaci. S pozdravem S.

Dobrý den,
při spálové angíně je možné užívat Streptokill, ale určitě jděte k lékaři, který rozhodne, zda je třeba nasadit ATB a jaká. Důležitější než kontrolní stěr je,...

Automatically translated | View original

Hello, I am turning to you again for advice. My daughter is 7 years old, she can handle Streptokill and there are no more sore throats. The second daughter is 4.5 years old, but on the contrary, compared to before, she started suffering from angina. Unfortunately, he can't handle a neck squirt. Is it possible to dilute with juice? E.g. do I spray 3 times into the shot glass and add a little juice? Will it have an effect? Thank you, Regards, Jan P.

Good day,
of course, it is better to dilute with anything than not to apply at all, but juice is not very suitable for dilution, because it contains sugars, which are food for pathogens, instead of contributing to their destruction. If possible, then try to dilute with water only, or unsweetened tea, preferably herbal or black, but it can also be fruity with any flavor that your daughter chooses. Alternatively, you can try diluting it with salt water, which, with its strong salty taste, could distract attention from the daughter's unpleasant taste or burning caused by Streptokill in the throat.

As for the application of diluted Streptokill, it is true that the less diluted it is, the better and optimal it is to apply it even diluted using sprays with an applicator, which ensures that it stays as much as possible in the throat and does not just flow through it. Of course, gargling is also suitable, but small children usually cannot handle this.

Fingers crossed and I wish you a speedy recovery,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Hello, I am turning to you again for advice. My daughter is 7 years old, she can handle Streptokill and there are no more sore throats. The second daughter is 4.5 years old, but on the contrary, compared to before, she started suffering from angina. Unfortunately, he can't handle a neck squirt. Is it possible to dilute with juice? E.g. do I spray 3 times into the shot glass and add a little juice? Will it have an effect? Thank you, Regards, Jan P.

Good day,
of course, it is better to dilute...

Dobrý den, opět se na vás obracím pro radu. Dcera 7 let, zvládá Streptokill a angíny již nejsou. Druhá dcera 4,5 let, ale naopak oproti dřívějšku začala na angíny trpět. Bohužel nezvládne stříknutí do krku. Je možné naředit s džusem? Např. do panákové sklenky 3x stříknu a doleju troškou džusu? Bude to mít efekt? Děkuji S pozdravem Jan P.

Dobrý den,
samozřejmě je lepší ředit čímkoliv, než neaplikovat vůbec, ale džus k ředění zrovna moc vhodný není, protože obsahuje cukry, které jsou pro patogeny potravou, místo toho, aby přispívaly k jejich ničení. Je-li to možné, pak zkuste ředit jen vodou, případně neslazeným čajem, nejlépe bylinkovým nebo černým, ale může být i ovocný s nějakou příchutí, co si Vaše dcera vybere. Eventuálně můžete zkusit ředit i slanou vodou, která by svou výraznou slanou chutí mohla odpoutat pozornost od pro dceru nepříjemné chuti resp. pálení, které v hrdle způsobí Streptokill.

Co se aplikace ředěného Streptokillu týče, tak platí, že čím méně ředěný, tím lépe a optimální je ho i ředěný aplikovat pomocí střiků aplikátorem, což zajistí, že zůstane co nejvíce v hrdle a jen jím neproteče. Vhodné je samozřejmě i kloktání, ale to většinou malé děti nezvládají.

Držím palce a přeji brzké uzdravení,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Dobrý den, opět se na vás obracím pro radu. Dcera 7 let, zvládá Streptokill a angíny již nejsou. Druhá dcera 4,5 let, ale naopak oproti dřívějšku začala na angíny trpět. Bohužel nezvládne stříknutí do krku. Je možné naředit s džusem? Např. do panákové sklenky 3x stříknu a doleju troškou džusu? Bude to mít efekt? Děkuji S pozdravem Jan P.

Dobrý den,
samozřejmě je lepší ředit čímkoliv, než neaplikovat vůbec, ale džus k ředění zrovna moc vhodný není, protože obsahuje cukry, které jsou pro...

Automatically translated | View original

Hello, I had tonsillitis 3 times in 2 months. Each time it came back after taking antibiotics. antibiotics, after the second penicillin injections, smears or penicillin finished with injected lentocilin. I added streptokill to the 3rd treatment. .how long should I take streptokill? I don't have a sore throat, but I'm afraid to stop, lest I get strep throat again.

Hello Denise,
We recommend using Streptokill for a week before going to bed and then only at the moment when inappropriate sensations in the throat return. In such a case, even if it is only a suspicion, immediately apply intensively until the moment when the throat is completely symptom-free again.
be well
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Hello, I had tonsillitis 3 times in 2 months. Each time it came back after taking antibiotics. antibiotics, after the second penicillin injections, smears or penicillin finished with injected lentocilin. I added streptokill to the 3rd treatment. .how long should I take streptokill? I don't have a sore throat, but I'm afraid to stop, lest I get strep throat again.

Hello Denise,
We recommend using Streptokill for a week before going to bed and then only at the moment when inappropriate...

Dobry den,behem 2 mesicu jsem mela 3x anginu.pokazde se mi vratila po dobrani antibiotik.1 atb, po druhe pichany penicilin,potreti atb penicilin zakonceny pichanym lentocilinem.ke 3 lecbe jsem pridala streptokill.uz mam po dobrani atb,tyden po lentocilinu.jak dlouho mam streptokill uzivat?bolest v krku nemam ale bojim se prestat,aby se mi opet streptokok nerozjel.

Dobrý den, Deniso,
Streptokill doporučujeme užívat ještě týden před spaním a pak už jen ve chvíli, kdy by se vrátily nepatřičné pocity v hrdle. V takovém případě, i kdyby se jednalo jen o podezření, okamžitě intenzivně nasadit až do chvíle, kdy bude hrdlo opět zcela bez příznaků.
Buďte zdráva,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Dobry den,behem 2 mesicu jsem mela 3x anginu.pokazde se mi vratila po dobrani antibiotik.1 atb, po druhe pichany penicilin,potreti atb penicilin zakonceny pichanym lentocilinem.ke 3 lecbe jsem pridala streptokill.uz mam po dobrani atb,tyden po lentocilinu.jak dlouho mam streptokill uzivat?bolest v krku nemam ale bojim se prestat,aby se mi opet streptokok nerozjel.

Dobrý den, Deniso,
Streptokill doporučujeme užívat ještě týden před spaním a pak už jen ve chvíli, kdy by se vrátily nepatřičné...

Automatically translated | View original

Good day, I was interested in the product. Our family often suffers from infections and chronic pain in the throat. I just want to ask if there are any side effects with prolonged use? And allergic reactions, has anyone ever reported, the children are allergic, son to pollen, possible crisis reaction and daughter to dust mites, I would like to try them too so that they don't take antibiotics often. They both take allergy medication regularly, so I would try to see if it can be combined with allergy medication. thank you for answer

Hello Lucy,
Streptokill can also be used long-term without fear, although we recommend using it only for inappropriate sensations in the throat and with decreasing intensity for 1 to 3 weeks after the throat has calmed down. It can also be used with allergy medications. Allergic reactions are reported very rarely in less than one per thousand users.
Good health,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Good day, I was interested in the product. Our family often suffers from infections and chronic pain in the throat. I just want to ask if there are any side effects with prolonged use? And allergic reactions, has anyone ever reported, the children are allergic, son to pollen, possible crisis reaction and daughter to dust mites, I would like to try them too so that they don't take antibiotics often. They both take allergy medication regularly, so I would try to see if it can be combined with...

Dobry den, zaujal mne vyrobek trpime v rodine na caste infekty a chronicke bolesti v krku. Jen se chci zeptat ma nejake vedlejsi ucinky pri delsim uzivani? A alergicke reakce zda nekdy nekdo hlasil , deti jsou alergici syn na pyl ,mozna krizena reakce a dcera na roztoce,rada bych zkusila i jim aby nebrali casto antibiotika. Oba berou leky na alergii pravidelne tak zda to se to muze s leky na alergie kombinovat ,zkusila bych. dekuji za odpoved

Dobrý den, Lucie,
Streptokill je možno užívat bez obav i dlouhodobě, i když ho doporučujeme užívat jen při nepatřičných pocitech v hrdle a se snižující se intenzitou ještě 1 až 3 týdny po zklidnění hrdla. Lze užívat i s léky na alergie. Alergické reakce jsou hlášeny jen velmi vzácně u méně než jednoho promile uživatelů.
Hodně zdraví,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Dobry den, zaujal mne vyrobek trpime v rodine na caste infekty a chronicke bolesti v krku. Jen se chci zeptat ma nejake vedlejsi ucinky pri delsim uzivani? A alergicke reakce zda nekdy nekdo hlasil , deti jsou alergici syn na pyl ,mozna krizena reakce a dcera na roztoce,rada bych zkusila i jim aby nebrali casto antibiotika. Oba berou leky na alergii pravidelne tak zda to se to muze s leky na alergie kombinovat ,zkusila bych. dekuji za odpoved

Dobrý den, Lucie,
Streptokill je možno užívat bez...

