Q&A

In our Q&A section an answer to your query most likely already exists. Try to search it by typing a key word like pregnancy and then click the icon with magnifying glass.

In our Q&A section an answer to your query most likely already exists. Try to search it by typing a key word like pregnancy and then click the icon with magnifying glass.

If you have not found the answer, send us your question, and we will respond as soon as possible.

Hello, please let me know if the product contains gluten. Thank you. Sincerely, M. Budinov

Hello Mary,
the product does not contain gluten.
be well
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Hello, please let me know if the product contains gluten. Thank you. Sincerely, M. Budinov

Hello Mary,
the product does not contain gluten.
be well
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Dobrý den, prosím o info, zda výrobek obsahuje lepek. Děkuji. S pozdravem M.Budinova

Dobrý den, Marie,
výrobek lepek neobsahuje.
Buďte zdráva,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Dobrý den, prosím o info, zda výrobek obsahuje lepek. Děkuji. S pozdravem M.Budinova

Dobrý den, Marie,
výrobek lepek neobsahuje.
Buďte zdráva,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Automatically translated | View original

Hello, I want to ask if streptokill can be used in the nose - for sinus inflammation? If so, in what quantity? Thank you Řeháková

Hello Jitko,
Yes, it is possible. You can find details when you enter, for example, the word "nose" in user experiences or in the help desk at streptokill.info (or click directly on the link https://www.streptokill.info/cz/zkusenosti/?q=nosu or https:// www.streptokill.info/cz/otazky-a-odpovedi/?q=nosu) . You will find a lot of experience and advice there, from which, I believe, you will choose the ones that suit you best.
be well
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Hello, I want to ask if streptokill can be used in the nose - for sinus inflammation? If so, in what quantity? Thank you Řeháková

Hello Jitko,
Yes, it is possible. You can find details when you enter, for example, the word "nose" in user experiences or in the help desk at streptokill.info (or click directly on the link https://www.streptokill.info/cz/zkusenosti/?q=nosu or https:// www.streptokill.info/cz/otazky-a-odpovedi/?q=nosu) . You will find a lot of experience and advice there, from...

Dobrý den, chci se zeptat, zda se může streptokill použít do nosu - při zánětu dutin? Pokud ano, případně v jakém množství? Děkuji Řeháková

Dobrý den, Jitko,
ano, je to možné. Podrobnosti najdete, když ve zkušenostech uživatelů nebo v poradně zde na streptokill.info zadáte např. slovo "nosu". Najdete tam spoustu zkušeností i rad, ze kterých si, věřím, vybere ty, které Vám budou nejlépe vyhovovat.
Buďte zdráva,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Dobrý den, chci se zeptat, zda se může streptokill použít do nosu - při zánětu dutin? Pokud ano, případně v jakém množství? Děkuji Řeháková

Dobrý den, Jitko,
ano, je to možné. Podrobnosti najdete, když ve zkušenostech uživatelů nebo v poradně zde na streptokill.info zadáte např. slovo "nosu". Najdete tam spoustu zkušeností i rad, ze kterých si, věřím, vybere ty, které Vám budou nejlépe vyhovovat.
Buďte zdráva,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Automatically translated | View original

Hello, I would like to ask if it is possible to dilute strepkill so that it can be used by a one-year-old baby? Thank you, best regards, Lenka Špindlerová

Hello Lenka,

we have many reviews from parents of children under 3 years old, however, the information on the label applies, i.e. that Streptokill is not suitable for children under 3 years of age, unless the doctor prescribes otherwise. The reason is the alcohol content, even if the amount contained in the daily dose is not significant, this must be stated. To give you a better idea, 15 injections of Streptokill per day are sufficient for the smallest children, which roughly corresponds to the amount of alcohol contained in a tablespoon of beer.

Streptokill can be diluted with water and the more you dilute it, the less it "burns". However, there are people (including children) who do not burn Streptokill even when it is undiluted, and people who, on the contrary, burn even when it is diluted. As a rule, the greater the infection in the throat, the more Streptokill "burns".

Best wishes to you and your baby,
Pavel Soukup, STREPTOkill.cz

Hello, I would like to ask if it is possible to dilute strepkill so that it can be used by a one-year-old baby? Thank you, best regards, Lenka Špindlerová

Hello Lenka,

we have many reviews from parents of children under 3 years old, however, the information on the label applies, i.e. that Streptokill is not suitable for children under 3 years of age, unless the doctor prescribes otherwise. The reason is the alcohol content, even if the amount contained in the daily dose is not significant,...

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je možnost naředit strepkill tak, aby jej mohlo užívat roční miminko? Děkuji, s pozdravem, Lenka Špindlerová

Dobrý den, Lenko,

máme mnoho recenzí od rodičů dětí do 3 let, nicméně platí údaje uvedené na etiketě, tzn. že Streptokill není vhodný pro děti do 3 let, neurčí-li lékař jinak. Důvodem je obsah alkoholu a i když jeho množství obsažené v denní dávce není významné, je třeba toto uvést. Pro lepší představu, u nejmenších dětí bývá dostatečné dávkování 15 vstřiků Streptokillu za den, což odpovídá zhruba množství alkoholu obsaženému v polévkové lžíci piva.

Streptokill je možné ředit vodou a platí, že čím více ředíte, tím méně "pálí". Jsou ovšem lidé (včetně dětí), které Streptokill nepálí ani když je neředěný, i lidé, které naopak pálí, i když je ředěný. Čím větší je infekce v hrdle, tím zpravidla Streptokill "pálí" více.

Hodně zdraví Vám i Vašemu miminku,
Pavel Soukup, STREPTOkill.cz

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je možnost naředit strepkill tak, aby jej mohlo užívat roční miminko? Děkuji, s pozdravem, Lenka Špindlerová

Dobrý den, Lenko,

máme mnoho recenzí od rodičů dětí do 3 let, nicméně platí údaje uvedené na etiketě, tzn. že Streptokill není vhodný pro děti do 3 let, neurčí-li lékař jinak. Důvodem je obsah alkoholu a i když jeho množství obsažené v denní dávce není významné, je třeba toto uvést. Pro lepší představu, u nejmenších dětí bývá dostatečné dávkování...

Automatically translated | View original

Good day, my son (8 years old) already had a smear for streptococcal antibodies this year. Do you think we can try streptokill instead of antib? My point is that I don't endanger him.. our doctor is suffering from kidney, heart and rheumatic fever.. if she hadn't used antib.. what do you think? How many times a day does it need to be knitted? Thank you very much Regards S

Good day,

We recommend having Streptokill ready in case of immediate use as soon as your son starts to complain of an incipient sore throat. Feel free to apply every half hour, especially after every meal and drink and several injections before going to bed. In the best case, the infection will not reach the stage of illness at all, when you will have to see a doctor, and if it does, consult your doctor again honestly whether antibiotics are really necessary. Three antibiotics in a year is really a very big burden.

Your son's health is certainly important to everyone, including your doctor, who also wants to cover 100% the risk of secondary streptococcal infection, which antibiotics can ensure, but at the same time, antibiotics will weaken the natural immunity, so it will increase the risk that angina will return again.

The risk of secondary infections is slight, but always there. It drops significantly if the patient has taken antibiotics in the recent past. You can read more, for example, in the statement of the CZÚ at http://www.angina.cz/vyjadreni-szu-k-anginam-a-nosicstvi-streptokoku-skupiny-a-ve-slkolkach .

Best regards to you and your son,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Good day, my son (8 years old) already had a smear for streptococcal antibodies this year. Do you think we can try streptokill instead of antib? My point is that I don't endanger him.. our doctor is suffering from kidney, heart and rheumatic fever.. if she hadn't used antib.. what do you think? How many times a day does it need to be knitted? Thank you very much Regards S

Good day,

We recommend having Streptokill ready in case of immediate use as soon as your son starts to complain of an...

Dobry den, syn (8let) mel letos jiz potreti antib na streptokoka. Myslite, ze muzeme streptokill priste zkusit misto antib? Jde mi o to, abYch ho neohrozila.. nase dr strasi ledvinama, srdcem a revmatickou horeckou .. kdyby se pry antib nenasadila.. co myslite? Kolikrat denne je potreba ho strikat? Dekuju moc S pozdravem S.

Dobrý den,

Streptokill doporučujeme mít připraven pro případ okamžitého nasazení, jakmile si syn začne stěžovat na začínající bolest v krku. Aplikujte klidně každou půlhodinu, především pak po každém jídle a pití a více vstřiků před spaním. V lepším případě se infekce vůbec nedostane do stádia nemoci, kdy budete muset k lékaři a pokud ano, tak se s Vaší paní doktorkou znovu upřímně poraďte, zda jsou antibiotika skutečně nezbytná. Troje antibiotika za rok jsou už skutečně velmi velká zátěž.

Na tom, aby byl Váš syn zdráv záleží jistě všem, i Vaší paní doktorce, která navíc chce 100% pokrýt riziko sekundární streptokokové infekce, což antibiotika umí zajistit, ovšem současně antibiotika oslabí přirozenou imunitu, takže zvýší riziko, že se angína znovu vrátí.

Riziko sekundárních infekcí je nepatrné, ale existuje vždy. Výrazně klesá, pokud pacient v nedávné minulosti užíval antibiotika. Více se můžete dočíst např. ve vyjádření ČZÚ na angina.cz

Hodně zdraví Vám i Vašemu synovi,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Dobry den, syn (8let) mel letos jiz potreti antib na streptokoka. Myslite, ze muzeme streptokill priste zkusit misto antib? Jde mi o to, abYch ho neohrozila.. nase dr strasi ledvinama, srdcem a revmatickou horeckou .. kdyby se pry antib nenasadila.. co myslite? Kolikrat denne je potreba ho strikat? Dekuju moc S pozdravem S.

Dobrý den,

Streptokill doporučujeme mít připraven pro případ okamžitého nasazení, jakmile si syn začne stěžovat na začínající bolest v krku. Aplikujte klidně každou...

Automatically translated | View original

Can I use szrepkill for Crohn's disease? Does he take immunosuppressants Imasup and corticoids Entokort Thank you Kindergarten

Hello, corticoids and immunosuppressants generally weaken immunity, which can manifest itself in a sore throat, herbal preparations should not be a problem. The interaction is only with calcium salts contained in food supplements. It generally wants to support immunity, anti-inflammatory diet, low carb, substitution of vitamin D according to the level, vitamin C + Zinc and Streptokill should not be a problem. Dr. Hrabánková

Can I use szrepkill for Crohn's disease? Does he take immunosuppressants Imasup and corticoids Entokort Thank you Kindergarten

Hello, corticoids and immunosuppressants generally weaken immunity, which can manifest itself in a sore throat, herbal preparations should not be a problem. The interaction is only with calcium salts contained in food supplements. It generally wants to support immunity, anti-inflammatory diet, low carb, substitution of vitamin D according to the level, vitamin C +...

Mohu uzivat szrepkill pri crohnove chorobe?bere imunosupresiva Imasup a kortikoidy Entokort Dekuji MŠ

Dobrý den, kortikoidy a imunosupresiva obecně oslabují imunitu, což se může projevit právě bolestí v krku, rostlinné preparáty by neměly vadit. Interakce je jen se solemi vápníku obsažných v potravinových doplňcích. Chce to obecně podpořit imunitu, protizánětlivá strava, low carb, substituce vitamínu D dle hladiny, vitamín C + Zinek a Streptokill by neměl vadit. Dr. Hrabánková

Mohu uzivat szrepkill pri crohnove chorobe?bere imunosupresiva Imasup a kortikoidy Entokort Dekuji MŠ

Dobrý den, kortikoidy a imunosupresiva obecně oslabují imunitu, což se může projevit právě bolestí v krku, rostlinné preparáty by neměly vadit. Interakce je jen se solemi vápníku obsažných v potravinových doplňcích. Chce to obecně podpořit imunitu, protizánětlivá strava, low carb, substituce vitamínu D dle hladiny, vitamín C + Zinek a Streptokill by neměl vadit. Dr. Hrabánková

Automatically translated | View original

Hello, is it possible to spray streptokill on the hole after the extraction of the figure eight? Thank you

Hello Peter,
it is certainly possible and we will be very happy if you then send us your experience with this application.
We look forward,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Hello, is it possible to spray streptokill on the hole after the extraction of the figure eight? Thank you

Hello Peter,
it is certainly possible and we will be very happy if you then send us your experience with this application.
We look forward,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Dobrý den, je možné stříkat streptokill na díru po extrakci osmičky? Děkuji

Dobrý den, Petro,
určitě je to možné a budeme velmi rádi, když nám následně pošlete Vaši zkušenost s touto aplikací.
Budeme se těšit,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Dobrý den, je možné stříkat streptokill na díru po extrakci osmičky? Děkuji

Dobrý den, Petro,
určitě je to možné a budeme velmi rádi, když nám následně pošlete Vaši zkušenost s touto aplikací.
Budeme se těšit,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Automatically translated | View original

Hello, what about the no/recommendation of driving a car after using StreptoKill? Have you tested how long it takes after spraying the product to stop breathing alcohol (when the base of the product is 58% alcohol)? And how long should the medicine be left to work after being injected into the throat (do not eat, drink, chew, etc.)? Thank you

Hello Pavel,
you can drive your car without any worries, even if you take Streptokill immediately before driving or even directly while driving. You are right that in the case of a control it is possible that the breath test would show alcohol consumption, however if you rinse your mouth with clean water before the breath test, the breath test will most likely be negative and any blood test would be negative for sure because the amount of alcohol that is absorbed into the blood from Streptokill is completely insignificant, even if you significantly exceed the dosage indicated on the label.
Regarding your second question, after taking Streptokill, we recommend not eating or drinking for as long as possible, so that Streptokill can work in the oral cavity for as long as possible and in the highest amount and concentration. Considering that it is possible to use Streptokill more often than every 30 minutes, this is not restrictive in any way, it is just a good idea to drink/eat first and then apply Streptokill, not the other way around.
Happy New Year and stay healthy
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Hello, what about the no/recommendation of driving a car after using StreptoKill? Have you tested how long it takes after spraying the product to stop breathing alcohol (when the base of the product is 58% alcohol)? And how long should the medicine be left to work after being injected into the throat (do not eat, drink, chew, etc.)? Thank you

Hello Pavel,
you can drive your car without any worries, even if you take Streptokill immediately before driving or even directly while driving. You...

Dobrý den, jak je to s ne/doporučením řízení auta po použití StreptoKillu? Testovali jste, za jak dlouho po stříknutí přípravku se již nenadýchá alkohol v dechu (když základem přípravku je 58% alkoholu)? A jak dlouho se má po stříknutí do krku nechat přípravek působit (nejíst, nepít, nežvýkat apod.)? Děkuji

Dobrý den, Pavle,
auto můžete bez obav řídit, i když bezprostředně před jízdou nebo dokonce i přímo při jízdě užíváte Streptokill. Máte pravdu, že v případě kontroly je možné, že by dechová zkouška prokázala požití alkoholu, ovšem pokud si před dechovou zkouškou vypláchnete ústa čistou vodou, s největší pravděpodobností bude dechová zkouška negativní a případná krevní zkouška by byla negativní určitě, protože množství alkoholu, které se ze Streptokillu vstřebá do krve je zcela bezvýznamné a to i v případě, že byste výrazně překročil na etiketě uvedené dávkování.
K Vašemu druhému dotazu, po požití Streptokillu doporučujeme co nejdéle nejíst a nepít, aby Streptokill mohl co nejdéle a v co nejvyšším množství a koncentraci působit v dutitě ústní. Vzhledem k tomu, že je možné Streptokill užívat i častěji než každých 30 minut, toto není nijak omezující, jen je dobré se nejdříve napít/najíst a pak aplikovat Streptokill, nikoliv opačně.
Šťastný nový rok a buďte zdráv,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Dobrý den, jak je to s ne/doporučením řízení auta po použití StreptoKillu? Testovali jste, za jak dlouho po stříknutí přípravku se již nenadýchá alkohol v dechu (když základem přípravku je 58% alkoholu)? A jak dlouho se má po stříknutí do krku nechat přípravek působit (nejíst, nepít, nežvýkat apod.)? Děkuji

Dobrý den, Pavle,
auto můžete bez obav řídit, i když bezprostředně před jízdou nebo dokonce i přímo při jízdě užíváte Streptokill. Máte pravdu, že v případě kontroly je možné, že by...

Automatically translated | View original

Hello, could I please ask a question, about 3 weeks ago I got a cold sore in my nose, then white lumps on my tonsils, cleaning, reddened tonsils (I have had them enlarged, wrinkled since childhood), the operation was refused years ago. I used ATB approx. 2 years ago, Staphylococcus was previously detected from the swab. Subsequently, a dry, irritating cough, hoarseness... I have avoided ATB so far. Unfortunately, I started Streptokill only after 2 weeks, the first two days about 15 stitches, great improvement!! The hoarseness has disappeared, the cough has also improved... But now there are still white lumps on the tonsils (in general, it seems to me that they are not so reddened anymore), there is a white line on the right tonsil , I still clean, spray about 8 times a day, a little dry cough... Is this the correct procedure... or should I increase the spraying...?? Those white lumps are still cleaning the tonsils....?? Thank you very much Kristina

Hello Christina,
First of all, I apologize that it is not possible to evaluate your condition via the Internet, or the condition of your tonsils.

In general, it can be said that you don't have to worry about overuse of Streptokill, you can increase the frequency and quantity of doses and monitor whether it will have the desired effect on the white spots on your tonsils .

In addition to a personal consultation with your doctor, we can recommend reading an interview with the head of the ENT clinic of the Pardubice Hospital MUDr. Jan Vodička on the website of Czech Radio , which refers to the problem you describe.

If it is within your means, plan a stay by the sea as soon as possible and for as long as possible, which is usually a miracle cure for this type of protracted problems.

We wish you a speedy recovery and we will be happy if you write to us via www.stre.cz how you are doing.

Regards,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz


Good evening,
yes, I understand that it is not possible to evaluate it like this after an email, but still thank you very much for your recommendation, the link to the great video!

In the meantime, my condition has improved a lot :-), mainly thanks to Streptokill (hoarseness and a very unpleasant dry suffocating cough disappeared when using it), I have now reduced the dosage, the condition of my tonsils has improved a lot, I have also added neck wraps, herbal drops and so far it looks like on the right track... Streptokill in stock :-))

Thanks again

Regards
Kristina Macháčková

Hello Kristina,
thanks for the good news. You made us happy :-).
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Hello, could I please ask a question, about 3 weeks ago I got a cold sore in my nose, then white lumps on my tonsils, cleaning, reddened tonsils (I have had them enlarged, wrinkled since childhood), the operation was refused years ago. I used ATB approx. 2 years ago, Staphylococcus was previously detected from the swab. Subsequently, a dry, irritating cough, hoarseness... I have avoided ATB so far. Unfortunately, I started Streptokill only after 2 weeks, the first two days about 15 stitches,...

Dobrý den, mohla bych se prosím dotázat, před cca 3 týdny se mi udělal opar v nose, následně bílé hrudky na mandlich, čištění, mandle zarudlé, ( mám je od dětství zvětšené, zvrasnele), operace přes lety odmítnuta. ATB jsem užívala cca před 2 lety, ze steru dříve zjištěn Stafylokok. Následně se přidal suchy dráždivý kašel, chrapot..ATB jsem se zatím vyhnula. Bohužel jsem začala Streptokill až po 2 týdnech, první dva dny cca 15 strik, velké zlepšení!! Chrapot zmizel, kašel také zlepšení... Teď ale stále bílé hrudky na mandlich (celkove mi přijde, že uz nejsou tolik zarudlé) , na pravé mandli je takova bílá čárka, stále čistím, vystrikavam cca 8x denne, trochu suchý kašel... Je to takto správný postup.... nebo mám zvýšit vystrikavani...?? Ty bílé hrudky jsou stále čištění mandlí....?? Děkuji moc Kristina

Dobrý den, Kristýno,
předně se omlouvám, že není možné takto přes internet hodnotit Váš stav, resp. stav Vašich mandlí.

Obecně lze říci, že se nemusíte obávat nadužívání Streptokillu, můžete zvýšit četnost i kvantitu dávek a sledovat zda to bude mít na bílé skrvrny na Vašich mandlích požadovaný efekt.

Kromě osobní konsultace s Vaším lékařem, můžeme doporučit k přečtení rozhovor s přednostou ORL kliniky Pardubické nemocnice MUDr. Janem Vodičkou na stránkách Českého rozhlasu, který se týká Vámi popisovaného problému.

Je-li to ve Vašich možnostech, tak si na co nejdříve a co nejdelší dobu naplánujte pobyt u moře, které bývá na tento typ vleklých problémů zázračným lékem.

Přejeme Vám brzké uzdravení a budeme rádi, když nám po čase přes www.stre.cz napíšete, jak se Vám daří.

S pozdravem,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz


Dobrý večer,
ano, chápu, že to takto po mailu neni možné hodnotit, ale i tak Vám moc děkuji za Vaše doporučení, odkaz na super video!