Automatically translated | View original

Hello, I would like to ask about the use of Streptokill together with antibiotics in tablet form - specifically with Ofloxin (ofloxacin, fluoroquinolone). Fluoroquinolones and tannins contained in summer oak often form non-functional insoluble complexes with some other compounds and ions, but I have not found anywhere whether they react together. Thank you in advance for your reply.

Hello Katya,
Unfortunately, we have not mapped the exact interactions of Streptokill with ofloxin, however, you can safely apply Streptokill even when you are taking antibiotics, in whatever form you take them.
In any case, considering that ATB almost always "take effect" right at the time of their use (symptoms of infection usually return approx. 2 days after taking ATB, when suppressed Streptococci begin to gain strength again), so the use of Streptokill together with ATB is not that important . It is far more important to be able to manage the period after taking ATB, when we recommend applying Streptokill intensively until all inappropriate sensations in the throat or very intensively at the moment when the discomfort in the throat would start to increase again after taking ATB.
be well
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Hello, I would like to ask about the use of Streptokill together with antibiotics in tablet form - specifically with Ofloxin (ofloxacin, fluoroquinolone). Fluoroquinolones and tannins contained in summer oak often form non-functional insoluble complexes with some other compounds and ions, but I have not found anywhere whether they react together. Thank you in advance for your reply.

Hello Katya,
Unfortunately, we have not mapped the exact interactions of Streptokill with ofloxin, however,...

Dobrý den, ráda bych se zeptala na použití Streptokillu společně s antibiotiky v tabletové formě - konkrétně s Ofloxinem (ofloxacin, fluorochinolon). Fluorochinolony i třísloviny obsažené v dubu letním často tvoří nefunkční nerozpustné komplexy s některými dalšími sloučeninami a ionty, ale nikde jsem nedohledala, zda reagují i společně. Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den, Káťo,
přesné interakce Streptokillu s ofloxinem bohužel nemáme zmapovány, nicméně Streptokill můžete bez obav aplikovat i v době, kdy berete antibiotika, ať už je berete v jakékoliv formě.
Každopádně vzhledem k tomu, že ATB téměř vždy přímo v době jejich užívání "zaberou" (příznaky infekce se zpravidla vrací nejdříve cca 2 dny po dobrání ATB, kdy potlačené Streptokoky začínají znovu nabývat sílu), tak užívání Streptokillu spolu s ATB není až tak podstatné. Daleko důležitější je zvládnou období po dobrání ATB, kdy doporučujeme Streptokill aplikovat intenzivně až do doby než zmizí veškeré nepatřičné pocity v krku resp. velmi intenzivně právě ve chvíli, kdy by se začal diskomfort v hrdle po dobrání ATB opět zvětšovat.
Buďte zdráva,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Dobrý den, ráda bych se zeptala na použití Streptokillu společně s antibiotiky v tabletové formě - konkrétně s Ofloxinem (ofloxacin, fluorochinolon). Fluorochinolony i třísloviny obsažené v dubu letním často tvoří nefunkční nerozpustné komplexy s některými dalšími sloučeninami a ionty, ale nikde jsem nedohledala, zda reagují i společně. Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den, Káťo,
přesné interakce Streptokillu s ofloxinem bohužel nemáme zmapovány, nicméně Streptokill můžete bez obav aplikovat...

Automatically translated | View original

Hello, I would like to ask if there is any conflict with using Streptokill at the same time as probiotics. The son is after several streptococci and now after collecting more antb. It's making it harder for you to have a sore throat again. Thanks

Hello Bohumile,
Streptokill can be used together with probiotics and together with antibiotics.
Especially in the period immediately after taking ATB with inappropriate sensations in the throat, we recommend starting the use of Streptokill in increased frequency and quantity as soon as possible.
Speedy recovery,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Hello, I would like to ask if there is any conflict with using Streptokill at the same time as probiotics. The son is after several streptococci and now after collecting more antb. It's making it harder for you to have a sore throat again. Thanks

Hello Bohumile,
Streptokill can be used together with probiotics and together with antibiotics.
Especially in the period immediately after taking ATB with inappropriate sensations in the throat, we recommend starting the use of Streptokill in...

Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda není v rozporu užívání Streptokill zároveň s probiotiky. Syn je po několika streptokocich a teď po dobrání dalších antb. Si opět ztěžuje na bolest v krku. Díky

Dobrý den, Bohumile,
Streptokill se dá užívat spolu s probiotiky i spolu s antibiotiky.
Obzvláště v období těsně po dobrání ATB při nepatřičných pocitech v hrdle doporučujeme co nejrychlejší zahájení užívání Streptokillu ve zvýšené frekvenci i zvýšeném množství.
Brzké uzdravení,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda není v rozporu užívání Streptokill zároveň s probiotiky. Syn je po několika streptokocich a teď po dobrání dalších antb. Si opět ztěžuje na bolest v krku. Díky

Dobrý den, Bohumile,
Streptokill se dá užívat spolu s probiotiky i spolu s antibiotiky.
Obzvláště v období těsně po dobrání ATB při nepatřičných pocitech v hrdle doporučujeme co nejrychlejší zahájení užívání Streptokillu ve zvýšené frekvenci i zvýšeném množství.
Brzké uzdravení,
Pavel Soukup
STREPTOkill...

Automatically translated | View original

Hello, I have a sharp pain in the throat and a dry, stuffy cough, mainly at night, but also during the day, in addition to this, I have a headache and terrible fatigue. The doctor diagnosed me with tracheitis and prescribed Klacid 500mg every 12 hours, and Codeine, recommended lactobacilli. Could Streptokill help my sore throat and how long will it take before I can go back to work? Thank you very much for your answer.

Hello Leona,
yes for a sore throat, unfortunately not for bronchitis. Please do not rush to return to work, because just the fact that you are "terribly tired", as you write, clearly signals that you need to stay calm and rest for a long time.
Best regards,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Hello, I have a sharp pain in the throat and a dry, stuffy cough, mainly at night, but also during the day, in addition to this, I have a headache and terrible fatigue. The doctor diagnosed me with tracheitis and prescribed Klacid 500mg every 12 hours, and Codeine, recommended lactobacilli. Could Streptokill help my sore throat and how long will it take before I can go back to work? Thank you very much for your answer.

Hello Leona,
yes for a sore throat, unfortunately not for bronchitis....

Dobrý den, mám ostrou bolest v krku a suchý dávivý kašel, hlavně v noci, ale i přes den, k tomu ještě schvácenost a strašnou únavu. Lékař mi diagnostikoval zánět průdušnice a předepsal Klacid 500mg po 12hod, a Codein,doporučil lactobacily. Mohl by mi pomoct na bolest v krku Streptokill a jak dlouhou dobu mi může trvat, než budu moct se vrátit do práce? Moc děkuji za odpověď.

Dobrý den, Leono,
na bolest v krku ano, na zánět průdušek bohužel nikoliv. Návrat do práce prosím neuspěchejte, protože už jen to, že jste "strašně unavená", jak píšete, jasně signalizuje, že musíte zůstat v klidu a delší dobu odpočívat.
S pozdravem,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Dobrý den, mám ostrou bolest v krku a suchý dávivý kašel, hlavně v noci, ale i přes den, k tomu ještě schvácenost a strašnou únavu. Lékař mi diagnostikoval zánět průdušnice a předepsal Klacid 500mg po 12hod, a Codein,doporučil lactobacily. Mohl by mi pomoct na bolest v krku Streptokill a jak dlouhou dobu mi může trvat, než budu moct se vrátit do práce? Moc děkuji za odpověď.

Dobrý den, Leono,
na bolest v krku ano, na zánět průdušek bohužel nikoliv. Návrat do práce prosím neuspěchejte,...

Automatically translated | View original

Hello, can streptokill be applied to nail fungus, if so how often. Thank you very much for the information. Sincerely, S.

Good day,
yes, it is possible and the dosage is completely arbitrary. The best is a ten-minute bath in a Streptokill solution with water, the less diluted, the better. But, of course, direct application is also sufficient and, if possible, leave the nail and skin to have enough time to absorb Streptokill.
Best regards,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Hello, can streptokill be applied to nail fungus, if so how often. Thank you very much for the information. Sincerely, S.