Mezitím se můj stav hodně zlepšil :-), hlavně velmi díky Streptokillu ( pri užívání zmizel chrapot a velmi nepříjemný suchý dusivy kašel) snížila jsem nyni dávkování, stav mandlí se o dost zlepšil, ještě jsem přidala zábaly krku, bylinne kapky a zatím to vypadá na dobre cestě... Streptokill v zásobě :-))

Ještě jednou děkuji

S pozdravem
Kristina Macháčková 

 

Dobrý den, Kristino,
díky za dobrou zprávu. Udělala jste nám radost :-).
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Dobrý den, mohla bych se prosím dotázat, před cca 3 týdny se mi udělal opar v nose, následně bílé hrudky na mandlich, čištění, mandle zarudlé, ( mám je od dětství zvětšené, zvrasnele), operace přes lety odmítnuta. ATB jsem užívala cca před 2 lety, ze steru dříve zjištěn Stafylokok. Následně se přidal suchy dráždivý kašel, chrapot..ATB jsem se zatím vyhnula. Bohužel jsem začala Streptokill až po 2 týdnech, první dva dny cca 15 strik, velké zlepšení!! Chrapot zmizel, kašel také zlepšení... Teď...

Automatically translated | View original
Hello, I have a daughter, 9 years old and she suffers from angina. I recently came across your product and bought it. My daughter currently has angina again and is on antibiotics. I wanted to ask what is the ideal dosage? Can the product be used as a preventive measure? Thank you very much! Have a nice day! Petra P.

Hello Peter,
Streptokill can also be used with antibiotics, however, it is more important to use it after the antibiotics have been taken, when the level of antibiotics in the blood drops significantly within 24 hours after the antibiotics have been taken, thus creating a risk of repeated streptococcal infection.
The ideal dosage is 5-20 times a day 2-4 sprays on the affected areas in the throat. For a nine-year-old girl, 2 sprays in one dose should be enough, 1 spray on each side of the throat and swallowed. The frequency of dosing should correspond to how much your daughter's throat will hurt. If he feels well, then several doses a day will definitely be enough, but it should always be after eating and drinking so that Streptokill has a chance to work in the throat for as long as possible. Application before bed is also ideal, when we do not consume anything at night.
Long-term preventive use is possible, with the fact that we recommend gradually reducing doses to, for example, a single dose before bedtime. After a while, try to stop using it completely and be ready to apply intensively immediately if inappropriate sensations in the throat reappear.
I believe that Streptokill will prove useful to you, as it does to the vast majority of our customers, and we will be very happy if you write us about your experience at www.stre.cz.
Be Healthy,
Pavel Soukup,
STREPTOkill.cz

PETER:
Good day,
so my daughter took antibiotics today and we are starting with streptokill.
So I will proceed with the dosage as you write.
Is it possible to use streptokill for half a year, until spring? Are there any risks of overdose or other complications?
Thank you very much! Have a nice day! Peter

STREPTOKILL.CZ:
Hello Peter,
thanks for the message and don't worry, we recommend gradually reducing the doses if the daughter does not have inappropriate sensations in the throat, not for the reason of not overdosing, but for the reason that the throat does not shrink and slowly gets used to being able to cope with its own immunity without too much help from Streptokill. The goal is clean and healthy tonsils that can function well most of the year without outside help.
Regards,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Hello, I have a daughter, 9 years old and she suffers from angina. I recently came across your product and bought it. My daughter currently has angina again and is on antibiotics. I wanted to ask what is the ideal dosage? Can the product be used as a preventive measure? Thank you very much! Have a nice day! Petra P.

Hello Peter,
Streptokill can also be used with antibiotics, however, it is more important to use it after the antibiotics have been taken, when the level of antibiotics in the...

Dobrý den, mám dceru, 9 let a trpí na angíny. Aktuálně jsem narazila na Váš produkt a pořídila ho. Dcera má nyní aktuálně opět angínu a antibiotika. Chěla jsem se zeptat, jaké je ideální dávkování? Lze přípravek užívat i nějak prventivně? Moc děkuji! Hezký den! Petra P.

Dobrý den, Petro,
Streptokill je možné užívat i při antibiotikách nicméně důležitější je jeho užívání po dobrání antibiotik, když hladina atb v krvi do 24 hodin po jejich dobrání výrazně klesá a vzniká tak riziko opakované streptokokové infekce.
Ideální dávkování je 5-20 krát denně 2-4 střiky na postižená místa v hrdle. U devítileté dívky by měly stačit 2 střiky v jedné dávce, 1 střik na každou stranu hrdla a propolknout. Četnost dávkování by měla odpovídat tomu, jak hodně bude dceru bolet v krku. Pokud se bude cítit dobře tak určitě postačí i několik dávek denně, ale vždy by to mělo být po jídle a pití, aby měl Streptokill šanci v hrdle co nejdéle působit. Ideální je také aplikace před spaním, kdy už pak v noci nic nekonzumujeme.
Dlouhodobé preventivní užívání je možné s tím, že postupně doporučujeme dávky snižovat třeba až na jedinou dávku před spaním. Po čase zkuste užívání zcela ukončit a být připraveni intenzivně aplikovat ihned, pokud by se znovu objevily nepatřičné pocity v hrdle.
Věřím, že se Vám Streptokill osvědčí, jako naprosté většině našich zákazníků a budeme moc rádi, když nám pak na www.stre.cz napíšete Vaši zkušenost.
Buďte zdraví,
Pavel Soukup,
STREPTOkill.cz

PETRA:
Dobrý den, 
tak dcera dnes dobrala antibiotika a začínáme tedy se streptokill. 
Budu tedy postupovat s dávkování, jak píšete.
Je mozne případně užívat streptokill třeba půl roku, do jara? Nehrozí nějaké předávkování nebo jiné komplikace? 
Moc děkuji! Hezky den! Petra

STREPTOKILL.CZ:
Dobrý den, Petro,
díky za zprávu a nebojte, postupné snižování dávek, pokud nebude dcera mít nepatřičné pocity v krku, doporučujeme nikoliv z důvodu nepředávkování, ale z toho důvodu, aby hrdlo neschoulostivělo a pomalu si zvykalo vystačit se svou vlastní imunitou bez přílišné pomoci od Streptokillu. Cílem jsou čisté a zdravé mandle, které dokážou většinu roku dobře fungovat bez pomoci zvenčí.
S pozdravem,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

 

 

Dobrý den, mám dceru, 9 let a trpí na angíny. Aktuálně jsem narazila na Váš produkt a pořídila ho. Dcera má nyní aktuálně opět angínu a antibiotika. Chěla jsem se zeptat, jaké je ideální dávkování? Lze přípravek užívat i nějak prventivně? Moc děkuji! Hezký den! Petra P.

Dobrý den, Petro,
Streptokill je možné užívat i při antibiotikách nicméně důležitější je jeho užívání po dobrání antibiotik, když hladina atb v krvi do 24 hodin po jejich dobrání výrazně klesá a vzniká tak riziko opakované...

Automatically translated | View original
Hello, I would like to ask if it is possible to use the product long-term (e.g. every night before going to bed), or if it is necessary to observe some breaks. If so, I wonder how long. Thank you in advance for your reply and have a nice day. Clare

Good day,
there is no resistance to Streptokill and its long-term use is possible not only every night before going to bed, as you write, but also more often without fear.

On the other hand, if you do not feel any inappropriate sensations in your throat and it seems to you that your throat is completely fine, then there is no reason to use Streptokill, because this would lead to unnecessary excessive disinfection, which is not desirable for our immunity in the long term. Immunity needs a natural amount of pathogens or stimuli to maintain optimal fitness.

But we definitely recommend that you always have Streptokill nearby, because when inappropriate feelings appear, it is very important to apply as quickly as possible and in sufficient quantity.

be well
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Hello, I would like to ask if it is possible to use the product long-term (e.g. every night before going to bed), or if it is necessary to observe some breaks. If so, I wonder how long. Thank you in advance for your reply and have a nice day. Clare

Good day,
there is no resistance to Streptokill and its long-term use is possible not only every night before going to bed, as you write, but also more often without fear.

On the other hand, if you do not feel any inappropriate sensations in your...

Dobrý den, Ráda bych se zeptala, zda je možné používat přípravek dlouhodobě (např. každý večer před spaním), nebo zda he nutné dodržovat nějaké pauzy. Pokud ano, zajímalo by mě, jak dlouhé. Předem děkuji za odpověď a přeji pěkný den. Klára

Dobrý den,
na Streptokill nevzniká rezistence a jeho dlouhodobé užívání je možné nejen každý večer před spaním, jak píšete, ale bez obav i častěji. 

Na druhou stranu, pokud necítíte žádné nepatřičné pocity v krku a zdá se Vám, že již máte hrdlo zcela v pořádku, tak není důvod Streptokill užívat, protože by tím docházelo ke zbytečné přílišné dezinfekci, která dlouhodobě není pro naši imunitu žádoucí. Imunita potřebuje přirozené množství patogenů resp. podnětů, aby si udržovala svou optimální kondici.

Určitě ale doporučujeme, abyste měla Streptokill neustále nablízku, protože ve chvíli, kdy se nepatřičné pocity objeví, je velmi důležité aplikovat co nejrychleji a v dostatečné kvantitě.

Buďte zdráva,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

 

Dobrý den, Ráda bych se zeptala, zda je možné používat přípravek dlouhodobě (např. každý večer před spaním), nebo zda he nutné dodržovat nějaké pauzy. Pokud ano, zajímalo by mě, jak dlouhé. Předem děkuji za odpověď a přeji pěkný den. Klára

Dobrý den,
na Streptokill nevzniká rezistence a jeho dlouhodobé užívání je možné nejen každý večer před spaním, jak píšete, ale bez obav i častěji. 

Na druhou stranu, pokud necítíte žádné nepatřičné pocity v krku a zdá se Vám, že již máte hrdlo zcela v...

Automatically translated | View original
Hello, does streptokill also help with chronic problems? I'm bothered by pins on madlich that hurt and I need to get rid of them on Orl, I have everything negative thank you

Hello Mrs. Kovalová,
unfortunately, according to the applicable regulations, we cannot tell you whether Streptokill will work on anything. The only thing I can do is to refer you to the authentic reviews of our users at www.stre.cz , where you will read that it works for a very wide range of ailments and recommend that you try Streptokill in sufficient intensity. As a rule, the results are visible very soon, although with a chronic problem it is certainly desirable to have more patience. In any case, Streptokill is a natural product and its longer use is possible without developing resistance. Alternatively, you can also read our advice on www.strepto.cz , where you will often encounter the opposite problem, where users have been diagnosed with streptococcus, but have no symptoms. We will appreciate it all the more if you send us your experience if you decide to try Streptokill.
I wish you a speedy recovery,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Hello, does streptokill also help with chronic problems? I'm bothered by pins on madlich that hurt and I need to get rid of them on Orl, I have everything negative thank you

Hello Mrs. Kovalová,
unfortunately, according to the applicable regulations, we cannot tell you whether Streptokill will work on anything. The only thing I can do is to refer you to the authentic reviews of our users at www.stre.cz , where you will read that it works for a very wide range of ailments and recommend that...

Dobrý den pomůže streptokill i na chronické potíže ? Trápí mě čepy na madlich které bolí a potřebuji se jich zbavit na Orl mám vše negativní děkuji

Dobrý den, paní Kovalová,
bohužel dle platných předpisů Vám nemůžeme napsat, zda Streptokill na cokoliv zabere. Jediné co mohu, je odkázat Vás na autentické recenze našich uživatelů na www.stre.cz, kde se dočtete, že funguje na velmi široké spektrum neduhů a doporučit Vám Streptokill v dostatečné intenzitě vyzkoušet. Výsledky jsou zpravidla vidět velmi brzy, i když u chronického problému je jistě žádoucí mít větší trpělivost. Každopádně Streptokill je přírodní produkt a jeho delší užívání je možné, aniž by vznikla rezistence. Případně si můžete pročíst i naši poradnu na www.strepto.cz, kde se častěji setkáte s opačným problémem, kdy mají uživatelé zjištěný výskyt streptokoka, ale jsou bez příznaků. O to více oceníme, když nám pošlete Vaši zkušenost, pokud se rozhodnete Streptokill vyzkoušet. 
Přeji Vám brzké uzdravení,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Dobrý den pomůže streptokill i na chronické potíže ? Trápí mě čepy na madlich které bolí a potřebuji se jich zbavit na Orl mám vše negativní děkuji

Dobrý den, paní Kovalová,
bohužel dle platných předpisů Vám nemůžeme napsat, zda Streptokill na cokoliv zabere. Jediné co mohu, je odkázat Vás na autentické recenze našich uživatelů na www.stre.cz, kde se dočtete, že funguje na velmi široké spektrum neduhů a doporučit Vám Streptokill v dostatečné intenzitě vyzkoušet. Výsledky jsou zpravidla...

Automatically translated | View original
Hello, today I bought Streptokill on the pharmacist's recommendation and immediately started applying it. After about 6 hours, the relief in the throat began to show itself partially, but my hands began to itch, turn red, and pimples appeared on my hands and other parts of my body. I am allergic to pollens and grasses and after reading the contents in more depth I would not be surprised that it could be related to the use of this product. However, I didn't read about any contraindications anywhere. Can you please add information about possible risks or risk groups and side effects? Thanks in advance. Peter K.

Hello Peter,
of course, an allergic reaction is not excluded, although it is quite unlikely, because Streptokill acts more locally, in the place where you apply it. Streptokill is a 100% natural product and contains only active substances extracted from the herbs listed on the label (see www.streptokill.cz/etiketa). Over the past 5 years, when over 50,000 pieces of Streptokill have been sold in the Czech Republic, we have information on only two suspected allergic reactions, so it is more likely that your rash is rather a symptom of your illness (e.g. angina) and if it does not subside, we recommend visiting doctor. We would appreciate it if you let us know if you have discovered the cause of your symptoms.
Regards,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz


Good day,
Thanks for the info. I'm going to the doctor today, I'll get some advice and I'll give it a go.
PK


Good day,
I confirm that it was not an allergic reaction but HFMD syndrome Hand-Mouth-Foot.
Anyway, I confirm the positive effect of Streptokill right on that part of the mouth :-)
Thank you.
PK


Hello Peter,
thanks for the message and glad you know the diagnosis and are starting to heal.
Regards,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Hello, today I bought Streptokill on the pharmacist's recommendation and immediately started applying it. After about 6 hours, the relief in the throat began to show itself partially, but my hands began to itch, turn red, and pimples appeared on my hands and other parts of my body. I am allergic to pollens and grasses and after reading the contents in more depth I would not be surprised that it could be related to the use of this product. However, I didn't read about any contraindications...
Dobrý den, dnes jsem na doporučení lékárníka zakoupil Streptokill a ihned začal aplikovat. Úleva v krku se již po cca 6h začala částečně projevovat, ale začali mne svědit ruce, červenat a vyskakovat pupínky na rukou i dalších částech těla. Jsem alergik na pyly a trávy a po hlubším přečtení obsahu bych se nedivil, že to může být v souvislosti s použitím tohoto výrobku. O žádných kontra indikacích jsem se však nikde nedočetl. Můžete prosím doplnit informace o možných rizicích či rizikových skupinách a vedlejších účincích? Děkuji předem. Petr K.

Dobrý den, Petře,
alergická reakce samozřejmě není vyloučená, i když je poměrně nepravděpodobná, protože Streptokill působí spíše lokálně, v místě, kde ho aplikujete. Streptokill je 100% přírodní produkt a obsahuje pouze účinné látky extrahované z bylin uvedených na etiketě (viz. www.streptokill.cz/etiketa). Za posledních 5 let, kdy se v ČR prodalo přes 50 tisíc kusů Streptokillu máme informaci pouze o dvou podezřeních na alergickou reakci, takže je pravděpodobnější, že je Vaše vyrážka spíše průvodním jevem Vaší choroby (např. spálová angína) a pokud neustoupí, doporučujeme navštívit lékaře. Budeme rádi, když nám dáte vědět, zda jste zjistil příčinu Vašich příznaků.
S pozdravem,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz


Dobry den,
Diky za info. Jdu dnes za doktorem, poradim se a dam vedet.
P.K.


Dobry den,
Potvrzuji ze se nejednalo o alergickou reakci ale o HFMD syndrom Ruka-Pusa-Noha.
Nicmene potvrzuji pozitivni ucinek Streptokill prave na tu cast pusa :-)
Dekuji.
P.K.


Dobrý den, Petře,
děkujeme za zprávu a jsme rádi, že znáte diagnózu a začínáte se uzdravovat.
S pozdravem,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz
 

Dobrý den, dnes jsem na doporučení lékárníka zakoupil Streptokill a ihned začal aplikovat. Úleva v krku se již po cca 6h začala částečně projevovat, ale začali mne svědit ruce, červenat a vyskakovat pupínky na rukou i dalších částech těla. Jsem alergik na pyly a trávy a po hlubším přečtení obsahu bych se nedivil, že to může být v souvislosti s použitím tohoto výrobku. O žádných kontra indikacích jsem se však nikde nedočetl. Můžete prosím doplnit informace o možných rizicích či...
Automatically translated | View original
Hello, will Streptokill also help with angina of viral origin? Thank you.
Hello, the cause of viral diseases must always be dealt with by the immune system, however, an unpleasant by-product of a virus in the throat is also an increased bacterial infection and the concentration of waste produced during the immune reaction of our organism. It is therefore desirable to help the throat with the cleaning of these waste substances, and in this case Streptokill can be of great help, viz. authentic patient experiences at http://www.stre.cz. Wishing you a speedy recovery, Pavel Soukup STREPTOkill.cz
Hello, will Streptokill also help with angina of viral origin? Thank you.
Hello, the cause of viral diseases must always be dealt with by the immune system, however, an unpleasant by-product of a virus in the throat is also an increased bacterial infection and the concentration of waste produced during the immune reaction of our organism. It is therefore desirable to help the throat with the cleaning of these waste substances, and in this case Streptokill can be of great help, viz....

Dobrý den, pomůže Streptokill i na angínu virového původu? Děkuji.

Dobrý den, s příčinou virových onemocnění se musí vždy vypořádat imunitní systém nicméně nepříjemným vedlejším produktem virózy v hrdle je i zvýšená bakteriální infekce a koncentrace odpadu produkovaného při imunitní reakci našeho organismu. Je tedy žádoucí pomoci hrdlu s čištěním těchto odpadních látek a v tomto případě může být Streptokill velmi dobře nápomocen, viz. autentické zkušenosti pacientů na http://www.stre.cz. S přáním brzkého uzdravení, Pavel Soukup STREPTOkill.cz

Dobrý den, pomůže Streptokill i na angínu virového původu? Děkuji.

Dobrý den, s příčinou virových onemocnění se musí vždy vypořádat imunitní systém nicméně nepříjemným vedlejším produktem virózy v hrdle je i zvýšená bakteriální infekce a koncentrace odpadu produkovaného při imunitní reakci našeho organismu. Je tedy žádoucí pomoci hrdlu s čištěním těchto odpadních látek a v tomto případě může být Streptokill velmi dobře nápomocen, viz. autentické zkušenosti pacientů na http://www.stre.cz. S...

Automatically translated | View original
Hello, I have been suffering from repeated streptococcal and staphylococcal infections for two years. After many failed antibiotics, my doctor finally decided to try the autovaccine. But there is a wait of up to 8 weeks. Using streptokill did not make the problem go away, but I finally got relief from the problem. It is no longer unbearable (sore throat, difficulty swallowing, earache, blocked nose - I apply to all three affected areas). The question is the duration of continuous use. I can use it for 8 weeks straight until the autovaccine is made. It is a product that has really helped me after a long time. I wouldn't want the body to get used to it, like the antibiotics, and then it stopped working. Or can I use it with the autovaccine, or is it better to stop using it when trying the autovaccine? Thank you very much in advance for your reply. Map Marcela
Hello, Marcelo, don't be afraid to take Streptokill long-term and calmly even in increased doses and frequencies as long as you have inappropriate sensations in the throat or other described problems. It is quite possible that in combination with a healthy diet and summer weather (avoid excessive heat and air conditioning, however!) further significant improvement will occur even before the autovaccine is prepared. Consult your doctor about simultaneous use with an autovaccine, but it shouldn't be a problem. We will be happy if you then send us your experience at www.stre.cz. Get well soon and have a great time, Pavel Soukup STREPTOkill.cz
Hello, I have been suffering from repeated streptococcal and staphylococcal infections for two years. After many failed antibiotics, my doctor finally decided to try the autovaccine. But there is a wait of up to 8 weeks. Using streptokill did not make the problem go away, but I finally got relief from the problem. It is no longer unbearable (sore throat, difficulty swallowing, earache, blocked nose - I apply to all three affected areas). The question is the duration of continuous use. I can...

Dobrý den, již dva roky mě trápí opakované streptokokové a stafylokové infekce. Po neúspěšných mnoha nasazování antibiotik se konečně má doktorka odhodlala vyzkoušet autovakcínu. Na tu se ale čeká až 8 týdnu. Používáním streptokillu mi obtíže nevymizely, ale konečně se mi od potíží ulevilo. Již to není k nevydržení (bolest v krku, obtížné polykání, bolení uší, ucpaný nos - aplikuji na všechny tři postižená místa). Dotazem je délka nepřetržitého užívání. Mohu ho užívat těch 8 týdnů v kuse do zhotovení autovakcíny. Je to po dlouhé době pro mě produkt, který mi opravdu pomohl. Nechtěla bych, aby si na to tělo zvyklo, tak jako na ty antibiotika, a pak již neučinkoval. Nebo mohu ho používat i s autovakcínou, nebo je lepší ho poté při zkoušení autovakcíny vysadit? Předem mockráte děkuji za odpověď. Mapová Marcela

Dobrý den, Marcelo, Streptokill se nebojte užívat dlouhodobě a klidně i ve zvýšených dávkách a frekvencích dokud máte nepatřičné pocity v hrdle resp. další popisované potíže. Je dost možné, že v kombinaci se zdravou stravou a letním počasím (ovšem vyhýbejte se přílišným vedrům i klimatizaci!) dojde k dalšímu výraznému zlepšení ještě než bude připravena autovakcína. Současné užití s autovakcínou konsultujte se svou lékařkou, ale neměl by to být problém. Budeme rádi, když nám následně pošlete Vaši zkušenost na www.stre.cz. Brzy se uzdravte a mějte se krásně, Pavel Soukup STREPTOkill.cz

Dobrý den, již dva roky mě trápí opakované streptokokové a stafylokové infekce. Po neúspěšných mnoha nasazování antibiotik se konečně má doktorka odhodlala vyzkoušet autovakcínu. Na tu se ale čeká až 8 týdnu. Používáním streptokillu mi obtíže nevymizely, ale konečně se mi od potíží ulevilo. Již to není k nevydržení (bolest v krku, obtížné polykání, bolení uší, ucpaný nos - aplikuji na všechny tři postižená místa). Dotazem je délka nepřetržitého užívání. Mohu ho užívat těch 8 týdnů v kuse do...

Automatically translated | View original
Hello, I have a question, although it is not directly related to streptokill. I use it, but my 6-year-old son, who suffers from angina, unfortunately does not give it. Since he has been in kindergarten, about 2.5 years, he is currently experiencing his 9th angina. Always cold, strep. Always treated with penicillin, even injected 2.5 months ago, but it still came back. He now has a very red neck as is typical of strep and a fine rash all over his body. He had an elevated temperature only on the 1st night, to 38°C for an hour, otherwise he has no temperature. He has been sick for 4 days today. He is quite cheerful, he eats quite a bit, he doesn't complain about his neck, but his stomach hurts a lot, which is caused by streptococcus. It came out of the smear, streptococcus pyogenes. I'm trying homeopathy, dragon's blood, watercress, vitamins, rest regime. I thought we would try it until Monday, after an agreement with the pediatrician and the ENT, that would be the 7th sick day. If the CRP doesn't decrease and the clinical picture doesn't improve, we'll use injectable antibiotics again unfortunately :-( which breaks my heart. It makes him very sick and destroys his immunity. I want to ask, is there any chance to cure such a finding without antibiotics? And if so, doesn't the patient have to worry about possible damage to the heart, joints, kidneys? Or how to check for this? I think we'll end up with those antibiotics anyway, but I'm still kind of hoping in the corner of my soul, that's why I'm also trying it...unfortunately, streptokill can't handle it :- (the taste is really terrible for children.

Hello Stephen,

the risk of secondary infections is very small if the Streptococcus has already been treated with ATB, even if the angina returns soon and is still treated without ATB, viz. statement of the SZÚ . The finding of Streptococcus, which is relatively common even in healthy people, especially in children, is not a disease in itself, so we cannot talk about curing it, but according to the experiences of patients on angina.cz , streptokill.info and others, there is a real chance that the symptoms of this finding caused by the finding itself can be eliminated even without ATB.

As for the taste of Streptokill, we try to moderate the opinions of both poles of users, those who say that Streptokill tastes great, and those who say that its taste is terrible. The truth is that the perception of taste is very individual and very subjective, moreover, it usually also directly depends on the degree of infection in the throat, and as a rule, the higher it is, the worse the taste and burning sensation of Streptokill is perceived by the user.

Especially if the symptoms of a streptococcal infection are also outside the throat, it is desirable to discuss the treatment with your doctor, and unfortunately you are right that the chance that the doctor will leave you without ATB in your case is very small :-( Next time, try to apply Streptokill to your son immediately at the first signs of infection in the throat and try to motivate him positively, or you can also try applying diluted Streptokill, for example 1 part Streptokill to 1 part water. I wish you success, get everything done as soon as possible and get out of the circle of repeated administration of ATB, which is unfortunately an increasingly common problem lately.

Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Hello, I have a question, although it is not directly related to streptokill. I use it, but my 6-year-old son, who suffers from angina, unfortunately does not give it. Since he has been in kindergarten, about 2.5 years, he is currently experiencing his 9th angina. Always cold, strep. Always treated with penicillin, even injected 2.5 months ago, but it still came back. He now has a very red neck as is typical of strep and a fine rash all over his body. He had an elevated temperature only on...
Dobrý den, mám dotaz, ikdyž se netýká přímo streptokillu. Ten používám já, ale 6letý syn trpící angínami, ho bohužel nedává. Od doby, co je ve školce, cca 2,5 roku, prodělává právě 9. angínu. Vždy spálová, strepotoková. Vždy léčena penicilinem, před 2,5 měsíci dokonce injekčním, přesto se vrátila. Nyní má velmi rudý krk, jak je typické pro streptokoka a jemnou vyrážku po těle. Teplotu měl zvýšenou pouze 1. noc, a to na hodinku na 38st, jinak je bez teploty. Dnes je nemocný 4 dny. Je celkem veselý, docela i něco jí, na krk si nestěžuje, ale hodně ho bolí bříško, což dělá právě streptokok. Ten vyšel ze stěru, streptokok pyogenes. Zkouším homeopatika, dračí krev, lichořeřišnici, vitamíny, klidový režim. Říkala jsem si, že to zkusíme do pondělka, po dohodě s pediatrem i ORL, to bude nemocný 7. den. Pokud se CRP nesníží a klinický obraz nezlepší, nasadíme opět bohužel injekční atb :-( což mi rve srdce. Dělá mu to velmi zle a ničí jeho imunitu. Chci se zeptat, existuje vůbec šance na vyléčení takového nálezu bez atb? A pokud ano, nemusí se pak pacient obávat možného poškození srdce, kloubů, ledvin? Popř. jak si toto ohlídat? Myslím, že na těch atb stejně skončíme, ale pořád tak nějak v koutku duše doufám, proto to také zkouším...bohužel streptokill nezvládne :-( ta chuť je pro děti opravdu strašná.

Dobrý den, Štěpánko,

riziko sekundárních infekcí je velmi malé, pokud už byl Streptokok přeléčen ATB a to i když se angína brzy vrátí a je nadále léčena bez ATB, viz. vyjádření SZÚ. Nález Streptokoku, který je poměrně častý i u zdravých lidí, obzvláště u dětí, sám o sobě není nemocí, takže se nelze bavit o jeho vyléčení, ale dle zkušeností pacientů na angina.cz, streptokill.info i dalších je reálná šance jak příznaky tímto nálezem způsobené i nález samotný eliminovat i bez ATB.

Co se chuti Streptokillu týče, tak se snažíme mírnit vyjádření obou pólů uživatelů, i těch, kteří říkají, že Streptokill chutná výborně, i těch kteří říkají, že je jeho chuť strašná. Pravda totiž je, že je vnímání chuti velice individuální a velice subjektivní, navíc většinou i přímo závislé na míře infekce v hrdle, přičemž zpravidla platí, že čím je tato vyšší, tím hůře jsou chuť a pálení Streptokillu uživatelem vnímány.

Obzvláště jsou-li příznaky streptokokové infekce i mimo hrdlo, je žádoucí řešit léčbu s Vaším lékařem a bohužel máte pravdu, že šance, že Vás lékař ve Vašem případě nechá bez ATB, je velmi malá :-( Příště zkuste synovi Streptokill aplikovat ihned při prvních náznacích infekce v krku a zkuste ho nějak pozitivně motivovat, případně můžete zkusit i aplikaci zředěného Streptokillu, třeba 1 díl Streptokillu ku 1 dílu vody. Přeji Vám, abyste byli úspěšní, vše co nejdříve zvládly a vystoupily z kruhu opakujícího se podávání ATB, které je bohužel stále častějším problémem poslední doby.

Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Dobrý den, mám dotaz, ikdyž se netýká přímo streptokillu. Ten používám já, ale 6letý syn trpící angínami, ho bohužel nedává. Od doby, co je ve školce, cca 2,5 roku, prodělává právě 9. angínu. Vždy spálová, strepotoková. Vždy léčena penicilinem, před 2,5 měsíci dokonce injekčním, přesto se vrátila. Nyní má velmi rudý krk, jak je typické pro streptokoka a jemnou vyrážku po těle. Teplotu měl zvýšenou pouze 1. noc, a to na hodinku na 38st, jinak je bez teploty. Dnes je nemocný 4 dny. Je celkem...
Automatically translated | View original
Hello, my 7-year-old son has had angina (streptococcal) for the second time, treated antibiotics A week after getting the 1st antibiotics , the second angina came. It is now 4 days after taking the 2nd antibiotics and he is already complaining of a sore throat, "everything tastes bad" and he has a cold. I came across your website and immediately ordered streptokill, hopefully I will have it tomorrow. How often should I spray him? Is 5 times a day enough or do I have to do it more often? I'm afraid he won't like it, he's quite "whiny". Do I have to leave it at home even when using streptokill? Or if we managed to get the sore throat under control, could he go to school (maybe after a week)? He has been at home for 5 weeks straight and would like to go out among people again. There is a need for a rest period when taking streptokill or if the difficulties subside, this is not necessary. Thank you and best regards, Dana Černá

Hello Mrs. Black,
if you read the experiences of our customers at www.stre.cz , you will find that you are describing the classic course of recurrent angina. It is better to apply Streptokill every 30-60 min., at least initially, until the son feels better. Optimally 2-3 sprays (center, left and right side of the throat). If there is an infection in the throat, it will "burn" more or less, but hopefully you can handle it. The resting regime should correspond to how the son feels, in any case, after ATB the body is considerably weakened for about 1 month, so try to protect the son from any increased load. On the other hand, if he feels better, you can certainly go outside on these beautiful days, preferably sometime between 12 and 3 p.m., when it is the warmest outside. We also recommend natural probiotics, e.g. in the form of kefir, acidophilic milk, kefir, sauerkraut.
I wish you the best of luck, a speedy recovery and thank you in advance for sending your experience with Streptokill,
Pavel Soukup,
STREPTOkill.cz
Good day,

---

Thank you for answer. My son has been using streptokill for 3 days and we are very satisfied.
I have two small questions:

1) After 3 days of spraying (every hour) he claims that his throat no longer hurts.
(He had 2 tonsillitis in a row, now it's a week after getting the others antibiotics a
his throat started to hurt again...).
How long should we spray in the throat - as a precaution? Or should we stop
spray and wait until his throat starts to hurt again?

2) Can he drink after we squirt his neck and he swallows? They claim that it
he needs to drink water. So that it does not reduce the effectiveness of streptokill ....

Thank you very much for the answers
Dana Black

---

Hello Mrs. Black,

we are very glad that you are satisfied.

Regarding your questions, it is definitely a good idea to continue using the application for at least a week after the pain in the throat stops, although of course you can gradually reduce the dosage or frequency of application, so that if the pain does not start to return, you can apply at the end of the week, for example, only after meals and the next week only before going to bed. This also brings me to your second question. It is really not good to drink or eat Streptokill after application. Try to somehow convince your son to let Streptokill work for at least half an hour before he drinks or eats. That I tell him that he is a pimp if he can do it :-). In general, from the point of view of diet, of course, I recommend fruits, vegetables, yogurts, kefir, and at the same time, please limit sweets, incl. sugary drinks to a minimum, but don't tell my son that, he wouldn't like me at all :-).

Have a great time and stay healthy
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

---

Good day,

thank you very much for the information. My son started to manage it even without drinking it, so we are happy.

Thanks for the food advice too, I myself eat a macrobiotic-inspired diet, so I know that healthy food is the foundation.
It's a problem with children in this respect, but I try as much as possible to limit sweets and unhealthy foods and sneak fruits, vegetables and legumes into the menu.
I always call them bacteria, unfortunately they like the same things as you, and they run away when you eat food that they don't even like.

have a nice day
Dana Black

Hello, my 7-year-old son has had angina (streptococcal) for the second time, treated antibiotics A week after getting the 1st antibiotics , the second angina came. It is now 4 days after taking the 2nd antibiotics and he is already complaining of a sore throat, "everything tastes bad" and he has a cold. I came across your website and immediately ordered streptokill, hopefully I will have it tomorrow. How often should I spray him? Is 5 times a day enough or do I have to do it more often? I'm...
Dobrý den, syn 7 let má už podruhé za sebou angínu (streptokok) léčenou atb. Týden po dobrání 1. atb přišla druhá angína. Teď je 4 dny po dobrání 2. atb a už si zase stěžuje na bolesti v krku, "všechno chutná špatně" a má rýmu. Narazila jsem na Vaše stránky a hned objednala streptokill, zítra ho snad budu mít. Jak často mu mám stříkat? Stačí 5x denně nebo musím častěji? Bojím se, že se mu to nebude líbit, je dost "fňukna". Musím ho i při používání streptokillu nechat doma? Nebo pokud by se nám podařilo bolení v krku zvládnout, mohl by jít do školy (třeba po týdnu)? Je doma už 5 týdnů v kuse a už by chtěl jít zase mezi lidi. Je třeba nějaký klidový režim při užívání streptokillu nebo v případě že obtíže ustoupí, to není nutné. Děkuji s pozdravem Dana Černá

Dobrý den, paní Černá,
když si pročtete zkušenosti našich zákazníků na www.stre.cz, tak zjistíte, že popisujete klasický průběh vracející se angíny. Streptokill aplikujte raději každých 30-60 min., alespoň zpočátku, než se bude syn cítit lépe. Optimálně 2-3 střiky (střed, levá a pravá strana hrdla). Pokud je v krku infekce, tak to syna bude více či méně "pálit", ale snad to zvládnete. Klidový režim by měl odpovídat tomu, jak se syn cítí, každopádně po ATB je tělo cca 1 měsíc značně oslabeno, tak zkuste syna chránit před jakoukoliv zvýšenou zátěží. Na druhou stranu, pokud se bude cítit lépe, tak určitě v těchto krásných dnech můžete jít ven, nejlépe někdy mezi 12 a 15 hod, když je venku nejtepleji. Také doporučujeme přírodní probiotika, např ve formě kefíru, acidofilního mléka, kefíru, kyselého zelí.
Přeji hodně štěstí, brzké uzdravení a předem děkuji za zaslání Vaší zkušenosti se Streptokillem,
Pavel Soukup,
STREPTOkill.cz
Dobrý den, 

--- 

Děkuji za odpověď. Syn streptokill užívá 3 den a jsme moc spokojeni.
měla bych ještě dva malé dotazy:
 
1) Po 3 dnech stříkání (každou hodinu) tvrdí, že už ho v krku nebolí. 
(Měl 2 angíny za sebou, nyní je to týden po dobrání druhých atb. a
zase ho začalo bolet v krku...).
Jak dlouho máme ještě stříkat do krku - preventivně? Nebo máme přestat
stříkat a počkat až ho zase v krku začne bolet?
 
2) Může se poté, co mu krk vystříkáme a on polkne, napít? Tvdí, že to
potřebuje zapít vodou. Aby to nesnižovalo účinnost streptokillu ....
 
Děkuji moc za odpovědi
Dana Černá

---

Dobrý den, paní Černá,

jsme velice rádi, že jste spokojeni.

K Vašim dotazům, určitě je dobré vydržet v aplikaci ještě alespoň týden po tom, co bolesti v krku ustanou, i když samozřejmě můžete postupně snižovat dávkování resp. četnost aplikace, tak, že pokud se bolest nezačne vracet můžete koncem týdne aplikovat třeba už jen po jídle a příští týden už jen před spaním. Tím se také dostávám k Vašemu druhému dotazu. Opravdu není dobré Streptokill po aplikaci jakkoliv zapíjet ani zajídat. Zkuste syna nějak přesvědčit, aby alespoň půl hodinky nechal Streptokill působit, než bude pít či jíst. Že mu vzkazuji, že je pašák, když to zvládne :-). Všeobecně z hlediska stravy samozřejmě doporučuji ovoce, zeleninu, jogurty, kefír a současně prosím omezte sladké vč. sladkých nápojů na minimum, ale to už synovi neříkejte, to by mě už vůbec neměl rád :-).

Mějte se krásně a buďte zdrávi,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

---

Dobrý den,
 
děkuju moc za informaci. Syn to začal zvládat i bez zapíjení, tak máme radost.
 
Děkuju i za radu ohledně jídla, sama jím stravu inspirovanou makrobiotikou, takže vím, že zdravé jídlo je základ.
S dětmi je v tohle ohledu potíž, ale snažím se co to jde, jim sladké a nezdravé omezovat a propašovávt do jídlelníčku ovoce, zeleninu a luštěniny.
Vždycky jim říkám bacili bohužel mají rádi to samé co vy, a utíkají, když budete jíst jídlo které jim ani vám tolik nechutná.
 
hezký den
Dana Černá
 

Dobrý den, syn 7 let má už podruhé za sebou angínu (streptokok) léčenou atb. Týden po dobrání 1. atb přišla druhá angína. Teď je 4 dny po dobrání 2. atb a už si zase stěžuje na bolesti v krku, "všechno chutná špatně" a má rýmu. Narazila jsem na Vaše stránky a hned objednala streptokill, zítra ho snad budu mít. Jak často mu mám stříkat? Stačí 5x denně nebo musím častěji? Bojím se, že se mu to nebude líbit, je dost "fňukna". Musím ho i při používání streptokillu nechat doma? Nebo pokud by se...
Automatically translated | View original
Hello, can it also be used for a sore tooth? Thank you for answer
Hello, Mrs. Holaskova, Streptokill can also be used on a sore tooth, but if the pain is caused by tooth decay, it is necessary to visit a dentist immediately, who will drill out the cavity and heal the tooth. If it is a case of sore gums, then Streptokill is used with success, viz. patient experiences at www.stre.cz. Be well, Pavel Soukup, STREPTOkill.cz
Hello, can it also be used for a sore tooth? Thank you for answer
Hello, Mrs. Holaskova, Streptokill can also be used on a sore tooth, but if the pain is caused by tooth decay, it is necessary to visit a dentist immediately, who will drill out the cavity and heal the tooth. If it is a case of sore gums, then Streptokill is used with success, viz. patient experiences at www.stre.cz. Be well, Pavel Soukup, STREPTOkill.cz
Dobry den, lze ho pouzit i na bolavy zub? Dekuji za odpoved
Dobrý den, paní Holaskova, Streptokill lze použít i na bolavý zub, ovšem pokud bolest způsobuje zubní kaz, tak je nezbytné navštívit neprodleně zubaře, který kaz odvrtá a zub zacelí. Pokud se jedná o bolavé dásně, tak je Streptokill s úspěchem používán, viz. zkušenosti pacientů na www.stre.cz. Buďte zdráva, Pavel Soukup, STREPTOkill.cz
Dobry den, lze ho pouzit i na bolavy zub? Dekuji za odpoved
Dobrý den, paní Holaskova, Streptokill lze použít i na bolavý zub, ovšem pokud bolest způsobuje zubní kaz, tak je nezbytné navštívit neprodleně zubaře, který kaz odvrtá a zub zacelí. Pokud se jedná o bolavé dásně, tak je Streptokill s úspěchem používán, viz. zkušenosti pacientů na www.stre.cz. Buďte zdráva, Pavel Soukup, STREPTOkill.cz
Automatically translated | View original
Hello, about 16 days ago, the doctor told me that I had purulent angina, I was given antibiotics that helped me with the worst pain in my throat, but that was all. So I went to my general practitioner again and she told me that she couldn't see anything in my throat and that it was normal. When the burning in the throat and cough did not go away even after another 5 days, I went to the doctor again and said the same thing again. I went home already desperate and started searching the internet and found Streptokill and started using it this morning. I read that a lot of people write that when they apply Streptokill, it burns a lot in the throat, but it only burned a little on one side. So I wanted to ask if it is appropriate to use it in my case? I'm really tired of it, how my condition isn't getting better, it's not that bad, but I still know that my neck is not completely in order and as soon as I start to exercise or do some activity, my neck will get worse, so at the moment I have nothing else to do but to be at home. Thank you for the answer Cukrova
Hello, Mrs. Cukrová, you don't need to worry, everyone perceives burning differently and the fact that Streptokill does not burn you does not mean that you should stop using it. If you feel that the neck is not well, then definitely continue with the application. General fatigue is usually caused by the weakening of the organism after an illness and after taking antibiotics, however, it can also be caused by some illness that you have not been diagnosed with, so be careful and if the condition does not improve, visit the doctor again and have a blood test done. Get well soon and use the current weather to sunbathe and rest in the fresh air, Pavel Soukup STREPTOkill.cz
Hello, about 16 days ago, the doctor told me that I had purulent angina, I was given antibiotics that helped me with the worst pain in my throat, but that was all. So I went to my general practitioner again and she told me that she couldn't see anything in my throat and that it was normal. When the burning in the throat and cough did not go away even after another 5 days, I went to the doctor again and said the same thing again. I went home already desperate and started searching the...