Good day,
yes, it is possible and the dosage is completely arbitrary. The best is a ten-minute bath in a Streptokill solution with water, the less diluted, the better. But, of course, direct application is also sufficient and, if possible, leave the nail and skin to have enough time to absorb Streptokill.
Best regards,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Dobrý den, lze streptokill aplikovat na plíseň nehtů, pokud ano jak často . Děkuji moc za informaci. S pozdravem S.

Dobrý den,
ano, je to možné a dávkování je zcela libovolné. Nejlepší je cca desetiminutová lázeň v roztoku Streptokillu s vodou, čím méně ředěného, tím lépe. Ale samozřejmě postačí i přímá aplikace a pokud možno ponechat, aby nehet a kůže měly dostatek času Streptokill absorbovat.
S pozdravem,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Dobrý den, lze streptokill aplikovat na plíseň nehtů, pokud ano jak často . Děkuji moc za informaci. S pozdravem S.

Dobrý den,
ano, je to možné a dávkování je zcela libovolné. Nejlepší je cca desetiminutová lázeň v roztoku Streptokillu s vodou, čím méně ředěného, tím lépe. Ale samozřejmě postačí i přímá aplikace a pokud možno ponechat, aby nehet a kůže měly dostatek času Streptokill absorbovat.
S pozdravem,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Automatically translated | View original

Hello, please let me know if the product contains gluten. Thank you. Sincerely, M. Budinov

Hello Mary,
the product does not contain gluten.
be well
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Hello, please let me know if the product contains gluten. Thank you. Sincerely, M. Budinov

Hello Mary,
the product does not contain gluten.
be well
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Dobrý den, prosím o info, zda výrobek obsahuje lepek. Děkuji. S pozdravem M.Budinova

Dobrý den, Marie,
výrobek lepek neobsahuje.
Buďte zdráva,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Dobrý den, prosím o info, zda výrobek obsahuje lepek. Děkuji. S pozdravem M.Budinova

Dobrý den, Marie,
výrobek lepek neobsahuje.
Buďte zdráva,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Automatically translated | View original

Hello, I want to ask if streptokill can be used in the nose - for sinus inflammation? If so, in what quantity? Thank you Řeháková

Hello Jitko,
Yes, it is possible. You can find details when you enter, for example, the word "nose" in user experiences or in the help desk at streptokill.info (or click directly on the link https://www.streptokill.info/cz/zkusenosti/?q=nosu or https:// www.streptokill.info/cz/otazky-a-odpovedi/?q=nosu) . You will find a lot of experience and advice there, from which, I believe, you will choose the ones that suit you best.
be well
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Hello, I want to ask if streptokill can be used in the nose - for sinus inflammation? If so, in what quantity? Thank you Řeháková

Hello Jitko,
Yes, it is possible. You can find details when you enter, for example, the word "nose" in user experiences or in the help desk at streptokill.info (or click directly on the link https://www.streptokill.info/cz/zkusenosti/?q=nosu or https:// www.streptokill.info/cz/otazky-a-odpovedi/?q=nosu) . You will find a lot of experience and advice there, from...

Dobrý den, chci se zeptat, zda se může streptokill použít do nosu - při zánětu dutin? Pokud ano, případně v jakém množství? Děkuji Řeháková

Dobrý den, Jitko,
ano, je to možné. Podrobnosti najdete, když ve zkušenostech uživatelů nebo v poradně zde na streptokill.info zadáte např. slovo "nosu". Najdete tam spoustu zkušeností i rad, ze kterých si, věřím, vybere ty, které Vám budou nejlépe vyhovovat.
Buďte zdráva,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Dobrý den, chci se zeptat, zda se může streptokill použít do nosu - při zánětu dutin? Pokud ano, případně v jakém množství? Děkuji Řeháková

Dobrý den, Jitko,
ano, je to možné. Podrobnosti najdete, když ve zkušenostech uživatelů nebo v poradně zde na streptokill.info zadáte např. slovo "nosu". Najdete tam spoustu zkušeností i rad, ze kterých si, věřím, vybere ty, které Vám budou nejlépe vyhovovat.
Buďte zdráva,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Automatically translated | View original

Hello, I would like to ask if it is possible to dilute strepkill so that it can be used by a one-year-old baby? Thank you, best regards, Lenka Špindlerová

Hello Lenka,

we have many reviews from parents of children under 3 years old, however, the information on the label applies, i.e. that Streptokill is not suitable for children under 3 years of age, unless the doctor prescribes otherwise. The reason is the alcohol content, even if the amount contained in the daily dose is not significant, this must be stated. To give you a better idea, 15 injections of Streptokill per day are sufficient for the smallest children, which roughly corresponds to the amount of alcohol contained in a tablespoon of beer.

Streptokill can be diluted with water and the more you dilute it, the less it "burns". However, there are people (including children) who do not burn Streptokill even when it is undiluted, and people who, on the contrary, burn even when it is diluted. As a rule, the greater the infection in the throat, the more Streptokill "burns".

Best wishes to you and your baby,
Pavel Soukup, STREPTOkill.cz

Hello, I would like to ask if it is possible to dilute strepkill so that it can be used by a one-year-old baby? Thank you, best regards, Lenka Špindlerová

Hello Lenka,

we have many reviews from parents of children under 3 years old, however, the information on the label applies, i.e. that Streptokill is not suitable for children under 3 years of age, unless the doctor prescribes otherwise. The reason is the alcohol content, even if the amount contained in the daily dose is not significant,...

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je možnost naředit strepkill tak, aby jej mohlo užívat roční miminko? Děkuji, s pozdravem, Lenka Špindlerová

Dobrý den, Lenko,

máme mnoho recenzí od rodičů dětí do 3 let, nicméně platí údaje uvedené na etiketě, tzn. že Streptokill není vhodný pro děti do 3 let, neurčí-li lékař jinak. Důvodem je obsah alkoholu a i když jeho množství obsažené v denní dávce není významné, je třeba toto uvést. Pro lepší představu, u nejmenších dětí bývá dostatečné dávkování 15 vstřiků Streptokillu za den, což odpovídá zhruba množství alkoholu obsaženému v polévkové lžíci piva.

Streptokill je možné ředit vodou a platí, že čím více ředíte, tím méně "pálí". Jsou ovšem lidé (včetně dětí), které Streptokill nepálí ani když je neředěný, i lidé, které naopak pálí, i když je ředěný. Čím větší je infekce v hrdle, tím zpravidla Streptokill "pálí" více.

Hodně zdraví Vám i Vašemu miminku,
Pavel Soukup, STREPTOkill.cz

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je možnost naředit strepkill tak, aby jej mohlo užívat roční miminko? Děkuji, s pozdravem, Lenka Špindlerová

Dobrý den, Lenko,

máme mnoho recenzí od rodičů dětí do 3 let, nicméně platí údaje uvedené na etiketě, tzn. že Streptokill není vhodný pro děti do 3 let, neurčí-li lékař jinak. Důvodem je obsah alkoholu a i když jeho množství obsažené v denní dávce není významné, je třeba toto uvést. Pro lepší představu, u nejmenších dětí bývá dostatečné dávkování...

Automatically translated | View original

Can I use szrepkill for Crohn's disease? Does he take immunosuppressants Imasup and corticoids Entokort Thank you Kindergarten

Hello, corticoids and immunosuppressants generally weaken immunity, which can manifest itself in a sore throat, herbal preparations should not be a problem. The interaction is only with calcium salts contained in food supplements. It generally wants to support immunity, anti-inflammatory diet, low carb, substitution of vitamin D according to the level, vitamin C + Zinc and Streptokill should not be a problem. Dr. Hrabánková

Can I use szrepkill for Crohn's disease? Does he take immunosuppressants Imasup and corticoids Entokort Thank you Kindergarten

Hello, corticoids and immunosuppressants generally weaken immunity, which can manifest itself in a sore throat, herbal preparations should not be a problem. The interaction is only with calcium salts contained in food supplements. It generally wants to support immunity, anti-inflammatory diet, low carb, substitution of vitamin D according to the level, vitamin C +...

Mohu uzivat szrepkill pri crohnove chorobe?bere imunosupresiva Imasup a kortikoidy Entokort Dekuji MŠ

Dobrý den, kortikoidy a imunosupresiva obecně oslabují imunitu, což se může projevit právě bolestí v krku, rostlinné preparáty by neměly vadit. Interakce je jen se solemi vápníku obsažných v potravinových doplňcích. Chce to obecně podpořit imunitu, protizánětlivá strava, low carb, substituce vitamínu D dle hladiny, vitamín C + Zinek a Streptokill by neměl vadit. Dr. Hrabánková

Mohu uzivat szrepkill pri crohnove chorobe?bere imunosupresiva Imasup a kortikoidy Entokort Dekuji MŠ

Dobrý den, kortikoidy a imunosupresiva obecně oslabují imunitu, což se může projevit právě bolestí v krku, rostlinné preparáty by neměly vadit. Interakce je jen se solemi vápníku obsažných v potravinových doplňcích. Chce to obecně podpořit imunitu, protizánětlivá strava, low carb, substituce vitamínu D dle hladiny, vitamín C + Zinek a Streptokill by neměl vadit. Dr. Hrabánková

Automatically translated | View original

Hello, is it possible to spray streptokill on the hole after the extraction of the figure eight? Thank you

Hello Peter,
it is certainly possible and we will be very happy if you then send us your experience with this application.
We look forward,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Hello, is it possible to spray streptokill on the hole after the extraction of the figure eight? Thank you

Hello Peter,
it is certainly possible and we will be very happy if you then send us your experience with this application.
We look forward,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Dobrý den, je možné stříkat streptokill na díru po extrakci osmičky? Děkuji

Dobrý den, Petro,
určitě je to možné a budeme velmi rádi, když nám následně pošlete Vaši zkušenost s touto aplikací.
Budeme se těšit,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Dobrý den, je možné stříkat streptokill na díru po extrakci osmičky? Děkuji

Dobrý den, Petro,
určitě je to možné a budeme velmi rádi, když nám následně pošlete Vaši zkušenost s touto aplikací.
Budeme se těšit,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Automatically translated | View original
Hello, I would like to ask if it is possible to use the product long-term (e.g. every night before going to bed), or if it is necessary to observe some breaks. If so, I wonder how long. Thank you in advance for your reply and have a nice day. Clare

Good day,
there is no resistance to Streptokill and its long-term use is possible not only every night before going to bed, as you write, but also more often without fear.

On the other hand, if you do not feel any inappropriate sensations in your throat and it seems to you that your throat is completely fine, then there is no reason to use Streptokill, because this would lead to unnecessary excessive disinfection, which is not desirable for our immunity in the long term. Immunity needs a natural amount of pathogens or stimuli to maintain optimal fitness.

But we definitely recommend that you always have Streptokill nearby, because when inappropriate feelings appear, it is very important to apply as quickly as possible and in sufficient quantity.

be well
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Hello, I would like to ask if it is possible to use the product long-term (e.g. every night before going to bed), or if it is necessary to observe some breaks. If so, I wonder how long. Thank you in advance for your reply and have a nice day. Clare

Good day,
there is no resistance to Streptokill and its long-term use is possible not only every night before going to bed, as you write, but also more often without fear.

On the other hand, if you do not feel any inappropriate sensations in your...

Dobrý den, Ráda bych se zeptala, zda je možné používat přípravek dlouhodobě (např. každý večer před spaním), nebo zda he nutné dodržovat nějaké pauzy. Pokud ano, zajímalo by mě, jak dlouhé. Předem děkuji za odpověď a přeji pěkný den. Klára

Dobrý den,
na Streptokill nevzniká rezistence a jeho dlouhodobé užívání je možné nejen každý večer před spaním, jak píšete, ale bez obav i častěji. 

Na druhou stranu, pokud necítíte žádné nepatřičné pocity v krku a zdá se Vám, že již máte hrdlo zcela v pořádku, tak není důvod Streptokill užívat, protože by tím docházelo ke zbytečné přílišné dezinfekci, která dlouhodobě není pro naši imunitu žádoucí. Imunita potřebuje přirozené množství patogenů resp. podnětů, aby si udržovala svou optimální kondici.

Určitě ale doporučujeme, abyste měla Streptokill neustále nablízku, protože ve chvíli, kdy se nepatřičné pocity objeví, je velmi důležité aplikovat co nejrychleji a v dostatečné kvantitě.

Buďte zdráva,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

 

Dobrý den, Ráda bych se zeptala, zda je možné používat přípravek dlouhodobě (např. každý večer před spaním), nebo zda he nutné dodržovat nějaké pauzy. Pokud ano, zajímalo by mě, jak dlouhé. Předem děkuji za odpověď a přeji pěkný den. Klára

Dobrý den,
na Streptokill nevzniká rezistence a jeho dlouhodobé užívání je možné nejen každý večer před spaním, jak píšete, ale bez obav i častěji. 

Na druhou stranu, pokud necítíte žádné nepatřičné pocity v krku a zdá se Vám, že již máte hrdlo zcela v...

Automatically translated | View original
Hello, today I bought Streptokill on the pharmacist's recommendation and immediately started applying it. After about 6 hours, the relief in the throat began to show itself partially, but my hands began to itch, turn red, and pimples appeared on my hands and other parts of my body. I am allergic to pollens and grasses and after reading the contents in more depth I would not be surprised that it could be related to the use of this product. However, I didn't read about any contraindications anywhere. Can you please add information about possible risks or risk groups and side effects? Thanks in advance. Peter K.

Hello Peter,
of course, an allergic reaction is not excluded, although it is quite unlikely, because Streptokill acts more locally, in the place where you apply it. Streptokill is a 100% natural product and contains only active substances extracted from the herbs listed on the label (see www.streptokill.cz/etiketa). Over the past 5 years, when over 50,000 pieces of Streptokill have been sold in the Czech Republic, we have information on only two suspected allergic reactions, so it is more likely that your rash is rather a symptom of your illness (e.g. angina) and if it does not subside, we recommend visiting doctor. We would appreciate it if you let us know if you have discovered the cause of your symptoms.
Regards,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz


Good day,
Thanks for the info. I'm going to the doctor today, I'll get some advice and I'll give it a go.
PK


Good day,
I confirm that it was not an allergic reaction but HFMD syndrome Hand-Mouth-Foot.
Anyway, I confirm the positive effect of Streptokill right on that part of the mouth :-)
Thank you.
PK


Hello Peter,
thanks for the message and glad you know the diagnosis and are starting to heal.
Regards,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Hello, today I bought Streptokill on the pharmacist's recommendation and immediately started applying it. After about 6 hours, the relief in the throat began to show itself partially, but my hands began to itch, turn red, and pimples appeared on my hands and other parts of my body. I am allergic to pollens and grasses and after reading the contents in more depth I would not be surprised that it could be related to the use of this product. However, I didn't read about any contraindications...
Dobrý den, dnes jsem na doporučení lékárníka zakoupil Streptokill a ihned začal aplikovat. Úleva v krku se již po cca 6h začala částečně projevovat, ale začali mne svědit ruce, červenat a vyskakovat pupínky na rukou i dalších částech těla. Jsem alergik na pyly a trávy a po hlubším přečtení obsahu bych se nedivil, že to může být v souvislosti s použitím tohoto výrobku. O žádných kontra indikacích jsem se však nikde nedočetl. Můžete prosím doplnit informace o možných rizicích či rizikových skupinách a vedlejších účincích? Děkuji předem. Petr K.

Dobrý den, Petře,
alergická reakce samozřejmě není vyloučená, i když je poměrně nepravděpodobná, protože Streptokill působí spíše lokálně, v místě, kde ho aplikujete. Streptokill je 100% přírodní produkt a obsahuje pouze účinné látky extrahované z bylin uvedených na etiketě (viz. www.streptokill.cz/etiketa). Za posledních 5 let, kdy se v ČR prodalo přes 50 tisíc kusů Streptokillu máme informaci pouze o dvou podezřeních na alergickou reakci, takže je pravděpodobnější, že je Vaše vyrážka spíše průvodním jevem Vaší choroby (např. spálová angína) a pokud neustoupí, doporučujeme navštívit lékaře. Budeme rádi, když nám dáte vědět, zda jste zjistil příčinu Vašich příznaků.
S pozdravem,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz


Dobry den,
Diky za info. Jdu dnes za doktorem, poradim se a dam vedet.
P.K.


Dobry den,
Potvrzuji ze se nejednalo o alergickou reakci ale o HFMD syndrom Ruka-Pusa-Noha.
Nicmene potvrzuji pozitivni ucinek Streptokill prave na tu cast pusa :-)
Dekuji.
P.K.