Dobrý den, cca pred 16 dny mi pani doktorka rekla že mám hnisavou anginu dostala jsem antibiotika která mi pomohla od nejhorsi bolesti v krku ale to bylo vse. Sla jsem tedy znovu ke sve prakticke doktorce a ta mi rekla ze v krku nic nevidi a ze to je normalni. Kdyz palení v krku a kasel nepresel ani po dalsich 5 dnech vyrazila jsem k doktorce znovu a rekla opet to samé. Šla jsem domu už zoufalá a začala jsem hledat na internetu a našla jsem Streptokill a dnes ráno začala používat. Cetla jsem že hodne lidí píse ze když aplikují Streptokill že je to v krku dost palí ale mě to pali jen trochu na jedné strane. Tak jsem se chtěla zeptat jestli je vhodné ho v mem pripadě pouzivat? Už je mi z toho fakt do breku jak se muj stav nelepší , neni to teda tak hrozné ale stejne vim ze ten krk neni uplne v poradku a jakmile zacnu treba chodit cvicit nebo delat nejakou aktivitu tak se krk zhorsi takze mi momentalne nezbývá nic jineho nez byt doma. Dekuji za odpoved Cukrova

Dobrý den, paní Cukrová, nemusíte se znepokojovat, každý vnímá pálení jinak a to, že Vás Streptokill nepálí, rozhodně neznamená, že byste ho měla přestat užívat. Pokud cítíte, že krk není v pořádku, tak v aplikaci určitě pokračujte. Celková únava bývá způsobena oslabením organismu po nemoci a po užívání antibiotik nicméně může být způsobena také nějakou nemocí, která Vám nebyla diagnostikována, takže buďte obezřetná a pokud se stav nezlepší, znovu navštivte lékaře a nechte si udělat rozbor krve. Brzy se uzdravte a využijte současného počasí ke slunění a odpočinku na čerstvém vzduchu, Pavel Soukup STREPTOkill.cz

Dobrý den, cca pred 16 dny mi pani doktorka rekla že mám hnisavou anginu dostala jsem antibiotika která mi pomohla od nejhorsi bolesti v krku ale to bylo vse. Sla jsem tedy znovu ke sve prakticke doktorce a ta mi rekla ze v krku nic nevidi a ze to je normalni. Kdyz palení v krku a kasel nepresel ani po dalsich 5 dnech vyrazila jsem k doktorce znovu a rekla opet to samé. Šla jsem domu už zoufalá a začala jsem hledat na internetu a našla jsem Streptokill a dnes ráno začala používat. Cetla jsem...

Automatically translated | View original
Good day, I've been suffering from a pain in my throat for a month, quite strong at first, relieved by painkillers, after about 14 days I wiped and crp - everything is fine. Feelings, but still not much. Last week it started to hurt again on the left side, Streptokill was put on, within 2 days almost no pain, even so I spray quite regularly. Today I feel again that it is not ideal, how about a swing. So I spray it slightly diluted with water, it was too strong for me and I almost suffocated during the first injection :) can it have an effect? Thank you
Hello Monika, if you can tolerate it a little, we recommend applying undiluted Streptokill. The less infected your tonsils are, the better you should tolerate it. A person with a healthy throat usually does not feel any burning at all. I wish you a speedy recovery, Pavel Soukup STREPTOkill.cz
Good day, I've been suffering from a pain in my throat for a month, quite strong at first, relieved by painkillers, after about 14 days I wiped and crp - everything is fine. Feelings, but still not much. Last week it started to hurt again on the left side, Streptokill was put on, within 2 days almost no pain, even so I spray quite regularly. Today I feel again that it is not ideal, how about a swing. So I spray it slightly diluted with water, it was too strong for me and I almost suffocated...
Dobry den, uz mesic me trapi bolest v krku, ze zacatku docela silna, zazehnana pastilkami proti bolesti, cca po 14 dnech na orl vyter a crp - vse v poradku. Pocitove ale stale nic moc. Minuly tyden opet zaclo bolet na leve strane, nasazen Streptokill, behem 2 dnu temer bez bolesti, i tak strikam celkem pravidelne. Dneska opet citim ze to neni idealni, jak na houpacce. Strikam tedy malilinko zredeny vodou, na me byl moc silny a pri prvnim vstriku jsem se malem udusila :) muze to mit vliv? Dekuji
Dobrý den, Moniko, pokud to jen trochu snesete, tak doporučujeme aplikovat neředěný Streptokill. Čím méně infikované jsou Vaše mandle, tím byste to měla snášet lépe. Člověk se zdravým hrdlem už necítí zpravidla vůbec žádné pálení. Přeji brzké uzdravení, Pavel Soukup STREPTOkill.cz
Dobry den, uz mesic me trapi bolest v krku, ze zacatku docela silna, zazehnana pastilkami proti bolesti, cca po 14 dnech na orl vyter a crp - vse v poradku. Pocitove ale stale nic moc. Minuly tyden opet zaclo bolet na leve strane, nasazen Streptokill, behem 2 dnu temer bez bolesti, i tak strikam celkem pravidelne. Dneska opet citim ze to neni idealni, jak na houpacce. Strikam tedy malilinko zredeny vodou, na me byl moc silny a pri prvnim vstriku jsem se malem udusila :) muze to mit vliv?...
Automatically translated | View original
Hello, I am ordering Streptokill for the umpteenth time and I am very satisfied with it. Now I found this information on your website: Using Streptokill for any discomfort in the throat is the best prevention. On the other hand, use when the neck is completely fine is not necessary and rather we do not recommend it, so as not to shrivel up. And here I would like to ask - I have been using it quite often lately - I sprayed it on my tonsils every evening just as a precaution, I like angina in my life and especially recently it has been quite frequent and I wanted to protect my neck by all means. My question is whether I could have harmed myself, or whether resistance or the aforementioned curling could have developed. This order is really only for stock when it is really needed in case of difficulties. I wouldn't like any sajrajt to fall on my tonsils now after a week, because I don't spray regularly :) what do you think, I couldn't have hurt myself? Thank you very much and have a nice day. JH
Hello, Jakub, don't worry, resistance to Streptokill does not occur and you could not harm yourself. It's just that a long-term oversterilized environment is an extreme that does not benefit our natural immunity. In popular terms, we have to let our body have some of those pathogens so that the immunity doesn't get bored and lazy. A few sprays a day, let alone one before bed, certainly won't hurt anything, but even so, they are not necessary and if there is no inappropriate feeling in the throat, then there is no reason to apply Streptokill. As an exception, I would mention preventive use as soon as possible after a risky situation, e.g. if you drink from a glass that other people drank from before you, after passionate kissing or after oral intimate intercourse, after insect bites (application to the skin), etc. Of course, staying in a closed space (public transport, department store, cinema, school, etc.) could also be counted among risky situations, especially in times of high incidence of respiratory diseases, but here it is most important to have a strong overall immunity and to breathe through the nose rather than through the mouth. It is also necessary to keep the nasal cavities constantly open and as clean as possible, i.e. if necessary, rinse them with diluted Streptokill or a decoction of horsetail and thyme, or perhaps just salt water dripped into the nostrils in a supine position with the head slightly tilted. Sincerely, Pavel Soukup STREPTOkill.cz
Hello, I am ordering Streptokill for the umpteenth time and I am very satisfied with it. Now I found this information on your website: Using Streptokill for any discomfort in the throat is the best prevention. On the other hand, use when the neck is completely fine is not necessary and rather we do not recommend it, so as not to shrivel up. And here I would like to ask - I have been using it quite often lately - I sprayed it on my tonsils every evening just as a precaution, I like angina in...
Dobrý den, již po několikáté objednávám Streptokill a jsem s ním velmi spokojen. Teď jsem našel na vašich webových stránkách tuto informaci: Použití Streptokillu při jakémkoliv nepatřičném pocitu v krku je tou nejlepší prevencí. Na druhou stranu užívání když je krk zcela v pořádku není nutné a spíše ho nedoporučujeme, abychom neschoulostivěli. A zde bych se rád zeptal - v poslední době jsem ho používal dost často - každý den večer jsem si ho stříknul na mandle jen tak preventivně, páč se mi anginy v životě a hlavně nedávno dost opakovaly a chtěl jsem krk chránit všemi prostředky. Můj dotaz zní, zda jsem si tím nemohl uškodit případně jestli se nemohla vyvinout rezistence nebo výše uvedené schoulostivění. Tato objednávka už je opravdu pouze do zásoby, až bude skutečně potřeba při obtížích. Nerad bych aby mi teď po týdnu padal na mandle kdejaký sajrajt, protože pravidelně nestříkám :) co myslíte, nemohl jsem si tím ublížit? Děkuji moc a přeji hezký den. JH
Dobrý den, Jakube, buďte bez obav, rezistence na Streptokill nevzniká ani jste si tím nemohl uškodit. Jde jen o to, že dlouhodobě udržované přesterilizované prostředí je extrém, který neprospívá naší přirozené imunitě. Lidově řečeno musíme našemu tělu nějaké ty patogeny nechat, aby se imunita nenudila a nezlenivěla. Pár střiky za den, natož jedním před spaním rozhodně nic nepokazíte, ale i tak platí, že nejsou třeba a pokud v hrdle není nepatřičný pocit, pak není ani důvod Streptokill aplikovat. Jako výjimku bych uvedl preventivní použití co nejdříve po nějaké rizikové situaci, např. pokud pijete ze sklenice, ze které před Vámi pili jiní lidé, po vášnivém líbání resp. po orálním intimním styku, po štípnutí hmyzem (aplikace na pokožku), apod. Mezi rizikové situace by se samozřejmě dal počítat i pobyt v uzavřeném prostoru (mhd, obchodní dům, kino, škola, atd.) obzvláště v době vysokého výskytu respiračních onemocnění, ale zde je především důležité mít silnou celkovou imunitu a dýchat nosem spíše než ústy. Také je třeba udržovat nosní dutiny neustále průchozí a co nejčistší, tzn. v případě potřeby je vyplachovat zředěným Streptokillem nebo odvarem z přesličky a tymiánu nebo třeba jen slanou vodou nakapanou do nosních dírek v poloze na zádech s mírně zakloněnou hlavou. S pozdravem, Pavel Soukup STREPTOkill.cz
Dobrý den, již po několikáté objednávám Streptokill a jsem s ním velmi spokojen. Teď jsem našel na vašich webových stránkách tuto informaci: Použití Streptokillu při jakémkoliv nepatřičném pocitu v krku je tou nejlepší prevencí. Na druhou stranu užívání když je krk zcela v pořádku není nutné a spíše ho nedoporučujeme, abychom neschoulostivěli. A zde bych se rád zeptal - v poslední době jsem ho používal dost často - každý den večer jsem si ho stříknul na mandle jen tak preventivně...
Automatically translated | View original
Good day. I would like to ask if you have experience that streptokill has helped even if the ASLO has been elevated for a long time, meaning that apart from the visual reason, the blood analysis also indicates that the solution would be to remove the tonsils ? I would really like to avoid that. Thank you

Hello Lianka,

all experiences are listed at www.stre.cz and www.angina.cz and it is likely that you will find there experience with Streptokill applied under the circumstances described by you or similar. In any case, we will be very happy if you write to us later about your experience, where you state in as much detail as possible the condition under which you started applying Streptokill and what the result was, if you decide to apply Streptokill. We will be happy to send you a coupon for 1 additional streptokill for free with your possible order at streptokill.cz as a reward.

As for the tonsils removal you mentioned, you can find our opinion on this issue at www.tonsilektomie.cz .

We wish you a speedy recovery and look forward to your, I believe positive, experience,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Good day. I would like to ask if you have experience that streptokill has helped even if the ASLO has been elevated for a long time, meaning that apart from the visual reason, the blood analysis also indicates that the solution would be to remove the tonsils ? I would really like to avoid that. Thank you

Hello Lianka,

all experiences are listed at www.stre.cz and www.angina.cz and it is likely that you will find there experience with Streptokill applied under the circumstances described by...

Dobrý deň. Chcela by som sa poradiť,či máte skúsenosti,že streptokill pomohol aj v prípade,že ASLO bolo dlhodobo zvýšené,čiže okrem vizuálneho dôvodu aj rozbor krvi naznačuje,že riešenie by bolo mandle vybrať? Veľmi by som sa tomu chcela vyhnúť. Dakujem

Dobrý den, Lianko,

veškeré zkušenosti jsou uvedeny na www.stre.cz a www.angina.cz a je pravděpodobné, že tam zkušenost se Streptokillem aplikovaných za Vámi popsaných nebo podobných okolností naleznete. Každopádně budeme moc rádi, když nám později napíšete i svou zkušenost, kde co nejpodrobněji uvedete za jakého stavu jste s aplikací Streptokillu začala a jaký byl výsledek, pokud se tedy Streptokill rozhodnete aplikovat. Rádi Vám pak jako odměnu pošleme kupon na 1 streptokill navíc zdarma při Vaší případné objednávce na streptokill.cz.

Co se týče Vámi zmiňovaného odebrání mandlí, tak náš názor na tuto problematiku najdete na www.tonsilektomie.cz.

Přejeme brzké uzdravení a těšíme se na Vaši, věřím že kladnou, zkušenost,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Dobrý deň. Chcela by som sa poradiť,či máte skúsenosti,že streptokill pomohol aj v prípade,že ASLO bolo dlhodobo zvýšené,čiže okrem vizuálneho dôvodu aj rozbor krvi naznačuje,že riešenie by bolo mandle vybrať? Veľmi by som sa tomu chcela vyhnúť. Dakujem

Dobrý den, Lianko,

veškeré zkušenosti jsou uvedeny na www.stre.cz a www.angina.cz a je pravděpodobné, že tam zkušenost se Streptokillem aplikovaných za Vámi popsaných nebo podobných okolností naleznete. Každopádně budeme moc rádi, když...

Automatically translated | View original
Good day, my son is 7 years old, since January he has pyogenic streptococcus, he has enlarged tonsils that press on the choana, at first it seems like a blocked cold, snoring, after a few days a sore throat, fever, cramp and leukocytes are high, smears are positive. We can't get rid of it. Can streptokil be taken iu antibiotics? Thank you
Hello, you can apply Streptokill even when you are taking antibiotics, but due to the fact that ATB almost always "take effect" right at the time of their use (symptoms of infection usually return approx. 2 days after taking ATB, when the suppressed Streptococci start again gaining strength), so using Streptokill along with ATB is not that important. It is far more important to be able to handle the period after taking ATB, when we recommend applying Streptokill intensively until all inappropriate sensations in the throat or very intensively at the moment when the discomfort in the throat would start to increase again after taking ATB. Get over it soon with your son, although it should be taken into account that after repeated use of ATB, the natural immunity is so weakened that you have to be patient, especially in the winter. Fingers crossed, Pavel Soukup, STREPTOkill.cz
Good day, my son is 7 years old, since January he has pyogenic streptococcus, he has enlarged tonsils that press on the choana, at first it seems like a blocked cold, snoring, after a few days a sore throat, fever, cramp and leukocytes are high, smears are positive. We can't get rid of it. Can streptokil be taken iu antibiotics? Thank you
Hello, you can apply Streptokill even when you are taking antibiotics, but due to the fact that ATB almost always "take effect" right at the time of their...
Dobry den, syn 7let, od zari ma uz po pate pyogenniho streptokoka, ma zvetsene nosni mandle, ktere nalehaji na choanu, nejdrive jakokdyby ucpana ryma, chrapani, po par dnech bolest v krku, horecky, crp a leukocyty vysoke, stery pozitivni. Nemuzeme se toho zbavit. Muze streptokil brat i u atb? Dekuji
Dobrý den, Streptokill můžete aplikovat i v době, kdy berete antibiotika, ale vzhledem k tomu, že ATB téměř vždy přímo v době jejich užívání "zaberou" (příznaky infekce se zpravidla vrací nejdříve cca 2 dny po dobrání ATB, kdy potlačené Streptokoky začínají znovu nabývat sílu), tak užívání Streptokillu spolu s ATB není až tak podstatné. Daleko důležitější je zvládnou období po dobrání ATB, kdy doporučujeme Streptokill aplikovat intenzivně až do doby než zmizí veškeré nepatřičné pocity v krku resp. velmi intenzivně právě ve chvíli, kdy by se začal diskomfort v hrdle po dobrání ATB opět zvětšovat. Brzy to se synem zvládněte, i když je třeba počítat s tím, že po opakovaném užívání ATB je natolik oslabena přirozená imunita, že musíte být trpěliví, obzvláště v zimním období. Držím palce, Pavel Soukup, STREPTOkill.cz
Dobry den, syn 7let, od zari ma uz po pate pyogenniho streptokoka, ma zvetsene nosni mandle, ktere nalehaji na choanu, nejdrive jakokdyby ucpana ryma, chrapani, po par dnech bolest v krku, horecky, crp a leukocyty vysoke, stery pozitivni. Nemuzeme se toho zbavit. Muze streptokil brat i u atb? Dekuji
Dobrý den, Streptokill můžete aplikovat i v době, kdy berete antibiotika, ale vzhledem k tomu, že ATB téměř vždy přímo v době jejich užívání "zaberou" (příznaky infekce se zpravidla vrací...
Automatically translated | View original

Good day,
the order will be delivered tomorrow, how do you guarantee it?
I really need the goods, thanks.
Your streptokill exceeded my expectations in absolutely every way - in one word, a genius product. Within 2 days, he also got rid of my annoying runny nose.
That's why I'm ordering another batch and I hope it will be delivered as soon as possible. under the tree :)
Thank you very much.
JH

Hello Jacob,
Thank you very much for the positive evaluation of Streptokill. We manage to deliver Streptokill next working day more than 95% of the year, but just before Christmas this percentage drops to 50%. Therefore, we are unable to guarantee delivery by the 2nd day, and on the website we state "Most orders...will be delivered on the next working day.". We use a professional delivery service, which is unfortunately overwhelmed this last week before Christmas, and it's the same with carriers.

Thank you for your understanding,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Good day,
the order will be delivered tomorrow, how do you guarantee it?
I really need the goods, thanks.
Your streptokill exceeded my expectations in absolutely every way - in one word, a genius product. Within 2 days, he also got rid of my annoying runny nose.
That's why I'm ordering another batch and I hope it will be delivered as soon as possible. under the tree :)
Thank you very much.
JH

Hello Jacob,
Thank you very much for the positive evaluation of Streptokill. We manage to deliver...

Dobry den,
bude objednavka dorucena zitra, jak garantujete?
Zbozi nutne potrebuji, diky.
Váš streptokill totiž předčil má očekávání naprosto ve všech směrech - jedním slovem geniální produkt. Během 2 dnů mě zbavil i otravné rýmy.
Proto objednávám další várku a doufám že se to stihne co nejdříve doručit. pod stromeček :)
Moc děkuji.
JH
 

Dobrý den, Jakube,
moc děkujeme za pozitivní hodnocení Streptokillu. Doručení Streptokillu do dalšího pracovního dne se nám daří v průběhu roku ve více než 95%, ale těsně před Vánoci toto procento klesá až k 50%. Proto nejsme schopni doručení do 2. dne garantovat a na stránkách uvádíme "Většinu objednávek...doručíme hned do dalšího pracovního dne.". Využíváme profesionální zásilkový servis, který je tento poslední týden před vánoci bohužel přehlcen a stejné je to i s dopravci.

Děkujeme za pochopení,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

 

Dobry den,
bude objednavka dorucena zitra, jak garantujete?
Zbozi nutne potrebuji, diky.
Váš streptokill totiž předčil má očekávání naprosto ve všech směrech - jedním slovem geniální produkt. Během 2 dnů mě zbavil i otravné rýmy.
Proto objednávám další várku a doufám že se to stihne co nejdříve doručit. pod stromeček :)
Moc děkuji.
JH
 

Dobrý den, Jakube,
moc děkujeme za pozitivní hodnocení Streptokillu. Doručení Streptokillu do dalšího pracovního dne se nám daří v průběhu roku ve více než...