Dobrý den, Petře,
děkujeme za zprávu a jsme rádi, že znáte diagnózu a začínáte se uzdravovat.
S pozdravem,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz
 

Dobrý den, dnes jsem na doporučení lékárníka zakoupil Streptokill a ihned začal aplikovat. Úleva v krku se již po cca 6h začala částečně projevovat, ale začali mne svědit ruce, červenat a vyskakovat pupínky na rukou i dalších částech těla. Jsem alergik na pyly a trávy a po hlubším přečtení obsahu bych se nedivil, že to může být v souvislosti s použitím tohoto výrobku. O žádných kontra indikacích jsem se však nikde nedočetl. Můžete prosím doplnit informace o možných rizicích či...
Automatically translated | View original
Hello, can it also be used for a sore tooth? Thank you for answer
Hello, Mrs. Holaskova, Streptokill can also be used on a sore tooth, but if the pain is caused by tooth decay, it is necessary to visit a dentist immediately, who will drill out the cavity and heal the tooth. If it is a case of sore gums, then Streptokill is used with success, viz. patient experiences at www.stre.cz. Be well, Pavel Soukup, STREPTOkill.cz
Hello, can it also be used for a sore tooth? Thank you for answer
Hello, Mrs. Holaskova, Streptokill can also be used on a sore tooth, but if the pain is caused by tooth decay, it is necessary to visit a dentist immediately, who will drill out the cavity and heal the tooth. If it is a case of sore gums, then Streptokill is used with success, viz. patient experiences at www.stre.cz. Be well, Pavel Soukup, STREPTOkill.cz
Dobry den, lze ho pouzit i na bolavy zub? Dekuji za odpoved
Dobrý den, paní Holaskova, Streptokill lze použít i na bolavý zub, ovšem pokud bolest způsobuje zubní kaz, tak je nezbytné navštívit neprodleně zubaře, který kaz odvrtá a zub zacelí. Pokud se jedná o bolavé dásně, tak je Streptokill s úspěchem používán, viz. zkušenosti pacientů na www.stre.cz. Buďte zdráva, Pavel Soukup, STREPTOkill.cz
Dobry den, lze ho pouzit i na bolavy zub? Dekuji za odpoved
Dobrý den, paní Holaskova, Streptokill lze použít i na bolavý zub, ovšem pokud bolest způsobuje zubní kaz, tak je nezbytné navštívit neprodleně zubaře, který kaz odvrtá a zub zacelí. Pokud se jedná o bolavé dásně, tak je Streptokill s úspěchem používán, viz. zkušenosti pacientů na www.stre.cz. Buďte zdráva, Pavel Soukup, STREPTOkill.cz
Automatically translated | View original

Good day,
the order will be delivered tomorrow, how do you guarantee it?
I really need the goods, thanks.
Your streptokill exceeded my expectations in absolutely every way - in one word, a genius product. Within 2 days, he also got rid of my annoying runny nose.
That's why I'm ordering another batch and I hope it will be delivered as soon as possible. under the tree :)
Thank you very much.
JH

Hello Jacob,
Thank you very much for the positive evaluation of Streptokill. We manage to deliver Streptokill next working day more than 95% of the year, but just before Christmas this percentage drops to 50%. Therefore, we are unable to guarantee delivery by the 2nd day, and on the website we state "Most orders...will be delivered on the next working day.". We use a professional delivery service, which is unfortunately overwhelmed this last week before Christmas, and it's the same with carriers.

Thank you for your understanding,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Good day,
the order will be delivered tomorrow, how do you guarantee it?
I really need the goods, thanks.
Your streptokill exceeded my expectations in absolutely every way - in one word, a genius product. Within 2 days, he also got rid of my annoying runny nose.
That's why I'm ordering another batch and I hope it will be delivered as soon as possible. under the tree :)
Thank you very much.
JH

Hello Jacob,
Thank you very much for the positive evaluation of Streptokill. We manage to deliver...

Dobry den,
bude objednavka dorucena zitra, jak garantujete?
Zbozi nutne potrebuji, diky.
Váš streptokill totiž předčil má očekávání naprosto ve všech směrech - jedním slovem geniální produkt. Během 2 dnů mě zbavil i otravné rýmy.
Proto objednávám další várku a doufám že se to stihne co nejdříve doručit. pod stromeček :)
Moc děkuji.
JH
 

Dobrý den, Jakube,
moc děkujeme za pozitivní hodnocení Streptokillu. Doručení Streptokillu do dalšího pracovního dne se nám daří v průběhu roku ve více než 95%, ale těsně před Vánoci toto procento klesá až k 50%. Proto nejsme schopni doručení do 2. dne garantovat a na stránkách uvádíme "Většinu objednávek...doručíme hned do dalšího pracovního dne.". Využíváme profesionální zásilkový servis, který je tento poslední týden před vánoci bohužel přehlcen a stejné je to i s dopravci.

Děkujeme za pochopení,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

 

Dobry den,
bude objednavka dorucena zitra, jak garantujete?
Zbozi nutne potrebuji, diky.
Váš streptokill totiž předčil má očekávání naprosto ve všech směrech - jedním slovem geniální produkt. Během 2 dnů mě zbavil i otravné rýmy.
Proto objednávám další várku a doufám že se to stihne co nejdříve doručit. pod stromeček :)
Moc děkuji.
JH
 

Dobrý den, Jakube,
moc děkujeme za pozitivní hodnocení Streptokillu. Doručení Streptokillu do dalšího pracovního dne se nám daří v průběhu roku ve více než...

Automatically translated | View original
Hello, could you please send me the 3 bottles of Streptokill with a longer expiration date? I don't have any problems at the moment, but since Streptokill has worked very well for me, I want to keep it in stock. And with angina, you never know, it can come in 3 months or 2 years, so that I can be sure that it will last, even if I keep it closed in the first-aid kit for, say, a year and a half. Thank you very much. Best regards, Jakub Hasman
Hello, Mr. Hasman, Streptokill is distributed directly as it comes to us from the factory, so you will always receive the most recently distributed batch in the Czech Republic. From us, that is from the official streptokill.cz e-shop, supplied directly from the factory, you should never receive a batch with an earlier expiration than in one year. Furthermore, I can assure you that we have tested the long-term storage of Streptokill in extreme conditions, specifically in storage spaces under the dashboard of a car, where it was exposed to temperatures between -10 and +40C for more than a year, even in an already opened package, without it having a clear influence on its properties. Another fact is that even a healthy person with healthy and 100% functional tonsils, if he does not live in the Canadian wilderness or in a tonsils on Lanzarote, but moves in normal society, is exposed to frequent attacks of pathogens, which willy-nilly cause occasional inappropriate sensations in the throat . This is completely natural, and it is also exactly the moment when we recommend using Streptokill, because it is impossible to predict whether this feeling would develop into angina or whether it is just a weak virus or even a false impression. If we take into account other uses, e.g. for disinfection of bites, etc., it is unlikely that an open package of Streptokill would not be used up within a year. Thank you for your trust and we wish you a merry Christmas, Pavel Soukup, STREPTOkill.cz
Hello, could you please send me the 3 bottles of Streptokill with a longer expiration date? I don't have any problems at the moment, but since Streptokill has worked very well for me, I want to keep it in stock. And with angina, you never know, it can come in 3 months or 2 years, so that I can be sure that it will last, even if I keep it closed in the first-aid kit for, say, a year and a half. Thank you very much. Best regards, Jakub Hasman
Hello, Mr. Hasman, Streptokill is distributed...
Dobrý den, mohli byste mi prosím poslat ty 3 lahvičky Streptokillu s nějakou delší dobou expirace? Momentálně žádné obtíže nemám, ale vzhledem k tomu, že se mi Streptokill velice osvědčil, chci ho mít do zásoby. A u angíny člověk neví, může přijít za 3 měsíce i za 2 roky, tak abych měl jistotu, že to vydrží, i když to budu mít třeba rok a půl zavřené v lékárničce. Moc děkuji. S pozdravem, Jakub Hasman
Dobrý den, pane Hasmane, Streptokill je distribuován přímo tak, jak k nám přichází z výroby, takže vždy obdržíte v ČR nejnověji distribuovanou šarži. Od nás, tzn. z oficiálního eshopu streptokill.cz, zásobeného přímo z výroby byste neměl nikdy obdržet šarži s dřívější expirací než za jeden rok. Dále Vás mohu ujistit, že jsme testovali dlouhodobé skladování Streptokillu v extrémních podmínkách, konkrétně v úložných prostorách pod palubní deskou automobilu, kde byl více než rok vystaven teplotám mezi -10 až +40C a to dokonce v již načatém balení, aniž by to mělo zřetelný vliv na jeho vlastnosti. Dalším faktem je, že i zdravý člověk se zdravými a 100% funkčními krčními mandlemi, pakliže nežije v kanadské divočině nebo v sufcampu na Lanzarote, ale pohybuje se v normální společnosti, je vystavován častým atakům patogenů, které chtě nechtě zapříčiní občasné nepatřičné pocity v hrdle. To je zcela přirozené a je to také přesně okamžik, kdy doporučujeme Streptokill použít, protože nelze předjímat, zda by se tento pocit rozvinul v angínu nebo zda jde jen o slabou virózu nebo dokonce falešný dojem. Vezmeme-li v úvahu ještě další užití, např. na desinfekci štípanců apod., tak je nepravděpodobné, že by otevřené balení Streptokillu nebylo do roka spotřebováno. Děkujeme za Vaši důvěru a přejeme krásné vánoce, Pavel Soukup, STREPTOkill.cz
Dobrý den, mohli byste mi prosím poslat ty 3 lahvičky Streptokillu s nějakou delší dobou expirace? Momentálně žádné obtíže nemám, ale vzhledem k tomu, že se mi Streptokill velice osvědčil, chci ho mít do zásoby. A u angíny člověk neví, může přijít za 3 měsíce i za 2 roky, tak abych měl jistotu, že to vydrží, i když to budu mít třeba rok a půl zavřené v lékárničce. Moc děkuji. S pozdravem, Jakub Hasman
Dobrý den, pane Hasmane, Streptokill je distribuován přímo tak, jak...
Automatically translated | View original
Hello, it is possible to rinse the sinuses with a teapot with Streptokill when you have a cold, or in what proportion? Thank you in advance for your reply. Line
Hello, Radko, yes, it is possible. If we want to apply Streptokill to the nose, we recommend diluting it first, because the application of undiluted Streptokill to the nose is too burning for most people. First, spray 1 part of Streptokill (20 sprays = approx. 2 ml) into a small glass, then add 6 parts of water (teaspoon = approx. 12 ml). Lie on your back and pour the diluted Streptokill into the nostrils (the easiest way is to use a syringe or if you pour the diluted Streptokill into an empty bottle from the already used Streptokill and apply it to the nose using an oral applicator. If you tolerate the diluted Streptokill well in the nose, you can for the next application, try injecting less diluted or undiluted Streptokill directly into the nostril using an applicator. Especially undiluted Streptokill can cause a very strong burning sensation, which, however, subsides after a while. I wish you a speedy recovery, Pavel Soukup STREPTOkill.cz
Hello, it is possible to rinse the sinuses with a teapot with Streptokill when you have a cold, or in what proportion? Thank you in advance for your reply. Line
Hello, Radko, yes, it is possible. If we want to apply Streptokill to the nose, we recommend diluting it first, because the application of undiluted Streptokill to the nose is too burning for most people. First, spray 1 part of Streptokill (20 sprays = approx. 2 ml) into a small glass, then add 6 parts of water (teaspoon = approx....
Dobrý den, lze při rýmě provádět Streptokillem i výplach dutin konvičkou, event. v jakém poměru? Předem děkuji za odpověď. Radka
Dobrý den, Radko, ano, je to možné. Pokud chceme Streptokill aplikovat do nosu, doporučujeme ho nejprve naředit, protože aplikace neředěného Streptokillu do nosu je pro většinu lidí příliš pálivá. Nejprve tedy do malé skleničky nastříkejte 1 díl Streptokillu (20 stříknutí = cca 2 ml), pak přidejte 6 dílů vody (kávová lžička = cca 12 ml). Lehněte si na záda a naředěný Streptokill nalijte do nosních dírek (nejjednodušší je to s pomocí injekční stříkačky nebo když naředěný Streptokil nalijete do prázdné lahvičky od již spotřebovaného Streptokillu a aplikujete do nosu pomocí ústního aplikátoru. Pokud takto zředěný Streptokill v nose dobře snášíte, můžete při další aplikaci zkusit méně ředěný nebo neředěný Streptokill vstříknout přímo do nosní dírky pomocí aplikátoru. Obzváště nezředěný Streptokill může způsobit velmi silný pocit pálení, který však po chvíli odezní. Přeji brzké uzdravení, Pavel Soukup STREPTOkill.cz
Dobrý den, lze při rýmě provádět Streptokillem i výplach dutin konvičkou, event. v jakém poměru? Předem děkuji za odpověď. Radka
Dobrý den, Radko, ano, je to možné. Pokud chceme Streptokill aplikovat do nosu, doporučujeme ho nejprve naředit, protože aplikace neředěného Streptokillu do nosu je pro většinu lidí příliš pálivá. Nejprve tedy do malé skleničky nastříkejte 1 díl Streptokillu (20 stříknutí = cca 2 ml), pak přidejte 6 dílů vody (kávová lžička = cca 12 ml). Lehněte si na záda...
Automatically translated | View original
Hello, Since Streptokill is applied several times an hour and contains alcohol, I would like to know if it is possible to use it when I am simultaneously taking antidepressants, in which alcohol is prohibited. Thank you for answer.
Hello, Streptokill contains 58% alcohol by volume, however, even with a relatively high dosage, 3 sprays every 30 minutes. for 16 hours, i.e. apart from the time you sleep, the total daily dose of alcohol will correspond to only approx. 1 dl of beer, which is an insignificant amount within 16 hours. In any case, please consult the doctor who prescribed the antidepressants about whether you can take Streptokill at the same time as prescribed antidepressants. Pavel Soukup, streptokill.cz
Hello, Since Streptokill is applied several times an hour and contains alcohol, I would like to know if it is possible to use it when I am simultaneously taking antidepressants, in which alcohol is prohibited. Thank you for answer.
Hello, Streptokill contains 58% alcohol by volume, however, even with a relatively high dosage, 3 sprays every 30 minutes. for 16 hours, i.e. apart from the time you sleep, the total daily dose of alcohol will correspond to only approx. 1 dl of beer, which is an...
Dobrý den, Vzhledem k tomu, že se Streptokill aplikuje několikrát za hodinu a obsahuje alkohol, potřebovala bych vědět, jestli je možné ho použít, když současně užívám antidepresiva, při kterých je alkohol zakázaný. Děkuji za odpověď.
Dobrý den, Streptokill obasuhuje 58% objemu alkoholu nicméně i při relativně vysokém dávkování 3 střiky každých 30 min. po dobu 16 hodin, tzn. kromě doby, kdy spíte, bude celková denní dávka alkoholu odpovídat jen cca 1 dl piva, což je v rámci 16 hodin nevýznamné množství. Každopádně o tom, zda můžete Streptokill užívat současně s předepsanými antidepresivy, se prosím poraďte s lékařem, který Vám atidepresiva předepsal. Pavel Soukup, streptokill.cz
Dobrý den, Vzhledem k tomu, že se Streptokill aplikuje několikrát za hodinu a obsahuje alkohol, potřebovala bych vědět, jestli je možné ho použít, když současně užívám antidepresiva, při kterých je alkohol zakázaný. Děkuji za odpověď.
Dobrý den, Streptokill obasuhuje 58% objemu alkoholu nicméně i při relativně vysokém dávkování 3 střiky každých 30 min. po dobu 16 hodin, tzn. kromě doby, kdy spíte, bude celková denní dávka alkoholu odpovídat jen cca 1 dl piva, což je v rámci 16 hodin...
Automatically translated | View original
Hello, how long after taking Streptokill can you donate blood? A gap of several weeks is required for common antibiotics.
Streptokill are not antibiotics, and I don't think there should be any gap between taking Streptokill and donating blood. I would stick to about 12 hours at most due to the alcohol content. I would see the problem in the fact that the donor should be healthy at the time of collection. So if someone uses streptokill, they probably have a reason for it. M.Sc. Václav Polivka