Automatically translated | View original
Hello, could you please send me the 3 bottles of Streptokill with a longer expiration date? I don't have any problems at the moment, but since Streptokill has worked very well for me, I want to keep it in stock. And with angina, you never know, it can come in 3 months or 2 years, so that I can be sure that it will last, even if I keep it closed in the first-aid kit for, say, a year and a half. Thank you very much. Best regards, Jakub Hasman
Hello, Mr. Hasman, Streptokill is distributed directly as it comes to us from the factory, so you will always receive the most recently distributed batch in the Czech Republic. From us, that is from the official streptokill.cz e-shop, supplied directly from the factory, you should never receive a batch with an earlier expiration than in one year. Furthermore, I can assure you that we have tested the long-term storage of Streptokill in extreme conditions, specifically in storage spaces under the dashboard of a car, where it was exposed to temperatures between -10 and +40C for more than a year, even in an already opened package, without it having a clear influence on its properties. Another fact is that even a healthy person with healthy and 100% functional tonsils, if he does not live in the Canadian wilderness or in a tonsils on Lanzarote, but moves in normal society, is exposed to frequent attacks of pathogens, which willy-nilly cause occasional inappropriate sensations in the throat . This is completely natural, and it is also exactly the moment when we recommend using Streptokill, because it is impossible to predict whether this feeling would develop into angina or whether it is just a weak virus or even a false impression. If we take into account other uses, e.g. for disinfection of bites, etc., it is unlikely that an open package of Streptokill would not be used up within a year. Thank you for your trust and we wish you a merry Christmas, Pavel Soukup, STREPTOkill.cz
Hello, could you please send me the 3 bottles of Streptokill with a longer expiration date? I don't have any problems at the moment, but since Streptokill has worked very well for me, I want to keep it in stock. And with angina, you never know, it can come in 3 months or 2 years, so that I can be sure that it will last, even if I keep it closed in the first-aid kit for, say, a year and a half. Thank you very much. Best regards, Jakub Hasman
Hello, Mr. Hasman, Streptokill is distributed...
Dobrý den, mohli byste mi prosím poslat ty 3 lahvičky Streptokillu s nějakou delší dobou expirace? Momentálně žádné obtíže nemám, ale vzhledem k tomu, že se mi Streptokill velice osvědčil, chci ho mít do zásoby. A u angíny člověk neví, může přijít za 3 měsíce i za 2 roky, tak abych měl jistotu, že to vydrží, i když to budu mít třeba rok a půl zavřené v lékárničce. Moc děkuji. S pozdravem, Jakub Hasman
Dobrý den, pane Hasmane, Streptokill je distribuován přímo tak, jak k nám přichází z výroby, takže vždy obdržíte v ČR nejnověji distribuovanou šarži. Od nás, tzn. z oficiálního eshopu streptokill.cz, zásobeného přímo z výroby byste neměl nikdy obdržet šarži s dřívější expirací než za jeden rok. Dále Vás mohu ujistit, že jsme testovali dlouhodobé skladování Streptokillu v extrémních podmínkách, konkrétně v úložných prostorách pod palubní deskou automobilu, kde byl více než rok vystaven teplotám mezi -10 až +40C a to dokonce v již načatém balení, aniž by to mělo zřetelný vliv na jeho vlastnosti. Dalším faktem je, že i zdravý člověk se zdravými a 100% funkčními krčními mandlemi, pakliže nežije v kanadské divočině nebo v sufcampu na Lanzarote, ale pohybuje se v normální společnosti, je vystavován častým atakům patogenů, které chtě nechtě zapříčiní občasné nepatřičné pocity v hrdle. To je zcela přirozené a je to také přesně okamžik, kdy doporučujeme Streptokill použít, protože nelze předjímat, zda by se tento pocit rozvinul v angínu nebo zda jde jen o slabou virózu nebo dokonce falešný dojem. Vezmeme-li v úvahu ještě další užití, např. na desinfekci štípanců apod., tak je nepravděpodobné, že by otevřené balení Streptokillu nebylo do roka spotřebováno. Děkujeme za Vaši důvěru a přejeme krásné vánoce, Pavel Soukup, STREPTOkill.cz
Dobrý den, mohli byste mi prosím poslat ty 3 lahvičky Streptokillu s nějakou delší dobou expirace? Momentálně žádné obtíže nemám, ale vzhledem k tomu, že se mi Streptokill velice osvědčil, chci ho mít do zásoby. A u angíny člověk neví, může přijít za 3 měsíce i za 2 roky, tak abych měl jistotu, že to vydrží, i když to budu mít třeba rok a půl zavřené v lékárničce. Moc děkuji. S pozdravem, Jakub Hasman
Dobrý den, pane Hasmane, Streptokill je distribuován přímo tak, jak...
Automatically translated | View original
Good day! Can Streptokill also be used for streptococcal type A? 14 days ago, I took antibiotics when I had angina. About 5 days after the treatment, I started to feel pain in my throat and cervical nodes again. But not in such a way that I can't function normally, low temperature, fatigue... I had swabs on Tuesday, streptococcus A was detected, the doctor wants to put on ATB. I should have had my third within 1.5 months. I'm unhappy about it and I don't know what to do. So, since yesterday, I've only been applying streptokill, approximately every half an hour to an hour. Should I continue like this? I didn't install Atb then. Thank you very much for your answer!

Hello Zuzana,

what you describe is the most common course of recurrent angina, viz. patient experiences at www.stre.cz , where you will find many almost identical experiences. Unfortunately, we cannot advise you whether you should take another ATB or not. From the experience of patients, it often helps them to increase the frequency and amount of applied Streptokill in the first days, so feel free to apply even 4 times an hour after 4-8 injections, especially if you feel relief. In any case, we will be very happy for your experience when you get over angina.

Get well soon and don't despair, if you carefully read the reviews on stre.cz, it will hopefully put optimism in your veins. The reviews are absolutely uncensored and there are really very few bad endings. I believe that your experience, which will then be added, will also be positive.

Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Good day! Can Streptokill also be used for streptococcal type A? 14 days ago, I took antibiotics when I had angina. About 5 days after the treatment, I started to feel pain in my throat and cervical nodes again. But not in such a way that I can't function normally, low temperature, fatigue... I had swabs on Tuesday, streptococcus A was detected, the doctor wants to put on ATB. I should have had my third within 1.5 months. I'm unhappy about it and I don't know what to do. So, since yesterday,...
Dobry den! Lze uzivat Streptokill i na streptokok typu A? Pred 14 dny jsem dobrala atb, kdy jsem prodelala anginu. Cca 5 dni po dobrani jsem opět zacala cítit bolest v krku a krčních uzlin. Ale ne tak, abych nemohla normálně fungovat, zadna teplota, únava.. V utery jsem byla na vyterech, zjisten tedy streptokok A, lekarka chce nasadit ATB. Mela bych uz treti během 1,5 mesice. Jsem z toho nestastna a nevim co mam delat. Aplikuji tedy od vcera pouze streptokill, cca každou pul hodinu az hodinu. Mam tak pokracovat nadale? Atb jsem zatim nenasadila. Moc dekuji za odpoved!

Dobrý den, Zuzano,

to co popisujete je nejčastější průběh vracející se angíny, viz. zkušenosti pacientů na www.stre.cz, kde téměř identických zkušeností najdete mnoho. Bohužel Vám nesmíme radit, zda máte užívat další ATB či nikoliv. Ze zkušeností pacientů vyplývá, že jim často pomohlo první dny zvýšit frekvenci a množství aplikovaného Streptokillu, takže klidně aplikujte i 4x za hodinu po 4-8 střicích, obzvláště pokud pak cítíte úlevu. Každopádně budeme velmi rádi i za Vaši zkušenost, až angínu zvládnete.

Brzy se uzdravte a nezoufejte, když si pozorně přečtete recenze na stre.cz, tak Vám to snad vlije optimismus do žil. Ty recenze jsou absolutně bez cenzury a těch se špatným koncem je tam opravdu velmi málo. Věřím, že i Vaše zkušenost, která pak přibude, bude také kladná.

Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Dobry den! Lze uzivat Streptokill i na streptokok typu A? Pred 14 dny jsem dobrala atb, kdy jsem prodelala anginu. Cca 5 dni po dobrani jsem opět zacala cítit bolest v krku a krčních uzlin. Ale ne tak, abych nemohla normálně fungovat, zadna teplota, únava.. V utery jsem byla na vyterech, zjisten tedy streptokok A, lekarka chce nasadit ATB. Mela bych uz treti během 1,5 mesice. Jsem z toho nestastna a nevim co mam delat. Aplikuji tedy od vcera pouze streptokill, cca každou pul hodinu az hodinu...
Automatically translated | View original
Hello, it is possible to rinse the sinuses with a teapot with Streptokill when you have a cold, or in what proportion? Thank you in advance for your reply. Line
Hello, Radko, yes, it is possible. If we want to apply Streptokill to the nose, we recommend diluting it first, because the application of undiluted Streptokill to the nose is too burning for most people. First, spray 1 part of Streptokill (20 sprays = approx. 2 ml) into a small glass, then add 6 parts of water (teaspoon = approx. 12 ml). Lie on your back and pour the diluted Streptokill into the nostrils (the easiest way is to use a syringe or if you pour the diluted Streptokill into an empty bottle from the already used Streptokill and apply it to the nose using an oral applicator. If you tolerate the diluted Streptokill well in the nose, you can for the next application, try injecting less diluted or undiluted Streptokill directly into the nostril using an applicator. Especially undiluted Streptokill can cause a very strong burning sensation, which, however, subsides after a while. I wish you a speedy recovery, Pavel Soukup STREPTOkill.cz
Hello, it is possible to rinse the sinuses with a teapot with Streptokill when you have a cold, or in what proportion? Thank you in advance for your reply. Line
Hello, Radko, yes, it is possible. If we want to apply Streptokill to the nose, we recommend diluting it first, because the application of undiluted Streptokill to the nose is too burning for most people. First, spray 1 part of Streptokill (20 sprays = approx. 2 ml) into a small glass, then add 6 parts of water (teaspoon = approx....
Dobrý den, lze při rýmě provádět Streptokillem i výplach dutin konvičkou, event. v jakém poměru? Předem děkuji za odpověď. Radka
Dobrý den, Radko, ano, je to možné. Pokud chceme Streptokill aplikovat do nosu, doporučujeme ho nejprve naředit, protože aplikace neředěného Streptokillu do nosu je pro většinu lidí příliš pálivá. Nejprve tedy do malé skleničky nastříkejte 1 díl Streptokillu (20 stříknutí = cca 2 ml), pak přidejte 6 dílů vody (kávová lžička = cca 12 ml). Lehněte si na záda a naředěný Streptokill nalijte do nosních dírek (nejjednodušší je to s pomocí injekční stříkačky nebo když naředěný Streptokil nalijete do prázdné lahvičky od již spotřebovaného Streptokillu a aplikujete do nosu pomocí ústního aplikátoru. Pokud takto zředěný Streptokill v nose dobře snášíte, můžete při další aplikaci zkusit méně ředěný nebo neředěný Streptokill vstříknout přímo do nosní dírky pomocí aplikátoru. Obzváště nezředěný Streptokill může způsobit velmi silný pocit pálení, který však po chvíli odezní. Přeji brzké uzdravení, Pavel Soukup STREPTOkill.cz
Dobrý den, lze při rýmě provádět Streptokillem i výplach dutin konvičkou, event. v jakém poměru? Předem děkuji za odpověď. Radka
Dobrý den, Radko, ano, je to možné. Pokud chceme Streptokill aplikovat do nosu, doporučujeme ho nejprve naředit, protože aplikace neředěného Streptokillu do nosu je pro většinu lidí příliš pálivá. Nejprve tedy do malé skleničky nastříkejte 1 díl Streptokillu (20 stříknutí = cca 2 ml), pak přidejte 6 dílů vody (kávová lžička = cca 12 ml). Lehněte si na záda...
Automatically translated | View original
Hello, I've been using Streptokill since it was on the market and I can't stop using it. Even my five-year-old daughter has been using it for a year. We use it diluted in the nose and ear, the throat is a matter of course, and now to the question. Can it also be inhaled? I am giving my daughter a homemade Omron compressor inhaler, she suffers from sinus infections. Is it possible to use diluted Streptokill in this form as well? Thank you in advance Lucie
Inhalation of streptokill after proper dilution should not be a problem. Just check if it is possible to use it in the given inhaler. M.Sc. Václav Polivka
Hello, I've been using Streptokill since it was on the market and I can't stop using it. Even my five-year-old daughter has been using it for a year. We use it diluted in the nose and ear, the throat is a matter of course, and now to the question. Can it also be inhaled? I am giving my daughter a homemade Omron compressor inhaler, she suffers from sinus infections. Is it possible to use diluted Streptokill in this form as well? Thank you in advance Lucie
Inhalation of streptokill after...
Dobrý den,Streptokill používám již od doby co je na trhu a nedám na něj dopustit.Uz rok jej zvládá i pětiletá dcera. Používáme zředěný do nosu a ucha,krk je samozřejmostí a teď k dotazu.Dá se i inhalovat?Dceři porizuji domácí kompresorový inhalátor Omron ,trpí na záněty dutin.Je možné použít zředěný Streptokill i v této formě? Předem děkuji Lucie
Samotná inhalace streptokillu po patřičném zředění by neměla být problém. Jen si ověřte, je-li možné ho použít i do daného inhalátoru. Mgr. Václav Polívka
Dobrý den,Streptokill používám již od doby co je na trhu a nedám na něj dopustit.Uz rok jej zvládá i pětiletá dcera. Používáme zředěný do nosu a ucha,krk je samozřejmostí a teď k dotazu.Dá se i inhalovat?Dceři porizuji domácí kompresorový inhalátor Omron ,trpí na záněty dutin.Je možné použít zředěný Streptokill i v této formě? Předem děkuji Lucie
Samotná inhalace streptokillu po patřičném zředění by neměla být problém. Jen si ověřte, je-li možné ho použít i do daného inhalátoru. Mgr....
Automatically translated | View original
Hello, how long do I have to not drink or eat after injecting streptokill in the throat? So as not to limit the effect. Thank you
Hello, Anna, Streptokill is more or less washed away from the oral cavity with each meal and drink, so we definitely recommend applying immediately after each meal and drink. Sincerely, Pavel Soukup, STREPTOkill.cz
Hello, how long do I have to not drink or eat after injecting streptokill in the throat? So as not to limit the effect. Thank you
Hello, Anna, Streptokill is more or less washed away from the oral cavity with each meal and drink, so we definitely recommend applying immediately after each meal and drink. Sincerely, Pavel Soukup, STREPTOkill.cz
Dobrý den, jak dlouho musím po nastříkání streptokillu do krku nepít a nejíst? Abych neomezila účinek. Děkuji
Dobrý den, Anno, každým jídlem a pitím se Streptokill z dutiny ústní více či méně odplaví, takže rozhodně doporučujeme aplikovat ihned po každém jídle i pití. S pozdravem, Pavel Soukup, STREPTOkill.cz
Dobrý den, jak dlouho musím po nastříkání streptokillu do krku nepít a nejíst? Abych neomezila účinek. Děkuji
Dobrý den, Anno, každým jídlem a pitím se Streptokill z dutiny ústní více či méně odplaví, takže rozhodně doporučujeme aplikovat ihned po každém jídle i pití. S pozdravem, Pavel Soukup, STREPTOkill.cz
Automatically translated | View original
Hello, a month after having angina (no fever), strep throat was cultured and an aspen was prescribed. Because I don't tolerate antibiotics (and synthetic drugs in general) well, I bought streptokill - can it replace antibiotics and clear the streptococcus from the throat? item no. I am completely without problems....thanks for the answer, Helena (53 years old)

Hello Helen,
the occurrence of streptococcus in the throat without symptoms of the disease can be in the order of tens of percent in the population. This is a common bacteria. I recommend reading the article of the State Institute of Health of the SZÚ , where they estimate the incidence of streptococcus without symptoms in children's groups to be up to 30%, and at the same time they do not recommend over-treating all these individuals with antibiotics, because, simply put, it could cause more harm than good.

As for the effects of STREPTOkill, we cannot legally comment on them in any way. We recommend reading all uncensored patient experiences at www.stre.cz , where STREPTOkill users themselves express their views on this issue as well.

Much health, Pavel Soukup, Streptokill.cz

Hello, a month after having angina (no fever), strep throat was cultured and an aspen was prescribed. Because I don't tolerate antibiotics (and synthetic drugs in general) well, I bought streptokill - can it replace antibiotics and clear the streptococcus from the throat? item no. I am completely without problems....thanks for the answer, Helena (53 years old)

Hello Helen,
the occurrence of streptococcus in the throat without symptoms of the disease can be in the order of tens of percent in...

Dobrý den, měsíc po prodělané angině (bez teplot) mi byl vykultivován streptokok v krku a předepsán ospen. Protože nedobře snáším antibiotika (a obecně umělé léky) koupila jsem si streptokill - může nahradit atb a streptokoka z krku vybít? t.č. jsem zcela bez potíží....děkuji za odpověď, Helena (53 let)

Dobrý den, Heleno,
výskyt streptokoka v krku bez příznaků nemoci může být v populaci i v řádu desítek procent. Jedná se o běžnou bakterii. Doporučuji k přečtení článek Státního zdratovního ústavu SZÚ, kde v dětských kolektivech odhadují výskyt streptokoka bez příznaků až na 30% a zároveň nedoporučují přeléčování všech těchto jedinců antibiotiky, protože by to zjednodušeně řečeno mohlo způsobit více škody než užitku.

Co se týče účinků STREPTOkillu, tak je nemůžeme ze zákona jakkoliv komentovat. Doporučujeme pročíst veškeré necenzurované zkušenosti pacientů na www.stre.cz, kde se i k této problematice vyjadřují sami uživatelé STREPTOkillu.

Mnoho zdraví, Pavel Soukup, Streptokill.cz

Dobrý den, měsíc po prodělané angině (bez teplot) mi byl vykultivován streptokok v krku a předepsán ospen. Protože nedobře snáším antibiotika (a obecně umělé léky) koupila jsem si streptokill - může nahradit atb a streptokoka z krku vybít? t.č. jsem zcela bez potíží....děkuji za odpověď, Helena (53 let)

Dobrý den, Heleno,
výskyt streptokoka v krku bez příznaků nemoci může být v populaci i v řádu desítek procent. Jedná se o běžnou bakterii. Doporučuji k přečtení článek Státního zdratovního...

Automatically translated | View original
Hello, my daughter had angina repeatedly a year ago, she was also treated with streptococci and the tonsils were saved (she had negative smear results and ASLO was normal). She was healthy for a year, but 2 months ago she had angina again, then it was checked by ASLO and it is about 1000. I want to ask if it is possible to administer streptokill to reduce ASLa, in what way and in what doses. The daughter is 8 years old. Thank you very much in advance. Peter
Hello, Petro, unfortunately I can only write you a general answer here, so that in the event of an illness you can use already proven medical procedures that you or Your daughter has personally worked and she continues to follow the instructions of the doctor you choose for your daughter and whom you trust. A higher level of ASLO is not a disease in itself, it is an identifier whose increased value can have many connections and causes. To a large extent, it can be a question of the state of the immune system, so it is always necessary to choose a sensitive treatment tailored to the specific patient, based on, among other things, how acute the problem is, what the presumed causes are, and how "aggressive" the strategy is for reducing the ASLO value you decide with your doctor. Sincerely, Pavel Soukup, STREPTOkill.cz
Hello, my daughter had angina repeatedly a year ago, she was also treated with streptococci and the tonsils were saved (she had negative smear results and ASLO was normal). She was healthy for a year, but 2 months ago she had angina again, then it was checked by ASLO and it is about 1000. I want to ask if it is possible to administer streptokill to reduce ASLa, in what way and in what doses. The daughter is 8 years old. Thank you very much in advance. Peter
Hello, Petro, unfortunately I can...
Dobrý deň, dcérka mávala pred rokom opakovane angíny, prebehla liečba aj streptokillom a mandle sa podarilo zachrániť (mala negatívne výsledky výterov a ASLO v norme). Rok bola zdravá, ale pred 2 mesiacmi mala znova angínu, následne jej kontrolovali ASLO a má ho cca 1000. Chcem sa spýtať, či je možné streptokill podávať na zníženie ASLa, akým spôsobom a v akých dávkach. Dcérka má 8 rokov. Vopred veľmi pekne ďakujem. Petra
Dobrý den, Petro, zde Vám mohu napsat bohužel jen všeobecnou odpověď, abyste v případě nemoci použila již osvědčené léčebné postupy, které Vám resp. Vaší dceři osobně fungovaly a dále se řídila pokyny lékaře, kterého pro svou dceru vyberete a kterému důvěřujete. Vyšší hladina ASLO není sama o sobě nemoc, je to identifikátor, jehož zvýšená hodnota může mít velmi mnoho souvislostí a příčin. Do značné míry se může jednat o otázku stavu imunitního systému, je tedy třeba vždy volit citlivou léčbu na míru konkrétnímu pacientovi vycházející mj. z toho, o jak akutní problém se jedná, jaké jsou předpokládané příčiny a pro jak "agresivní" strategii snížení hodnoty ASLO se s Vaším lékařem rozhodnete. S pozdravem, Pavel Soukup, STREPTOkill.cz
Dobrý deň, dcérka mávala pred rokom opakovane angíny, prebehla liečba aj streptokillom a mandle sa podarilo zachrániť (mala negatívne výsledky výterov a ASLO v norme). Rok bola zdravá, ale pred 2 mesiacmi mala znova angínu, následne jej kontrolovali ASLO a má ho cca 1000. Chcem sa spýtať, či je možné streptokill podávať na zníženie ASLa, akým spôsobom a v akých dávkach. Dcérka má 8 rokov. Vopred veľmi pekne ďakujem. Petra
Dobrý den, Petro, zde Vám mohu napsat bohužel jen všeobecnou...
Automatically translated | View original
Hello, after angina and after taking penicillin for 10 days, I felt fine for a week. Within a week my angina came back overnight. It was literally a matter of a few hours, and before I had time to go to the pharmacy in the morning for streptokill, which I first discovered on the Internet that very morning, and spray it in my throat a few times, the angina was in full swing, and the same day I had cramps and high fevers. So antibiotics again. In both cases, my angina had a very rapid and severe onset. My question is: Is it possible to use streptokill as a preventive measure? Also as a means of exterminating streptococcus, which is the causative agent. If so, if it matters, what dosage would you recommend. My doctor hasn't swabbed me yet. Don't ask me why. I don't understand it myself. So I don't know the exact cause of the problem. But I will insist on a smear at the next inspection. Thank you. Vinšová