Hello, how long after taking Streptokill can you donate blood? A gap of several weeks is required for common antibiotics.
Streptokill are not antibiotics, and I don't think there should be any gap between taking Streptokill and donating blood. I would stick to about 12 hours at most due to the alcohol content. I would see the problem in the fact that the donor should be healthy at the time of collection. So if someone uses streptokill, they probably have a reason for it. M.Sc. Václav...
Dobrý den, po jaké době od užití streptokillu je možné darovat krev? U běžných antibiotik je potřeba odstup několika týdnů.
Streptokill nejsou antibiotika a nemyslím, že by byl nutný nějaký odstup mezi užitím streptokillu a darováním krve. Maximálně bych dodržel nějakých 12 hodin z důvodu obsahu alkoholu. Problém bych viděl v tom, že dárce při odběru má být zdráv. Pokud tedy někdo užívá streptokill, má k tomu asi nějaký důvod. Mgr. Václav Polívka
Dobrý den, po jaké době od užití streptokillu je možné darovat krev? U běžných antibiotik je potřeba odstup několika týdnů.
Streptokill nejsou antibiotika a nemyslím, že by byl nutný nějaký odstup mezi užitím streptokillu a darováním krve. Maximálně bych dodržel nějakých 12 hodin z důvodu obsahu alkoholu. Problém bych viděl v tom, že dárce při odběru má být zdráv. Pokud tedy někdo užívá streptokill, má k tomu asi nějaký důvod. Mgr. Václav Polívka
Automatically translated | View original
Hello, please do you have a flavor for children? Sincerely, Marek K.
Hi Mark, Unfortunately there is no children's flavor, nor is it planned for the future. In principle, it is about the fact that even if Streptokill was flavored, it will still "burn" in interaction with the infection. Streptokill usually does not "burn" a healthy person, including children, it just tastes bitter. Unfortunately, nothing can be done about the bitterness either, because possible sweetening would limit the effect against some pathogens that sugars energetically support, which is of course not desirable, the purpose is to destroy infections. Thank you for your understanding, Pavel Soukup, STREPTOkill.cz
Hello, please do you have a flavor for children? Sincerely, Marek K.
Hi Mark, Unfortunately there is no children's flavor, nor is it planned for the future. In principle, it is about the fact that even if Streptokill was flavored, it will still "burn" in interaction with the infection. Streptokill usually does not "burn" a healthy person, including children, it just tastes bitter. Unfortunately, nothing can be done about the bitterness either, because possible sweetening would limit the...
Dobrý den, prosím, máte i nějakou příchuť pro děti? S úctou Marek K.
Dobrý den, Marku, bohužel žádná příchuť pro děti neexistuje, ani není do budoucna plánována. V zásadě se jedná o to, že i kdyby byl Streptokill dochucen, tak stejně bude v interakci s infekcí "pálit". Zdravého člověka, včetně dětí, Streptokill většinou "nepálí", jen chutná hořce. S hořkostí se bohužel také nedá nic dělat, protože eventuální doslazení by omezilo účinek proti některým patogenům, které cukry energeticky podporují, což samozřejmě není žádoucí, účel je infekce ničit. Děkujeme za pochopení, Pavel Soukup, STREPTOkill.cz
Dobrý den, prosím, máte i nějakou příchuť pro děti? S úctou Marek K.
Dobrý den, Marku, bohužel žádná příchuť pro děti neexistuje, ani není do budoucna plánována. V zásadě se jedná o to, že i kdyby byl Streptokill dochucen, tak stejně bude v interakci s infekcí "pálit". Zdravého člověka, včetně dětí, Streptokill většinou "nepálí", jen chutná hořce. S hořkostí se bohužel také nedá nic dělat, protože eventuální doslazení by omezilo účinek proti některým patogenům, které cukry energeticky...
Automatically translated | View original
Hello, I can't see the overall composition + active ingredients that the product contains anywhere on the website. You don't list it or I just can't find it? Thank you boris
Hello, Boris, you can find the composition at https://streptokill.cz/slozeni. Sincerely, Pavel Soukup STREPTOkill.cz
Hello, I can't see the overall composition + active ingredients that the product contains anywhere on the website. You don't list it or I just can't find it? Thank you boris
Hello, Boris, you can find the composition at https://streptokill.cz/slozeni. Sincerely, Pavel Soukup STREPTOkill.cz
Dobrý deň, nikde na stránkach nevidím celkové zloženie + učinné látky ktoré produkt obsahuje. Neuvádzate to alebo to len neviem nájsť? Dakujem, boris
Dobrý den, Borisi, složení najdete na https://streptokill.cz/slozeni. S pozdravem, Pavel Soukup STREPTOkill.cz
Dobrý deň, nikde na stránkach nevidím celkové zloženie + učinné látky ktoré produkt obsahuje. Neuvádzate to alebo to len neviem nájsť? Dakujem, boris
Dobrý den, Borisi, složení najdete na https://streptokill.cz/slozeni. S pozdravem, Pavel Soukup STREPTOkill.cz
Automatically translated | View original
Hello, according to the instructions, can even an 11-year-old son use 5-20 times a day? Thank you Andrea
Yes, it can, but for a child's mouth, one spray on each side of the gate, or one spray in the middle, will probably be sufficient. Pavel Soukup
Hello, according to the instructions, can even an 11-year-old son use 5-20 times a day? Thank you Andrea
Yes, it can, but for a child's mouth, one spray on each side of the gate, or one spray in the middle, will probably be sufficient. Pavel Soukup
Dobrý den, může užívat dle návodu 5 - 20x denně i 11 letý syn? Děkuji Andrea
Ano, může, jen na dětská ústa pravděpodobně bude dostatečný jeden střik na každou stranu hradla, případně jeden střik doprostřed. Pavel Soukup
Dobrý den, může užívat dle návodu 5 - 20x denně i 11 letý syn? Děkuji Andrea
Ano, může, jen na dětská ústa pravděpodobně bude dostatečný jeden střik na každou stranu hradla, případně jeden střik doprostřed. Pavel Soukup
Automatically translated | View original
Hello, is it possible to use Streptokill also for reactive arthritis? It was probably caused by some streptococcus, so it would be logical. Can it be taken with Medrol and Salazopyrin? Thank you for answer.
Hello, streptokill is used for infections located on the skin and mucous membranes, especially in the oral cavity. With arthritis, a patient cannot do without systemic, i.e. total, treatment. I do not know what the patient's symptoms are, but if there is a defect in the skin or mucous membrane, streptokill could be used as a supportive agent, but it will not cure arthritis by itself. Since streptokill is only minimally absorbed, there is no problem with the simultaneous use of the drugs you mentioned. M.Sc. Václav Polivka
Hello, is it possible to use Streptokill also for reactive arthritis? It was probably caused by some streptococcus, so it would be logical. Can it be taken with Medrol and Salazopyrin? Thank you for answer.
Hello, streptokill is used for infections located on the skin and mucous membranes, especially in the oral cavity. With arthritis, a patient cannot do without systemic, i.e. total, treatment. I do not know what the patient's symptoms are, but if there is a defect in the skin or mucous...
Dobry den, je mozne pouzit Streptokill i na reaktivni artritidu? Pravdepodobne byla vyvolana nejakym streptokokem, tak by se to logicky nabizelo. Lze uzivat s Medrolem a Salazopyrinem? Dekuji za odpoved.
Dobrý den, streptokill se používá na infekce lokalizované na kůži a sliznicích, především pak v dutině ústní. U artritidy se neobejde pacient bez systémové tedy celkové léčby. Nevím jaké má pacient projevy, ale pokud by se vyskytl nějaký defekt na kůži či sliznici, mohl by se jako podpůrný prostředek streptokill použít, ale samoutnou artritidu nevyléčí. Jelikož se streptokill vstřebává jen minimálně není problém se současným použitim vámi jmenovaných léků. Mgr. Václav Polívka
Dobry den, je mozne pouzit Streptokill i na reaktivni artritidu? Pravdepodobne byla vyvolana nejakym streptokokem, tak by se to logicky nabizelo. Lze uzivat s Medrolem a Salazopyrinem? Dekuji za odpoved.
Dobrý den, streptokill se používá na infekce lokalizované na kůži a sliznicích, především pak v dutině ústní. U artritidy se neobejde pacient bez systémové tedy celkové léčby. Nevím jaké má pacient projevy, ale pokud by se vyskytl nějaký defekt na kůži či sliznici, mohl by se jako podpůrný...
Automatically translated | View original
Hello, I would like to ask if streptokill is suitable for children? I have three – 10, 8 and a half and almost 5. Thanks for the reply.
Streptokill is not suitable for children under 3 years of age, unless otherwise prescribed by a doctor. The reason is the alcohol content, even if the amount contained in the daily dose is not significant, this must be stated. To give you a better idea, 15 injections of Streptokill per day are sufficient for the smallest children, which roughly corresponds to the amount of alcohol contained in a tablespoon of beer. Best regards, Pavel Soukup
Hello, I would like to ask if streptokill is suitable for children? I have three – 10, 8 and a half and almost 5. Thanks for the reply.
Streptokill is not suitable for children under 3 years of age, unless otherwise prescribed by a doctor. The reason is the alcohol content, even if the amount contained in the daily dose is not significant, this must be stated. To give you a better idea, 15 injections of Streptokill per day are sufficient for the smallest children, which roughly corresponds...
Dobrý den, Chtěla bych se zeptat, zda ji streptokill vhodný pro děti? Mám tři – 10, 8 a půl a skoro 5. Děkuji za odpověď.
Streptokill není vhodný pro děti do 3 let, neurčí-li lékař jinak. Důvodem je obsah alkoholu a i když jeho množství obsažené v denní dávce není významné, je třeba toto uvést. Pro lepší představu, u nejmenších dětí bývá dostatečné dávkování 15 vstřiků Streptokillu za den, což odpovídá zhruba množství alkoholu obsaženému v polévkové lžíci piva. S pozdravem, Pavel Soukup
Dobrý den, Chtěla bych se zeptat, zda ji streptokill vhodný pro děti? Mám tři – 10, 8 a půl a skoro 5. Děkuji za odpověď.
Streptokill není vhodný pro děti do 3 let, neurčí-li lékař jinak. Důvodem je obsah alkoholu a i když jeho množství obsažené v denní dávce není významné, je třeba toto uvést. Pro lepší představu, u nejmenších dětí bývá dostatečné dávkování 15 vstřiků Streptokillu za den, což odpovídá zhruba množství alkoholu obsaženému v polévkové lžíci piva. S pozdravem, Pavel...
Automatically translated | View original
Hello, would you recommend Streptokill even during breastfeeding? Thank you