Hello Mrs. Vinšová,
You can also use STREPTOkill preventively, but it is essential to have it ready with you and to apply it in sufficient quantity immediately at the onset of an inappropriate feeling in the throat. Unfortunately, by law we cannot provide you with any health claims, however, we highly recommend reading uncensored patient reviews on stre.cz or angina.cz , where you will find many cases very similar to yours.
I wish you a speedy recovery,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Hello, after angina and after taking penicillin for 10 days, I felt fine for a week. Within a week my angina came back overnight. It was literally a matter of a few hours, and before I had time to go to the pharmacy in the morning for streptokill, which I first discovered on the Internet that very morning, and spray it in my throat a few times, the angina was in full swing, and the same day I had cramps and high fevers. So antibiotics again. In both cases, my angina had a very rapid and...
Dobrý den, po angině a po dobrání penicilinu na 10 dní jsem se cítila týden v pořádku. Do týdne se mi přes noc vrátila angina. Byla to otázka doslova pár hodin a než jsem stihla ráno zajet do lékárny pro streptokill, který jsem to samé ráno prvně objevila na internetu a pár krát ho do krku stříknout byla angina v plném proudu a ještě ten den čepy a vysoké horečky. Takže opět antibiotika. V obou případech měla moje angina velmi rychlý a silný nástup. Můj dotaz zní: Je možné užívat streptokill i preventivně? I jako prostředek na vyhubení streptokoka, který je původcem. Pokud ano, pokud to význam má, jaké dávkování byste doporučil. Moje doktorka mi výtěr zatím nedělala. Neptejte se mě proč. Sama to nechápu. Takže přesného původce potíží neznám. Ale na příští kontrole již na výtěru budu trvat. Děkuji. Vinšová

Dobrý den, paní Vinšová,
STREPTOkill můžete užívat i preventivně nicméně zásadní je mít ho připraven u sebe a ihned v okamžiku nástupu nepatřičného pocitu v krku aplikovat v dostatečné kvantitě. Bohužel Vám ze zákona nemůžeme poskytnout žádná zdravotní tvrzení, nicméně velmi doporučujeme přečíst necenzurované recenze pacientů na stre.cz resp. angina.cz, kde najdete mnoho případů velice podobných tomu Vašemu.
Přeji brzké uzdravení,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Dobrý den, po angině a po dobrání penicilinu na 10 dní jsem se cítila týden v pořádku. Do týdne se mi přes noc vrátila angina. Byla to otázka doslova pár hodin a než jsem stihla ráno zajet do lékárny pro streptokill, který jsem to samé ráno prvně objevila na internetu a pár krát ho do krku stříknout byla angina v plném proudu a ještě ten den čepy a vysoké horečky. Takže opět antibiotika. V obou případech měla moje angina velmi rychlý a silný nástup. Můj dotaz zní: Je možné užívat...
Automatically translated | View original
Hello, I have a question. I have a six-year-old son and he had angina about three weeks ago. His sore throat came back last Thursday when I didn't have the Streptokill yet. Until actually on Friday, when he came back from school and already had an elevated temperature. We applied the product really honestly and his throat still hurt on Monday, but he said it was much better. The husband looked at his throat and saw blisters there, which were disappearing every day. I still couldn't do it and went to the doctor with my son. She swabbed him saying the results would be in two days. The doctor herself said that she still had a few blisters there, but that she could not determine whether they were of viral or bacterial origin. Hence the swab. We learned the result today that our son has fever streptococcus. At the same time, his neck is already clean. Completely clean. Still, ATB gave him OSPEN syrup. I am now embarrassed that I invested in a natural product that I think worked. But what about ATB? Are they necessary? Or how should I proceed? I know you won't want to write that the doctor did something wrong, but I'm mainly interested in my son being healthy and the angina or simply sore throat not coming back. What should I do? Thank you in advance. M. Brožová

Hello Mrs. Brožová,
to the simple question of whether ATB are necessary for your son, unfortunately, probably no one can know a clear answer. Your son's health is certainly important to everyone, including your doctor, who also wants to cover 100% the risk of secondary streptococcal infection, which antibiotics can ensure, but at the same time, antibiotics will weaken the natural immunity, so it will increase the risk that angina will return. I would like to at least write to you whether I would give ATB to my child in the case you described, but I won't even do that, because the law does not allow us to provide such advice and, moreover, it is a matter that everyone has to decide for themselves or in your case, the parents decide for their child.

You write that your son is no longer found in the throat, but with proven streptococcus. For this I can recommend thoroughly reading the article https://www.angina.cz/vyjadreni-szu-k-anginam-a-nosicstvi-streptokoku-skupiny-a-ve-slkolkach . This is the official position of the CZÚ, which states, among other things, "For streptococcal respiratory diseases, a rich culture of group A streptococci in the throat, in potential carriers and on the nasal mucosa is typical in most cases. However, the finding of group A streptococci in angina does not in itself prove streptococci the origin of the disease due to relatively frequent transmission. In children (especially 5-9 years old) and young individuals in close groups, transmission can reach 20-30%." I also recommend reading the experiences of patients and other parents on our websites www.stre.cz or www.angina.cz , where we present exclusively authentic and uncensored experiences. We will be very happy if you also send us your experience so that we can publish it and thus help other patients or parents of sick children, but also doctors who read our published experiences, to get important information and make more correct decisions.

I wish you good luck and above all good health.
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Hello, I have a question. I have a six-year-old son and he had angina about three weeks ago. His sore throat came back last Thursday when I didn't have the Streptokill yet. Until actually on Friday, when he came back from school and already had an elevated temperature. We applied the product really honestly and his throat still hurt on Monday, but he said it was much better. The husband looked at his throat and saw blisters there, which were disappearing every day. I still couldn't do it and...

Dobrý den, mám dotaz. Mám šestiletého syna a ten měl angínu cca tři týdny zpátky. Bolest krku se mu vrátila minulý čtvrtek, kdy jsem ještě Streptokill neměla. Až vlastně v pátek, kdy se vrátil ze školy a měl již zvýšenou teplotu. Aplikovali jsme přípravek opravdu poctivě a ještě v pondělí ho v krku bolelo, ale říkal, že je to o dost lepší. Manžel se podíval do krku a viděl tam puchýřky, které mu každým dnem mizely. Mně to přesto nedalo a zašla jsem se synem k lékaři. Udělala mu výtěr s tím, že výsledky budou za dva dny. Sama doktorka říkala, že ještě pár puchýřků tam má, ale že nemůže určit, zda je to virového či bakteriálního původu. Proto i ten výtěr. Výsledek jsme se dozvěděli dnes, že má syn spálového streptokoka. Přitom krk už má čistý. Úplně čistý. Přesto mu ATB dala, OSPEN sirup. Já teď jsem na rozpacích, že jsem investovala do přírodního přípravku, který podle mě zafungoval. Ale co ATB? Jsou nutná? Nebo jak jsem měla postupovat? Vím, že nebudete chtít psát, že paní doktorka něco špatně udělala, ale mně jde především o to, aby syn byl zdravý a angína či prostě bolest krku se nevracela. Co bych měla udělat? Předem děkuji. M. Brožová

Dobrý den, paní Brožová,
na jednoduchou otázku, zda jsou pro Vašeho syna ATB nutná, bohužel asi nikdo nemůže znát jednoznačnou odpověď. Na tom, aby byl Váš syn zdráv záleží jistě všem, i Vaší paní doktorce, která navíc chce 100% pokrýt riziko sekundární streptokokové infekce, což antibiotika umí zajistit, ovšem současně antibiotika oslabí přirozenou imunitu, takže zvýší riziko, že se angína vrátí. Rád bych Vám alespoň napsal, zda bych ve Vámi popsaném případě dal ATB svému dítěti, ale ani to neudělám, protože nám zákon neumožňuje poskytovat takové rady a navíc je to věc, kterou si zkrátka musí každý rozhodnout sám resp. ve Vašem případě rodiče rozhodnout za své dítě. 

Píšete, že je Váš syn již bez nálezu v krku, ale s prokázaným streptokokem. K tomuto mohu doporučit důkladně přečíst článek Vyjádření SZÚ k angínám a nosičství streptokoků skupiny ve školkách. Jedná se o oficiální stanovisko ČZÚ, kde se mj. uvádí "Pro streptokokové respirační onemocnění je typická ve většině případů bohatá kultura streptokoků skupiny A v krku, u potenciálních nosičů i na nosní sliznici. Nález streptokoků skupiny A při angíně sám o sobě však neprokazuje streptokokový původ onemocnění z důvodu relativně častého nosičství. U dětí (zejména 5-9 letých) a mladých jedinců v těsných kolektivech může nosičství dosahovat 20-30%." Dále doporučuji pročíst zkušenosti pacientů a ostatních rodičů na našich stránkách www.stre.cz nebo www.angina.cz, kde uvádíme výhradně autentické a nijak necenzurované zkušenosti. Budeme velmi rádi, když nám pak Vaši zkušenost pošlete i Vy, abychom ji mohli zveřejnit a pomoci tak dalším nemocným resp. rodičům nemocných dětí, ale i lékařům, kteří námi zveřejněné zkušenosti pročítají, získat důležité informace a dělat více správných rozhodnutí.

Přeji mnoho štěstí a hlavně pevné zdraví.
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Dobrý den, mám dotaz. Mám šestiletého syna a ten měl angínu cca tři týdny zpátky. Bolest krku se mu vrátila minulý čtvrtek, kdy jsem ještě Streptokill neměla. Až vlastně v pátek, kdy se vrátil ze školy a měl již zvýšenou teplotu. Aplikovali jsme přípravek opravdu poctivě a ještě v pondělí ho v krku bolelo, ale říkal, že je to o dost lepší. Manžel se podíval do krku a viděl tam puchýřky, které mu každým dnem mizely. Mně to přesto nedalo a zašla jsem se synem k lékaři. Udělala mu výtěr s tím,...

Automatically translated | View original
Hello, based on your recommendation, I bought your product and I am hoping for a last resort for the treatment of my son, who repeatedly has strep throat. I will be happy to share our experience afterwards. I just have a question, my son has a bad cold, can I please combine streptokill with herbal syrups to remove mucus (this is specifically the product Stopbacil syrup Dr. Weiss)?. The product contains plantain extract, safflower, calendula, Moorish mallow, yarrow, black elder, motherwort extract, Siberian ginseng extract, Echinacea purpurea extract, Chinese schizandra extract. Thank you for answer. Sincerely, Dagmar Poláčková
Hello, Mrs. Poláčková, yes, you can use STREPTOkill together with the mentioned syrup. I wish you a successful cure, good health and we look forward to your experience with Streptokill. Pavel Soukup, streptokill.cz
Hello, based on your recommendation, I bought your product and I am hoping for a last resort for the treatment of my son, who repeatedly has strep throat. I will be happy to share our experience afterwards. I just have a question, my son has a bad cold, can I please combine streptokill with herbal syrups to remove mucus (this is specifically the product Stopbacil syrup Dr. Weiss)?. The product contains plantain extract, safflower, calendula, Moorish mallow, yarrow, black elder, motherwort...
Dobrý den, na základě doporučení jsem zakoupila váš výrobek a budu doufat v poslední záchranu pro léčbu syna, kterému se opakovaně vrací streptokok. Ráda se poté podělím o naší zkušenost. Mám jenom dotaz, syn je silně nachlazený, mohu prosím kombinovat streptokill s bylinkovými sirupy na odhlenění (jedná se konkrétně o výrobek Stopbacil sirup Dr. Weiss)?. Přípravek obsahuje extrakt jitrocele kopinatého, světlíku lékařského, měsíčku lékařského, slezu maurského, řebříčku obecného, bezu černého, extrakt mateřídoušky úzkolisté, extrakt ženšenu sibiřského, extrakt echinacea purpurea, extrakt schizandry čínské. Děkuji za odpověď. S pozdravem Dagmar Poláčková
Dobrý den, paní Poláčková, ano STREPTOkill můžete užívat společně s uvedeným sirupem. Přeji úspěšné vyléčení, mnoho zdraví a budeme se těšit na Vaši zkušenost se Streptokillem. Pavel Soukup, streptokill.cz
Dobrý den, na základě doporučení jsem zakoupila váš výrobek a budu doufat v poslední záchranu pro léčbu syna, kterému se opakovaně vrací streptokok. Ráda se poté podělím o naší zkušenost. Mám jenom dotaz, syn je silně nachlazený, mohu prosím kombinovat streptokill s bylinkovými sirupy na odhlenění (jedná se konkrétně o výrobek Stopbacil sirup Dr. Weiss)?. Přípravek obsahuje extrakt jitrocele kopinatého, světlíku lékařského, měsíčku lékařského, slezu maurského, řebříčku obecného, bezu černého...
Automatically translated | View original
Hello, Since Streptokill is applied several times an hour and contains alcohol, I would like to know if it is possible to use it when I am simultaneously taking antidepressants, in which alcohol is prohibited. Thank you for answer.
Hello, Streptokill contains 58% alcohol by volume, however, even with a relatively high dosage, 3 sprays every 30 minutes. for 16 hours, i.e. apart from the time you sleep, the total daily dose of alcohol will correspond to only approx. 1 dl of beer, which is an insignificant amount within 16 hours. In any case, please consult the doctor who prescribed the antidepressants about whether you can take Streptokill at the same time as prescribed antidepressants. Pavel Soukup, streptokill.cz
Hello, Since Streptokill is applied several times an hour and contains alcohol, I would like to know if it is possible to use it when I am simultaneously taking antidepressants, in which alcohol is prohibited. Thank you for answer.
Hello, Streptokill contains 58% alcohol by volume, however, even with a relatively high dosage, 3 sprays every 30 minutes. for 16 hours, i.e. apart from the time you sleep, the total daily dose of alcohol will correspond to only approx. 1 dl of beer, which is an...
Dobrý den, Vzhledem k tomu, že se Streptokill aplikuje několikrát za hodinu a obsahuje alkohol, potřebovala bych vědět, jestli je možné ho použít, když současně užívám antidepresiva, při kterých je alkohol zakázaný. Děkuji za odpověď.
Dobrý den, Streptokill obasuhuje 58% objemu alkoholu nicméně i při relativně vysokém dávkování 3 střiky každých 30 min. po dobu 16 hodin, tzn. kromě doby, kdy spíte, bude celková denní dávka alkoholu odpovídat jen cca 1 dl piva, což je v rámci 16 hodin nevýznamné množství. Každopádně o tom, zda můžete Streptokill užívat současně s předepsanými antidepresivy, se prosím poraďte s lékařem, který Vám atidepresiva předepsal. Pavel Soukup, streptokill.cz
Dobrý den, Vzhledem k tomu, že se Streptokill aplikuje několikrát za hodinu a obsahuje alkohol, potřebovala bych vědět, jestli je možné ho použít, když současně užívám antidepresiva, při kterých je alkohol zakázaný. Děkuji za odpověď.
Dobrý den, Streptokill obasuhuje 58% objemu alkoholu nicméně i při relativně vysokém dávkování 3 střiky každých 30 min. po dobu 16 hodin, tzn. kromě doby, kdy spíte, bude celková denní dávka alkoholu odpovídat jen cca 1 dl piva, což je v rámci 16 hodin...
Automatically translated | View original
Hello, how long after taking Streptokill can you donate blood? A gap of several weeks is required for common antibiotics.
Streptokill are not antibiotics, and I don't think there should be any gap between taking Streptokill and donating blood. I would stick to about 12 hours at most due to the alcohol content. I would see the problem in the fact that the donor should be healthy at the time of collection. So if someone uses streptokill, they probably have a reason for it. M.Sc. Václav Polivka
Hello, how long after taking Streptokill can you donate blood? A gap of several weeks is required for common antibiotics.
Streptokill are not antibiotics, and I don't think there should be any gap between taking Streptokill and donating blood. I would stick to about 12 hours at most due to the alcohol content. I would see the problem in the fact that the donor should be healthy at the time of collection. So if someone uses streptokill, they probably have a reason for it. M.Sc. Václav...
Dobrý den, po jaké době od užití streptokillu je možné darovat krev? U běžných antibiotik je potřeba odstup několika týdnů.
Streptokill nejsou antibiotika a nemyslím, že by byl nutný nějaký odstup mezi užitím streptokillu a darováním krve. Maximálně bych dodržel nějakých 12 hodin z důvodu obsahu alkoholu. Problém bych viděl v tom, že dárce při odběru má být zdráv. Pokud tedy někdo užívá streptokill, má k tomu asi nějaký důvod. Mgr. Václav Polívka
Dobrý den, po jaké době od užití streptokillu je možné darovat krev? U běžných antibiotik je potřeba odstup několika týdnů.
Streptokill nejsou antibiotika a nemyslím, že by byl nutný nějaký odstup mezi užitím streptokillu a darováním krve. Maximálně bych dodržel nějakých 12 hodin z důvodu obsahu alkoholu. Problém bych viděl v tom, že dárce při odběru má být zdráv. Pokud tedy někdo užívá streptokill, má k tomu asi nějaký důvod. Mgr. Václav Polívka
Automatically translated | View original
MOVED FROM THE PATIENT EXPERIENCE SECTION TO THE CONSULTING OFFICE BECAUSE THIS IS A QUESTION ------------------- Hello, I have been suffering from purulent angina for a long time, which keeps recurring. One day I had a sore throat again, I couldn't go to the doctor, so I searched on the Internet and came across streptokill, I immediately went to buy it. I have to say that it really works, but it is really important to maintain the intensity of administration of the product. Unfortunately, I have a big problem with sprays, I don't tolerate it well and my stomach always rises after it. When I am really in pain, I am able to overcome myself and use this spray, but I am not able to apply the spray more than 5 times a day. I tried gargling with streptokill, but that was even worse. Streptokill really works, yes, but for me, since I have great difficulty with administration, it does not work effectively enough. When my throat hurts, they force me to use the product, as soon as the pain subsides, I am unable to continue taking the product, so I have the same problem again in a few days. I wanted to ask if you have any advice on how to handle it better?
Hello, Petro, unfortunately we don't know any guaranteed trick for this, but it seems that your problem could be solved with willpower and calmness. Try to approach the application with complete calmness. Streptokill contains only beneficial and natural extracts, no chemicals. A similar method of a calm approach works, for example, when you want to start getting tougher. After a very short time, a person is then able to climb into the icy Vltava without stress. Have a great time and make it through, Pavel Soukup, STREPTOkill.cz ----------------- Hello, thank you for your reply. I'll try to keep more calm. These throat sprays have always been a problem for me, I couldn't stand it since I was little, so it's really hard for me, thanks for your advice anyway. Have a nice day, Petra
MOVED FROM THE PATIENT EXPERIENCE SECTION TO THE CONSULTING OFFICE BECAUSE THIS IS A QUESTION ------------------- Hello, I have been suffering from purulent angina for a long time, which keeps recurring. One day I had a sore throat again, I couldn't go to the doctor, so I searched on the Internet and came across streptokill, I immediately went to buy it. I have to say that it really works, but it is really important to maintain the intensity of administration of the product. Unfortunately, I...
DO PORADNY PŘESUNUTO Z RUBRIKY ZKUŠENOSTI PACIENTŮ, PROTOŽE SE JEDNÁ O DOTAZ ------------------- Dobrý den, už dlouho mě trápí hnisavá angina, která se neustále opakuje. Jednoho dne mě opět potkala bolest v krku, nemohla jsem jít k lékaři, tak jsem hledala na internetu a narazila jsem na streptokill, hned jsem si ho šla koupit. Musím říct, že opravdu zabírá, je ale opravdu důležité dodržet intenzitu podávání přípravku. Bohužel já mám se spreji velký problém, špatně to snáším a vždy se mi po tom zvedne žaludek. Když mě opravdu chytne bolest, jsem schopna se přemoct a použít tento sprej, ale víckrát jak 5x za den nejsem schopna sprej aplikovat. Zkoušela jsem kloktání streptokillu, ale to bylo ještě horší. Streptokill opravdu zabírá, to ano, jen u mě jelikož s podáním mám velké potíže nezabírá dost efektivně. Když mě bolí v krku donutí mě přípravek použít, jakmile bolest odezní, nejsem schopná dále přípravek užívat, tudíž mam opět za pár dní stejný problém. Chtěla jsem se zeptat jestli nemáte nějakou radu, jak to lépe zvládat?
Dobrý den, Petro, bohužel žádný zaručený trik na toto neznáme, ale zdá se, že by se Váš problém dal vyřešit silou vůle a klidem. Zkuste k aplikaci přistupovat s naprostým klidem. Ve Streptokillu jsou samé blahodárné a přírodní extrakty, žádná chemie. Podobná metoda klidného přístupu funguje např., když se chcete začít otužovat. Už po velmi krátké době je pak člověk bez stresu schopen vlézt do ledové Vltavy. Mějte se krásně a ať to zvládnete, Pavel Soukup, STREPTOkill.cz ----------------- Dobrý den, děkuji za Vaši odpověď. Pokusím se zachovat více klidu. Vždy mně dělali problém tyhle spreje do krku, už od malička jsem to nesnesla, takže je to pro mě opravdu těžké, i tak děkuji za Vaši radu. Pěkný zbytek den, Petra
DO PORADNY PŘESUNUTO Z RUBRIKY ZKUŠENOSTI PACIENTŮ, PROTOŽE SE JEDNÁ O DOTAZ ------------------- Dobrý den, už dlouho mě trápí hnisavá angina, která se neustále opakuje. Jednoho dne mě opět potkala bolest v krku, nemohla jsem jít k lékaři, tak jsem hledala na internetu a narazila jsem na streptokill, hned jsem si ho šla koupit. Musím říct, že opravdu zabírá, je ale opravdu důležité dodržet intenzitu podávání přípravku. Bohužel já mám se spreji velký problém, špatně to snáším a vždy se mi po...
Automatically translated | View original
Hello, I would like to consult with you on how to proceed further. A few days ago I wrote to you in "patient experiences" that I am trying treatment without ATB and after 5 days of streptokill application it seems to be slowly improving. At the same time, I apply it in the nose (due to the current inflammation of the sinuses). Slowly everything is getting better and the tonsils have been pain free for several days now. That's why I already applied streptokill only 3 times a day. After 3 days of this frequency of application, white spots and cutting pain appeared again on one side - not directly on the tonsil, but on the "arch" in front of the tonsils. I immediately started applying Streptokill after half an hour, the application burned again, redness also appeared and everything became more swollen. How should I proceed so that my tonsils are completely healed and I don't have constant problems coming back? I note that this is the second angina this year - one treated with ATB and the other is the current one, with which I have been at home for 10 days. Thank you for answer. Iva from Brno
Hello, Ivo, the experiences of Streptokill users show that, especially for tonsils affected by repeated and extensive infections, it is necessary to apply frequently (if Streptokill still "burns" a lot, then just 1-2 sprays every 30 min., except when you are sleeping) up to until you feel completely healthy. Subsequently, during the recovery period (when streptokill no longer "burns"), you can reduce the dosage to 2-3 times a day, and only after 2-3 weeks, when you are in 100% physical condition, can you stop Streptokill completely, but still carry it with you. Another option is, of course, to reach for ATB again, but unfortunately you have to make the decision which treatment method you choose yourself. If your angina has already returned after ATB, then there is a high probability of a "vicious circle", where by using ATB you weaken your own immunity, angina will soon return again, etc. From the experience of Streptokill users, it follows that when managed without ATB, angina returns in patients, who have experienced several anginas in a short time, after some time also quite likely, but when Streptokill is used again and in time, this repeated angina is already significantly weaker, shorter and often also the last one they experienced. I wish you a speedy recovery and we will be very happy if you let us know how you managed your angina, Pavel Soukup, STREPTOkill.cz
Hello, I would like to consult with you on how to proceed further. A few days ago I wrote to you in "patient experiences" that I am trying treatment without ATB and after 5 days of streptokill application it seems to be slowly improving. At the same time, I apply it in the nose (due to the current inflammation of the sinuses). Slowly everything is getting better and the tonsils have been pain free for several days now. That's why I already applied streptokill only 3 times a day. After 3 days...
Dobrý den, ráda bych se s Vámi poradila, jak mám dále postupovat. Před pár dny jsem Vám psala do "zkušeností pacientů", že se pokouším o léčbu bez ATB a po 5dnech aplikace streptokillu to vypadá na pomalé zlepšování. Zároveň aplikuji do nosu (kvůli současnému zánětu dutin). Pomalu se vše zlepšuje a mandle už byly už několik dní bez bolesti. Proto jsem již aplikovala streptokill jen 3x denně, Po 3 dnech této frekvence aplikací se mi opět na jedné straně objevily bílé fleky a řezavá bolest - ne přímo na mandli, ale na "oblouku" před mandlemi. Ihned jsem začala aplikovat Streptokill po půl hodině, opět aplikace pálí, objevilo se i zarudnutí a více se vše zduřilo. Jak mám pokračovat, abych mandle zcela zhojila a nevracely se mi neustále problémy. Podotýkám, že se jedná letos o druhou angínu - jedna přeléčena ATB a druhá je ta aktuální, se kterou již jsem 10 dnů doma. Děkuji za odpověď. Iva z Brna
Dobrý den, Ivo, zkušenosti uživatelů Streptokillu ukazují, že obzvláště u mandlí zasažených opakovanými a rozsáhlými infekcemi je třeba aplikovat často (pokud Streptokill stále hodně "pálí", tak klidně i 1-2 střiky každých 30 min., kromě doby kdy spíte) až dokud se necítíte zcela zdráva. Následně v období rekonvalescence (když už streptokill "nepálí") můžete dávkování snížit na 2-3x za den a teprve po 2-3 týdnech, až se dostanete do 100% fyzické kondice, Streptokill úplně vysadit avšak nosit stále při sobě. Další možnost je samozřejmě sáhnout opět po ATB, ale rozhodnutí, který způsob léčby zvolíte musíte bohužel udělat sama. Pokud už se Vám po ATB angína vrátila, tak je vysoká pravděpodobnost "začarovaného kruhu", kdy nasazením ATB oslabíte vlastní imunitu, angína se brzy zase vrátí, atd. Ze zkušeností uživatelů Streptokillu vyplývá, že při zvládnutí bez ATB je návrat angíny u pacientů, kteří prodělali několik angín v krátké době, po nějakém čase také dosti pravděpodobný, ale při opětovném a včasném nasazení Streptokillu už bývá tato opakovaná angína podstatně slabší, kratší a často také ta poslední, kterou prodělali. Přeji brzké uzdravení a budeme moc rádi, když nám dáte vědět, jak jste angínu zvládla, Pavel Soukup, STREPTOkill.cz
Dobrý den, ráda bych se s Vámi poradila, jak mám dále postupovat. Před pár dny jsem Vám psala do "zkušeností pacientů", že se pokouším o léčbu bez ATB a po 5dnech aplikace streptokillu to vypadá na pomalé zlepšování. Zároveň aplikuji do nosu (kvůli současnému zánětu dutin). Pomalu se vše zlepšuje a mandle už byly už několik dní bez bolesti. Proto jsem již aplikovala streptokill jen 3x denně, Po 3 dnech této frekvence aplikací se mi opět na jedné straně objevily bílé fleky a řezavá bolest -...
Automatically translated | View original
good day, I ordered a medicine for angina from you. according to smears streptococci beta.... I have had a sore throat for more than a week, and I am on the fifth day of PN. I'm going to the doctor tomorrow for medicine. When the blood was taken, my CT scan was normal. but the smear is positive, the appearance in the throat has worsened, but I don't feel so tired anymore. I was wondering if your medicine would be enough or if I should take antibiotics instead. thank you Honsová

Hello Mrs. Hons,

unfortunately, no one can say in advance whether a treatment will be effective or not, moreover, the legislation does not even allow us to do so. ATB definitely needs to be finished. Consult your doctor about the next procedure, especially if you have a trip to see her today. Feel free to inform her about your intention to use Streptokill, some doctors are already familiar with Streptokill. You can find the unedited experiences of patients with Streptokill at www.stre.cz , or even at www.angina.cz , they are overwhelmingly positive, so hope that you will have the same experience with Streptokill. Of course, we will be happy if you write it to us.

Wishing you a speedy recovery,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

good day, I ordered a medicine for angina from you. according to smears streptococci beta.... I have had a sore throat for more than a week, and I am on the fifth day of PN. I'm going to the doctor tomorrow for medicine. When the blood was taken, my CT scan was normal. but the smear is positive, the appearance in the throat has worsened, but I don't feel so tired anymore. I was wondering if your medicine would be enough or if I should take antibiotics instead. thank you Honsová

Hello Mrs....

dobrý den, objednala jsem si u vás přípravek na angínu. podle stěrů streptokok beta.... bolesti v krku mám víc jak týden, a jsem pátý den na PN. zítra jdu k lékařce kvůli lékům. Při odběru krve jsem měla ctr v normě. ale stěr je pozitivní, vzhled v krku se zhoršil, ale už se necítím tak unavená. zajímalo by mě, zda by váš přípravek stačil, nebo zda bych raději měla brát antibiotika. děkuji Honsová

Dobrý den, paní Honsová,

nikdo bohužel nemůže dopředu říct, zda bude nějaká léčba účinná či nikoliv, navíc nám to legislativa ani neumožňuje. ATB je určitě třeba dobrat do konce. Další postup konsultujte se svou lékařkou, obzvláště, když k ní dnes budete mít cestu. Klidně jí o záměru používat Streptokill informujte, někteří lékaři už Streptokill znají. Neupravované zkušenosti pacientů se Streptokillem můžete najít na www.stre.cz, případně i na www.angina.cz, jsou v naprosté většině kladné, tak doufejte, že stejnou zkušenost se Streptokillem budete mít i Vy. Samozřejmě budeme rádi, když nám ji pak napíšete.

S přáním brzkého uzdravení,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

dobrý den, objednala jsem si u vás přípravek na angínu. podle stěrů streptokok beta.... bolesti v krku mám víc jak týden, a jsem pátý den na PN. zítra jdu k lékařce kvůli lékům. Při odběru krve jsem měla ctr v normě. ale stěr je pozitivní, vzhled v krku se zhoršil, ale už se necítím tak unavená. zajímalo by mě, zda by váš přípravek stačil, nebo zda bych raději měla brát antibiotika. děkuji Honsová

Dobrý den, paní Honsová,

nikdo bohužel nemůže dopředu říct, zda bude nějaká léčba účinná...