Hello, it is possible to use Streptokill while breastfeeding, but you must not swallow it, because it contains sage, which can negatively affect milk production.

The experience of a nursing mother, Mrs. Obadalová, with Streptokill can be found in the patient experience .

Wishing you a speedy recovery, Mgr. Václav Polivka

Hello, would you recommend Streptokill even during breastfeeding? Thank you

Hello, it is possible to use Streptokill while breastfeeding, but you must not swallow it, because it contains sage, which can negatively affect milk production.

The experience of a nursing mother, Mrs. Obadalová, with Streptokill can be found in the patient experience .

Wishing you a speedy recovery, Mgr. Václav Polivka

Dobrý den, doporučil/-a byste Streptokill i v období kojení? Děkuji

Dobrý den, užívání Streptokillu při kojení je možné, ale určitě nepolykat, protože obsahuje šalvěj, která může negativně ovlivnit tvorbu mléka.

Zkušenost kojící matky, paní Obadalové, se Streptokillem je možné najít ve zkušenostech pacientů.

S přáním brzkého uzdravení, Mgr. Václav Polívka

Dobrý den, doporučil/-a byste Streptokill i v období kojení? Děkuji

Dobrý den, užívání Streptokillu při kojení je možné, ale určitě nepolykat, protože obsahuje šalvěj, která může negativně ovlivnit tvorbu mléka.

Zkušenost kojící matky, paní Obadalové, se Streptokillem je možné najít ve zkušenostech pacientů.

S přáním brzkého uzdravení, Mgr. Václav Polívka

Automatically translated | View original
Hello, I would like to ask if it is possible to apply streptokill or in what form (dilute x not dilute) on the skin of a 2.5-year-old child - probably a streptococcal skin infection - small yellow blisters on the face and leg. Thank you, V. Barošová
I recommend using Streptokill for skin problems up to children from the age of three, in undiluted form. In the case of the face, streptokill must not come into the eye area. If it is a younger child, I would use the preparation, but only on small areas and diluted with water in a ratio of 1:1. M.Sc. Václav Polivka
Hello, I would like to ask if it is possible to apply streptokill or in what form (dilute x not dilute) on the skin of a 2.5-year-old child - probably a streptococcal skin infection - small yellow blisters on the face and leg. Thank you, V. Barošová
I recommend using Streptokill for skin problems up to children from the age of three, in undiluted form. In the case of the face, streptokill must not come into the eye area. If it is a younger child, I would use the preparation, but only on...
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je možné aplikovat streptokill a popř. v jaké formě (ředit x neředit) u 2,5 letého dítěte na kůži - patrně streptokoková infekce kůže - malé žluté puchýřky na obličeji a noze. Děkuji, V. Barošová
Já doporučuji používat streptokill na kožní problémy až dětem od tří let a to v neředěné formě. V případě obličeje nesmí přijít streptokill do okolí očí. Pokud se jedná o mladší dítě, použil bych preparát, ale pouze na malé plochy a ředěný vodou v poměru 1:1. Mgr. Václav Polívka
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je možné aplikovat streptokill a popř. v jaké formě (ředit x neředit) u 2,5 letého dítěte na kůži - patrně streptokoková infekce kůže - malé žluté puchýřky na obličeji a noze. Děkuji, V. Barošová
Já doporučuji používat streptokill na kožní problémy až dětem od tří let a to v neředěné formě. V případě obličeje nesmí přijít streptokill do okolí očí. Pokud se jedná o mladší dítě, použil bych preparát, ale pouze na malé plochy a ředěný vodou v poměru 1:1....
Automatically translated | View original
Hello, can Streptokill be used by a patient who has been taking Warfarin for a long time? Thank you. Janet
One of the components of streptokill is clove extract, which can enhance the effect of warfarin. But since clove extract is only a small part of Streptokill and the preparation is not taken internally, the effect on blood coagulation should not be manifested at all. In any case, I would recommend paying more attention to symptoms such as bleeding gums or possible bruising when using it. M.Sc. Václav Polivka
Hello, can Streptokill be used by a patient who has been taking Warfarin for a long time? Thank you. Janet
One of the components of streptokill is clove extract, which can enhance the effect of warfarin. But since clove extract is only a small part of Streptokill and the preparation is not taken internally, the effect on blood coagulation should not be manifested at all. In any case, I would recommend paying more attention to symptoms such as bleeding gums or possible bruising when using it...
Dobrý den, může Streptokill užívat pacient, který dlouhodobě užívá Warfarin? Děkuji. Žaneta
Jednou ze složek streptokillu je i extrakt z hřebíčku, který může účinek warfarinu posílit. Ale vzhledem k tomu, že extraktu hřebíčku je ve Streptokillu jen malý podíl a preparát není užíván vnitřně, neměl by se efekt na srážlivost krve vůbec projevit. V každém případě bych doporučil při jeho užívaní, věnovat větší pozornost příznakům jako je krvácení dásní či případnému vzniku modřin. Mgr. Václav Polívka
Dobrý den, může Streptokill užívat pacient, který dlouhodobě užívá Warfarin? Děkuji. Žaneta
Jednou ze složek streptokillu je i extrakt z hřebíčku, který může účinek warfarinu posílit. Ale vzhledem k tomu, že extraktu hřebíčku je ve Streptokillu jen malý podíl a preparát není užíván vnitřně, neměl by se efekt na srážlivost krve vůbec projevit. V každém případě bych doporučil při jeho užívaní, věnovat větší pozornost příznakům jako je krvácení dásní či případnému vzniku modřin. Mgr. Václav...
Automatically translated | View original

Hello, I would like to ask whether streptokill can also be used by children, or from what age is this possible? Thank you for your reply, best regards Hartmannová

Hello Ms. Hartmann, the official label warning states that Streptokill is not suitable for children under 3 years of age. However, after consulting a doctor, Streptokill can also be used in younger children. Many of our customers successfully use Streptokill for children from one year. It is a 100% natural product containing, among other things, 58.6% alcohol, which is still the best natural preservative that will keep Streptokill for more than 2 years in excellent quality. Even in the case when small children with angina are sprayed with 20 doses every half hour per day, which is more than enough, it is only 2 ml of Streptokill per day (0.1 ml/1 dose), which represents only a negligible amount of alcohol. Best regards, Pavel Soukup

Hello, I would like to ask whether streptokill can also be used by children, or from what age is this possible? Thank you for your reply, best regards Hartmannová

Hello Ms. Hartmann, the official label warning states that Streptokill is not suitable for children under 3 years of age. However, after consulting a doctor, Streptokill can also be used in younger children. Many of our customers successfully use Streptokill for children from one year. It is a 100% natural product containing,...

Dobrý den, měla bych dotaz, zda mohou streptokill užívat i děti, popř. od kolika let je to možné? Děkuji za odpoveď, s pozdravem Hartmannová

Dobrý den paní Hartmannová, oficiální upozornění na etiketě uvádí, že Streptokill není vhodný pro děti do 3 let. Po poradě s lékařem je ale možné Streptokill použít i u mladších dětí. Mnoho našich zákazníků s úspěchem užívá Streptokill už pro děti od jednoho roku. Jedná se o 100% přírodní produkt obsahující mj. 58,6% alkoholu, což je stále ten nejlepší přírodní konzervant, který Streptokill uchová déle než 2 roky ve výborné kvalitě. I v případě, kdy se malým dětem při angíně stříkne za den 20 dávek po půl hodině, což je více než dostatečné, se jedná o pouhé 2 ml Streptokillu za den (0,1ml/1 dávka), což představuje jen zanedbatelné množství alkoholu. S pozdravem, Pavel Soukup

Dobrý den, měla bych dotaz, zda mohou streptokill užívat i děti, popř. od kolika let je to možné? Děkuji za odpoveď, s pozdravem Hartmannová

Dobrý den paní Hartmannová, oficiální upozornění na etiketě uvádí, že Streptokill není vhodný pro děti do 3 let. Po poradě s lékařem je ale možné Streptokill použít i u mladších dětí. Mnoho našich zákazníků s úspěchem užívá Streptokill už pro děti od jednoho roku. Jedná se o 100% přírodní produkt obsahující mj. 58,6% alkoholu, což je stále ten nejlepší...

Automatically translated | View original


Další příspěvky týkající se Vámi zvoleného tématu jsme pro Vás našli na angina.cz.