Automatically translated | View original
Hello, within a week, Streptokill worked well for my angina, then I continued treatment for another week (application to the throat 3 times a day). Unfortunately, after 3 weeks, I still feel an unpleasant sensation in my throat (mainly in the morning and evening) - rather than the pain of such stable dryness. It seems to me that "it fell" a bit on my vocal cords - no temperatures, no other difficulties. Sometimes I have a cough (morning and evening). I also started applying Streptokill to my nose (in the morning my nose was blocked and had dried secretions) - I don't have a cold during the day. I am already taking the second pack of Streptokill, should I continue the application, visit the ENT (which I would not like) or take a break from taking Streptokill? Thank you. Luke
Hello, Lukáš, 3 times a day is not enough, if you still feel that something is wrong in your throat, then feel free to apply 1-2 times an hour (2-3 sprays in the back of the oral cavity and swallow), feel free to take 5-6 before going to bed sprays. Streptokill is a natural product and there is no resistance to it, so you don't have to worry. On the contrary, when the problems have completely subsided, you no longer need to apply. In addition, we recommend a lot of vitamins (not in tablets, just a pill :) and in these today completely avoid air conditioning and, if possible, large temperature fluctuations and longer stays in the sun. I wish you a speedy recovery and let me know if you are okay, Pavel Soukup, STREPTOkill.cz
Hello, within a week, Streptokill worked well for my angina, then I continued treatment for another week (application to the throat 3 times a day). Unfortunately, after 3 weeks, I still feel an unpleasant sensation in my throat (mainly in the morning and evening) - rather than the pain of such stable dryness. It seems to me that "it fell" a bit on my vocal cords - no temperatures, no other difficulties. Sometimes I have a cough (morning and evening). I also started applying Streptokill to my...
Dobrý den, během týdne mi Streptokill krásně zabral na angínu, pak jsem ještě týden doléčoval (aplikace do krku 3x denně). Bohužel po 3. týdnech stále cítím nepříjemný pocit v krku (hlavně ráno a večer) - spíš než bolest takové stabilní vysušení. Připadá mi, že "mi to spadlo" trochu na hlasivky - bez teplot bez jiných obtíží. Občas mám kašel (ráno a večer). Do toho jsem začal Streptokill aplikovat i do nosu (ráno jsem měl nos ucpaný a zaschlý sekret) - během dne žádnou rýmu nemám. Dobírám už druhé balení Streptokillu, mám v aplikaci pokračovat, navštívit ORL (což bych nerad) nebo si dát v užívání Streptokillu přestávku? Děkuji. Lukáš
Dobrý den, Lukáši, 3x denně je málo, pokud stále cítíte, že v krku není něco v pořádku, pak klidně aplikujte 1-2x za hodinu (2-3 střiky do zadní části dutiny ústní a polknout), před spaním klidně 5-6 střiků. Streptokill je přírodní produkt a nevzniká na něj žádná resistence, takže se nemusíte obávat. Naopak, až potíže zcela ustoupí, tak už aplikovat nemusíte. Dále dopuručujeme hodně vitamínů (ne v tabletách, jen ovozel :) a v těchto dnes se zcela vyhýbejte klimatizaci a pokud možno i velkým výkyvům teplot a delším pobytům na slunci. Přeji brzké uzdravení a dejte vědět, zda jste v pořádku, Pavel Soukup, STREPTOkill.cz
Dobrý den, během týdne mi Streptokill krásně zabral na angínu, pak jsem ještě týden doléčoval (aplikace do krku 3x denně). Bohužel po 3. týdnech stále cítím nepříjemný pocit v krku (hlavně ráno a večer) - spíš než bolest takové stabilní vysušení. Připadá mi, že "mi to spadlo" trochu na hlasivky - bez teplot bez jiných obtíží. Občas mám kašel (ráno a večer). Do toho jsem začal Streptokill aplikovat i do nosu (ráno jsem měl nos ucpaný a zaschlý sekret) - během dne žádnou rýmu nemám. Dobírám už...
Automatically translated | View original
Hello, please do you have a flavor for children? Sincerely, Marek K.
Hi Mark, Unfortunately there is no children's flavor, nor is it planned for the future. In principle, it is about the fact that even if Streptokill was flavored, it will still "burn" in interaction with the infection. Streptokill usually does not "burn" a healthy person, including children, it just tastes bitter. Unfortunately, nothing can be done about the bitterness either, because possible sweetening would limit the effect against some pathogens that sugars energetically support, which is of course not desirable, the purpose is to destroy infections. Thank you for your understanding, Pavel Soukup, STREPTOkill.cz
Hello, please do you have a flavor for children? Sincerely, Marek K.
Hi Mark, Unfortunately there is no children's flavor, nor is it planned for the future. In principle, it is about the fact that even if Streptokill was flavored, it will still "burn" in interaction with the infection. Streptokill usually does not "burn" a healthy person, including children, it just tastes bitter. Unfortunately, nothing can be done about the bitterness either, because possible sweetening would limit the...
Dobrý den, prosím, máte i nějakou příchuť pro děti? S úctou Marek K.
Dobrý den, Marku, bohužel žádná příchuť pro děti neexistuje, ani není do budoucna plánována. V zásadě se jedná o to, že i kdyby byl Streptokill dochucen, tak stejně bude v interakci s infekcí "pálit". Zdravého člověka, včetně dětí, Streptokill většinou "nepálí", jen chutná hořce. S hořkostí se bohužel také nedá nic dělat, protože eventuální doslazení by omezilo účinek proti některým patogenům, které cukry energeticky podporují, což samozřejmě není žádoucí, účel je infekce ničit. Děkujeme za pochopení, Pavel Soukup, STREPTOkill.cz
Dobrý den, prosím, máte i nějakou příchuť pro děti? S úctou Marek K.
Dobrý den, Marku, bohužel žádná příchuť pro děti neexistuje, ani není do budoucna plánována. V zásadě se jedná o to, že i kdyby byl Streptokill dochucen, tak stejně bude v interakci s infekcí "pálit". Zdravého člověka, včetně dětí, Streptokill většinou "nepálí", jen chutná hořce. S hořkostí se bohužel také nedá nic dělat, protože eventuální doslazení by omezilo účinek proti některým patogenům, které cukry energeticky...
Automatically translated | View original
Hello, we are dealing with the return of angina 2 days after the ATB treatment in our five-year-old grandson. In 10 days he has to go to a kindergarten in nature, he missed several football training sessions due to angina and now he has another attack. I found your website, I believe in treatment without ATB, but - last time the emergency doctor used ATB without a swab, CPR test, in short, just a "look", I expect that now it would be the same at the children's doctor, my daughter will request it. Nevertheless, I will get streptokill, I'm just afraid whether my grandson will be amenable to injections when I read the experiences of patients with strong stinging. What dosage is necessary in this case? Thanks for the info and I wish you all the best. Hana Kučerová
Hello, Mrs. Kučerová, for such small children, one injection backwards on the tonsils is usually enough, so before they start protesting that it burns, the application is over. 1 injection every 30-60 min is optimal. while the child is awake. Adults are often more sensitive to "burning" right after application than children, so hope you can handle it. As the infection begins to subside, the discomfort after the application diminishes. If STREPTOkill is applied by a healthy person, they usually do not feel any "burning" after application. I wish you a speedy recovery, Pavel Soukup, STREPTOkill.cz
Hello, we are dealing with the return of angina 2 days after the ATB treatment in our five-year-old grandson. In 10 days he has to go to a kindergarten in nature, he missed several football training sessions due to angina and now he has another attack. I found your website, I believe in treatment without ATB, but - last time the emergency doctor used ATB without a swab, CPR test, in short, just a "look", I expect that now it would be the same at the children's doctor, my daughter will...
Dobrý den, právě řešíme návrat angíny 2 dny po dobrání ATB u pětiletého vnuka. Za 10 dnů má jet na školku v přírodě, kvůli angíně promeškal několik fotbalových tréninků a teď opět nový atak. Nalezla jsem Vaše stránky, věřím na léčbu bez ATB,ale - minule nasazena lékařem na pohotovosti ATB bez výtěru, CPR testu, zkrátka jen "pohledem", očekávám, že teď by to bylo stejné i u dr dětské, dcera bude požadovat. Přesto seženu streptokill, jen mám strach, zda bude vnuk vstřikům přístupný, když čtu zkušenosti pacientů se silnou štiplavostí. Jaké dávkování je v tomto případě nutné? Děkuji za info a přeji vše dobré. Hana Kučerová
Dobrý den, paní Kučerová, u takto malých dětí stačí většinou jeden vstřik dozadu na mandle, takže než začnou protestovat, že to pálí, aplikace je u konce. Optimální je 1 vstřik každých 30-60 min. v době, kdy je dítě vzhůru. Často bývají na "pálení" těsně po aplikaci citlivější dospělí, než děti, tak doufejte, že to zvládnete. Když infekce začne ustupovat, nepříjemné pocity po aplikaci se zmenšují. Pokud STREPTOkill aplikuje zdravý člověk, většinou necítí "pálení" po aplikaci vůbec žádné. Přěji brzké uzdravení, Pavel Soukup, STREPTOkill.cz
Dobrý den, právě řešíme návrat angíny 2 dny po dobrání ATB u pětiletého vnuka. Za 10 dnů má jet na školku v přírodě, kvůli angíně promeškal několik fotbalových tréninků a teď opět nový atak. Nalezla jsem Vaše stránky, věřím na léčbu bez ATB,ale - minule nasazena lékařem na pohotovosti ATB bez výtěru, CPR testu, zkrátka jen "pohledem", očekávám, že teď by to bylo stejné i u dr dětské, dcera bude požadovat. Přesto seženu streptokill, jen mám strach, zda bude vnuk vstřikům přístupný, když čtu...
Automatically translated | View original
Hello, my son born on 2/2013 suffers from angina. This year, he has his fifth angina in 4 months. I'm thinking we should try Streptokill. Can it be given preventively, in what dosage for such a small child? Thank you, Mikulová
Hello, Mrs. Mikulová, you can certainly try using it as a preventive measure, for such a small boy, try one injection in the back of the throat before going to bed and one injection after breakfast. After 5 anginas in 4 months, it is basically not about prevention, but about solving the problem with chronic angina. If there is an onset of another acute angina, try to catch it as soon as possible and intensify the application to 1 injection every half hour to an hour (except when the boy is sleeping). I assume that your son has had 5 antibiotics in the last six months, so expect that his immunity is very, very, very weakened and you will have to arm yourself with patience. Fingers crossed and we will look forward to feedback, Pavel Soukup STREPTOkill.cz
Hello, my son born on 2/2013 suffers from angina. This year, he has his fifth angina in 4 months. I'm thinking we should try Streptokill. Can it be given preventively, in what dosage for such a small child? Thank you, Mikulová
Hello, Mrs. Mikulová, you can certainly try using it as a preventive measure, for such a small boy, try one injection in the back of the throat before going to bed and one injection after breakfast. After 5 anginas in 4 months, it is basically not about prevention,...
Dobrý den, syn narozený 2/2013 trpí na anginy. Letos má během 4 měsíců pátou angínu. Přemýšlím, že bychom zkusili Streptokill. Může se dávat i preventivně, v jakém dávkování u tak malého dítěte? Děkuji, Mikulová
Dobrý den, paní Mikulová, určitě můžete zkusit užívat i preventivně, u takto malého chlapce zkuste jeden vstřik do zadní části hrdla před spaním a jeden vstřik po snídani. Po 5 angínách za 4 měsíce se v podstatě nejedná o prevenci, ale o řešení problému s chronickou angínou. Pokud bude náběh na další akutní angínu, zkuste ho zachytit co nejdříve a zintenzivnit aplikaci na 1 vstřik každou půl hodinu až hodinu (kromě doby, kdy chlapec spí). Předpokládám, že měl Váš syn v posledním půl roce 5x antibiotika, takže počítejte s tím, že je jeho imunita velmi, velmi, velmi oslabená a budete se muset obrnit trpělivostí. Držím palce a budeme se těšit na zpětné reference, Pavel Soukup STREPTOkill.cz
Dobrý den, syn narozený 2/2013 trpí na anginy. Letos má během 4 měsíců pátou angínu. Přemýšlím, že bychom zkusili Streptokill. Může se dávat i preventivně, v jakém dávkování u tak malého dítěte? Děkuji, Mikulová
Dobrý den, paní Mikulová, určitě můžete zkusit užívat i preventivně, u takto malého chlapce zkuste jeden vstřik do zadní části hrdla před spaním a jeden vstřik po snídani. Po 5 angínách za 4 měsíce se v podstatě nejedná o prevenci, ale o řešení problému s chronickou angínou. Pokud...
Automatically translated | View original
Hello, I have had angina every month for the last year, after taking antibiotics, the angina will return within a month. I went to the doctor today because of another sore throat and he prescribed antibiotics again. But I would like to try Streptokill (I bought it today) and I don't want antibiotics anymore, should I take it with the antibiotics, or will Streptokill help without having to take them?
Hello, Niki, you can apply Streptokill even when you are taking antibiotics, but given that ATBs almost always "work" directly at the time of their use (symptoms of infection usually return approx. 2 days after taking ATBs), so using Streptokill together with ATB is not that important. The purpose of Streptokill is primarily to control the infection when you decide to treat without ATB or for natural throat clearing and strengthening of the immunity of your tonsils. I wish you a speedy recovery, Pavel Soukup, STREPTOkill.cz
Hello, I have had angina every month for the last year, after taking antibiotics, the angina will return within a month. I went to the doctor today because of another sore throat and he prescribed antibiotics again. But I would like to try Streptokill (I bought it today) and I don't want antibiotics anymore, should I take it with the antibiotics, or will Streptokill help without having to take them?
Hello, Niki, you can apply Streptokill even when you are taking antibiotics, but given that...
Dobrý den mám angíny poslední rok každý měsíc, po dobrání antibiotik se do měsíce angína vrátí. Dnes jsem byla u lékaře kvůli další bolesti v krku a opět mi předepsal antibiotika. Ráda bych ale vyzkoušela Streptokill (dnes jsem si ho koupila) a antibiotika už nechci, mám ho brát s těmi antibiotiky, nebo Streptokill pomůže i bez toho abych je musela brát?
Dobrý den, Niki, Streptokill můžete aplikovat i v době, kdy berete antibiotika, ale vzhledem k tomu, že ATB téměř vždy přímo v době jejich užívání "fungují" (příznaky infekce se zpravidla vrací nejdříve cca 2 dny po dobrání ATB), tak užívání Streptokillu spolu s ATB není až tak podstatné. Smyslem Streptokillu je především zvládnout infekci, když se rozhodnete pro léčbu bez ATB resp. pro přírodní vyčištění hrdla a posílení imunity Vašich mandlí. Přeji brzké uzdravení, Pavel Soukup, STREPTOkill.cz
Dobrý den mám angíny poslední rok každý měsíc, po dobrání antibiotik se do měsíce angína vrátí. Dnes jsem byla u lékaře kvůli další bolesti v krku a opět mi předepsal antibiotika. Ráda bych ale vyzkoušela Streptokill (dnes jsem si ho koupila) a antibiotika už nechci, mám ho brát s těmi antibiotiky, nebo Streptokill pomůže i bez toho abych je musela brát?
Dobrý den, Niki, Streptokill můžete aplikovat i v době, kdy berete antibiotika, ale vzhledem k tomu, že ATB téměř vždy přímo v době...
Automatically translated | View original
Hello, I can't see the overall composition + active ingredients that the product contains anywhere on the website. You don't list it or I just can't find it? Thank you boris
Hello, Boris, you can find the composition at https://streptokill.cz/slozeni. Sincerely, Pavel Soukup STREPTOkill.cz
Hello, I can't see the overall composition + active ingredients that the product contains anywhere on the website. You don't list it or I just can't find it? Thank you boris
Hello, Boris, you can find the composition at https://streptokill.cz/slozeni. Sincerely, Pavel Soukup STREPTOkill.cz
Dobrý deň, nikde na stránkach nevidím celkové zloženie + učinné látky ktoré produkt obsahuje. Neuvádzate to alebo to len neviem nájsť? Dakujem, boris
Dobrý den, Borisi, složení najdete na https://streptokill.cz/slozeni. S pozdravem, Pavel Soukup STREPTOkill.cz
Dobrý deň, nikde na stránkach nevidím celkové zloženie + učinné látky ktoré produkt obsahuje. Neuvádzate to alebo to len neviem nájsť? Dakujem, boris
Dobrý den, Borisi, složení najdete na https://streptokill.cz/slozeni. S pozdravem, Pavel Soukup STREPTOkill.cz
Automatically translated | View original
Hello, my 6.5-year-old daughter repeatedly has an illness caused by streptococcus every 2 months. He always gets some antibiotics and after 14 days the illness returns. Now she had fever and after 3 weeks she has fever, swollen neck and sore throat. Yesterday she still had 2 white spots on her tonsils. I found your streptokill product online and immediately went to buy it and now I spray it directly on the tonsils every hour the next day and I can no longer see the spots there and the tonsils are not so swollen. The temperature is decreasing, but I continue to administer the medicine for the temperature, but maybe only 2 times a day. I would like to avoid further antibiotics. I want to ask how long and how much can I spray it? I haven't consulted the pediatrician yet, she is not a supporter of homeopathy. Thank you, Janet
Hello, Žaneta, Streptokill is not homeopathy, but works mainly on the basis of tannins capable of isolating pathogens. You can apply without fear even in the maximum doses indicated on the package, although the dosage can be reduced proportionally as the symptoms subside. Make sure you have Streptokill ready for immediate application In case of recurrent illness. Timely application, as soon as the first symptoms appear, is important. I wish you good health, Pavel Soukup STREPTOkill.cz
Hello, my 6.5-year-old daughter repeatedly has an illness caused by streptococcus every 2 months. He always gets some antibiotics and after 14 days the illness returns. Now she had fever and after 3 weeks she has fever, swollen neck and sore throat. Yesterday she still had 2 white spots on her tonsils. I found your streptokill product online and immediately went to buy it and now I spray it directly on the tonsils every hour the next day and I can no longer see the spots there and the...
Dobrý den, dcera 6,5 let má opakovaně co 2 měsíce nějakou nemoc způsobenou streptokokem. Dostane vždy nějaké antibiotika a po dobrání do 14 dní se nemoc vrací. Teď měla spálu a po 3 týdnech má teplotu, oteklý krk a bolest v krku. Včera tam měla ještě 2 bílé skvrny na mandlích. Našla jsem na netu váš přípravek streptokill a jela ho ihned koupit a stříkám ho teď druhý den přímo na mandle co hodinu a už ty skvrny tam nevidím a mandle nejsou tak oteklé. Teplota se snižuje, ale podávám dál léky na teplotu, ale třeba už jen 2x za den. Chtěla bych se vyhnout dalším antibiotikům. Chci se zeptat jak dlouho a kolik ji můžu stříkat? S lékařkou dětskou jsem to zatím nekonzultovala, není zastáncem homeopatik. Děkuji Žaneta
Dobrý den, Žaneto, Streptokill nejsou homeopatika, ale pracuje především na bázi tříslovin schopných izolovat patogeny. Bez obav můžete aplikovat i v maximálních dávkách uvedených na obalu, i když s ustupujícími příznaky lze dávkování úměrně snižovat. Ujistěte se, že máte Streptokill připraven k okamžité aplikaci Pro případ opakované nemoci. Důležitá je totiž včasná aplikace, ihned jak se objeví první příznaky. Přeji hodně zdraví, Pavel Soukup STREPTOkill.cz
Dobrý den, dcera 6,5 let má opakovaně co 2 měsíce nějakou nemoc způsobenou streptokokem. Dostane vždy nějaké antibiotika a po dobrání do 14 dní se nemoc vrací. Teď měla spálu a po 3 týdnech má teplotu, oteklý krk a bolest v krku. Včera tam měla ještě 2 bílé skvrny na mandlích. Našla jsem na netu váš přípravek streptokill a jela ho ihned koupit a stříkám ho teď druhý den přímo na mandle co hodinu a už ty skvrny tam nevidím a mandle nejsou tak oteklé. Teplota se snižuje, ale podávám dál léky...
Automatically translated | View original
Hello, I have tonsillitis for the fourth day with pain in the throat when swallowing. Today I received streptokill but I'm afraid to apply it... After the 4th injection it started to sting... How do I know that the product is helping?
Hello, if there is an infection in the oral cavity, then Streptokill burns. As a general rule, the bigger the infection, the bigger the burning. If the burning is unbearable, you can dilute Streptokill with water in any ratio that you already tolerate and gargle. You can tell if Streptokill helps by the symptoms. If they start to shrink, you're on the right track. Cheers, Pavel Soukup STREPTOkill.cz
Hello, I have tonsillitis for the fourth day with pain in the throat when swallowing. Today I received streptokill but I'm afraid to apply it... After the 4th injection it started to sting... How do I know that the product is helping?
Hello, if there is an infection in the oral cavity, then Streptokill burns. As a general rule, the bigger the infection, the bigger the burning. If the burning is unbearable, you can dilute Streptokill with water in any ratio that you already tolerate and...
Dobrý den, už čtvrtým dnem mám angínu s bolestmi v krku při polikání. Dnes jsem dostala streptokill ale bojím se ho aplikovat... Po 4. stříknutí to začalo štípat... Jak poznám, že přípravek pomáhá?
Dobrý den, je li v dutině ústní infekce, pak Streptokill pálí. Zpravidla čím větší infekce, tím větší pálení. Pokud je pálení nesnesitelné, můžete Streptokill zředit vodou v libovolném poměru, který již snesete a kloktat. To, zda Streptokill pomáhá poznáte na příznacích. Začnou-li se zmenšovat, jste na dobré cestě. Mnoho zdraví, Pavel Soukup STREPTOkill.cz
Dobrý den, už čtvrtým dnem mám angínu s bolestmi v krku při polikání. Dnes jsem dostala streptokill ale bojím se ho aplikovat... Po 4. stříknutí to začalo štípat... Jak poznám, že přípravek pomáhá?
Dobrý den, je li v dutině ústní infekce, pak Streptokill pálí. Zpravidla čím větší infekce, tím větší pálení. Pokud je pálení nesnesitelné, můžete Streptokill zředit vodou v libovolném poměru, který již snesete a kloktat. To, zda Streptokill pomáhá poznáte na příznacích. Začnou-li se zmenšovat,...
Automatically translated | View original
Good day. I am a typical example of a desperate person, suffering from angina (since I was a child). Last year, in the winter, I had 3x ATB in two months - December, January - angina, then streptococcus and a shunted body full of fatigue until April (the proposal to tear the tonsils was rejected by me). This year 2016/2017 only one ATB "so far" and angina in November with persistent problems to this day - I'm starting to feel that ATBs are no longer helping me like they used to. Today I came across the product Streptokill and tomorrow I am going to the nearest pharmacy to get it and I hope that it will kill the appearing studs and the increased temperature - or rather the entire bacillus! So can angina be cured with this spray or are ATBs a condition? Thank you, desperate Nela

Hello Nelo,
according to the law of the Czech Republic, we cannot claim that it is possible to cure angina with Streptokill, however, all user experiences listed at http://www. streptokill.info /cz/zkusenosti-pacientu#Zkusenosti-pacientu and at http://www. angina.cz/zkusenosti-patientu are authentic and completely free of our censorship.

Otherwise, according to what you write, you are an absolutely typical example of a Streptokill user. A large part of the people who buy Streptokill (in the Czech Republic so far approx. 1,000 pieces of Streptokill are sold per month) are precisely people who have once or repeatedly failed antibiotics.

Before you go to the pharmacy, please call the pharmacy and check whether they really have Streptokill in stock, so that it does not happen that it is sold out. Alternatively, you can order Streptokill at http://streptokill.cz , we always have it in stock. If Streptokill helps you, please write us your reference , we will publish it on the website and send you a coupon for 1 free Streptokill together with your next order at streptokill.cz.

Have the best and a speedy recovery,
Pavel Soukup

STREPTOkill.cz

Good day. I am a typical example of a desperate person, suffering from angina (since I was a child). Last year, in the winter, I had 3x ATB in two months - December, January - angina, then streptococcus and a shunted body full of fatigue until April (the proposal to tear the tonsils was rejected by me). This year 2016/2017 only one ATB "so far" and angina in November with persistent problems to this day - I'm starting to feel that ATBs are no longer helping me like they used to. Today I came...
Dobrý den. Jsem typický příklad zoufalce, trpící na angíny (už od mala). Loni jsem v zimním období měla 3x ATB během dvou měsíců - prosinec,leden - angína, poté streptokok a zhuntované tělo plné únavy až do dubna (návrh na trhání krčních mandlí mnou zamítnut). Letos 2016/2017 "zatím" jen jedny ATB a angína v listopadu s přetrvávajícími potížemi až dodneška - začínám mít pocit, že mi již ATB nepomáhají tak, jako tomu bylo dříve. Dnes jsem narazila na produkt Streptokill a hned zítra si pro něj jedu do nejbližší lékárny a doufám, že objevující se čepy a zvýšenou teplotu - respektive celý bacil vyhubí! Lze tedy vyléčit angínu tímto sprejem nebo jsou ATB podmínkou? Děkuji, zoufalá Nela

Dobrý den, Nelo,
dle zákona České republiky nemůžeme tvrdit, že lze Streptokillem vyléčit angínu, nicméně veškeré zkušenosti uživatelů uvedené na http://www.streptokill.info/cz/zkusenosti-pacientu#Zkusenosti-pacientu a na http://www.angina.cz/zkusenosti-pacientu jsou autentické a zcela bez naší cenzury.

Jinak dle toho co píšete, jste naprosto typický příklad uživatele Streptokillu. Velká část lidí, kteří si Streptokill kupují (v ČR se zatím prodá cca 1000ks Streptokillu měsíčně), jsou právě lidé, kterým jednou nebo i opakovaně nezabrala antibiotika.

Než půjdete do lékárny, tak do ní prosím zatelefonujte a ověřte, zda mají Streptokill skutečně skladem, aby se Vám nestalo, že bude zrovna vyprodaný. Případně si můžete Streptokilll objednat na http://streptokill.cz, my ho skladem máme vždy. Pokud Vám Streptokill pomůže, tak nám prosím napište Vaší referenci, my jí zveřejníme na webu a pošleme Vám kupon na 1 Streptokill zdarma spolu s Vaší další objednávkou na streptokill.cz.

Mějte se co nejlépe a přeji brzké uzdravení,
Pavel Soukup

STREPTOkill.cz

Dobrý den. Jsem typický příklad zoufalce, trpící na angíny (už od mala). Loni jsem v zimním období měla 3x ATB během dvou měsíců - prosinec,leden - angína, poté streptokok a zhuntované tělo plné únavy až do dubna (návrh na trhání krčních mandlí mnou zamítnut). Letos 2016/2017 "zatím" jen jedny ATB a angína v listopadu s přetrvávajícími potížemi až dodneška - začínám mít pocit, že mi již ATB nepomáhají tak, jako tomu bylo dříve. Dnes jsem narazila na produkt Streptokill a hned zítra si pro...
Automatically translated | View original
Good day. I discovered Streptokill on the Internet in desperation after recurring purulent sore throats and several ATBs. I would like to ask if you have any advice on how to get rid of the gagging feeling with every injection. I always have tears in my eyes and muster up the courage before each application. I know it can be gargled, but I'm afraid that if I gargle it won't be as effective as if it is sprayed directly down the throat on the studs. Thank you for the advice. Andrea
Hello, Andrea, this is your subjective reaction to the significant disinfecting and astringent effects of Streptokill, and unfortunately there is probably no other solution than applying Streptokill in a diluted form by gargling or applying water-diluted Streptokill with an oral applicator. Of course, these procedures reduce the effectiveness, so in terms of effect, we recommend to endure the unpleasant sensations. As your oral cavity heals, the burning sensation will decrease. If Streptokill is applied by a healthy person, it usually doesn't burn at all, they just feel a kind of contraction of the mucous membranes, such as when drinking red wine with a significant content of tannins. Pavel Soukup, Streptokill.cz
Good day. I discovered Streptokill on the Internet in desperation after recurring purulent sore throats and several ATBs. I would like to ask if you have any advice on how to get rid of the gagging feeling with every injection. I always have tears in my eyes and muster up the courage before each application. I know it can be gargled, but I'm afraid that if I gargle it won't be as effective as if it is sprayed directly down the throat on the studs. Thank you for the advice. Andrea
Hello,...
Dobrý den. Objevila jsem Streptokill na internetu v zoufalství po vracejícich se hnisavých angínách a několika ATB. Chtěla bych se zeptat, jestli máte radu jak se zbavit dávivého pocit při každém stříknutí. Vždy mám až slzy v očích a sbírám odvahu před každou aplikací. Vím, že se může kloktat, ale bojím se, že když budu kloktat, že to nebude tak účinné jak když se stříkne přímo do krku na čepy. Děkuji za radu. Andrea
Dobrý den, Andreo, jedná se o Vaší subjektivní reakci na výrazné desinfekční a svíravé účinky Streptokillu a bohužel asi neexistuje jiné řešení než aplikovat Streptokill ve zředěné formě kloktáním nebo i aplikací vodou zředěného streptokillu ústním aplikátorem. Těmito postupy se samozřejmě snižuje účinnost, takže z hlediska účinku doporučujeme nepříjemné pocity vydržet. Jak se bude Vaše dutina ústní hojit, tak se bude i pálení zmenšovat. Aplikuje-li Streptokill zdravý člověk, tak ho zpravidla nepálí vůbec, jen cítí jakési stahování sliznic, jako např. při požití červeného vína s výrazným obsahem tříslovin. Pavel Soukup, Streptokill.cz
Dobrý den. Objevila jsem Streptokill na internetu v zoufalství po vracejícich se hnisavých angínách a několika ATB. Chtěla bych se zeptat, jestli máte radu jak se zbavit dávivého pocit při každém stříknutí. Vždy mám až slzy v očích a sbírám odvahu před každou aplikací. Vím, že se může kloktat, ale bojím se, že když budu kloktat, že to nebude tak účinné jak když se stříkne přímo do krku na čepy. Děkuji za radu. Andrea
Dobrý den, Andreo, jedná se o Vaší subjektivní reakci na výrazné...
Automatically translated | View original

Good day, my son was diagnosed with streptococcus agalactiae at Orl, which did not go away even after being treated with antibiotics. He was sent from the skin because he has acne, now it is only weak. The doctor at Orl recommends taking tonsils. I want to ask if it will be necessary or is it possible streptokill will help him.

We perceive tonsillectomy as the very last option, our opinion on it coincides with the opinion described on the page tonsil . Streptokill has already saved many tonsils (see customer experience ), it even uses the slogan "Save your tonsils" in English, so we definitely recommend trying it.
Wishing you a speedy recovery,
Pavel Soukup

Good day, my son was diagnosed with streptococcus agalactiae at Orl, which did not go away even after being treated with antibiotics. He was sent from the skin because he has acne, now it is only weak. The doctor at Orl recommends taking tonsils. I want to ask if it will be necessary or is it possible streptokill will help him.

We perceive tonsillectomy as the very last option, our opinion on it coincides with the opinion described on the page tonsil . Streptokill has already saved many...

Dobry den,mmojmu synovi na Orl zistili streptokoka agalactiae,ktory neustupil ani po lieceni antibiotikami.Poslany bol z kozneho pretoze ma akne,teraz len slabe.Pani doktorka na Orl odporuca zobrat mandle.Chcem sa opytat ci to bude nutne,alebo je mozne ze mu pomoze streptokill.

Tonzilektomii vnímáme jako úplně poslední volbu, náš názor na ni se shoduje se s názorem popsaným na stránce http://angina.cz/page/odstraneni-mandli-tonsilektomie. Streptokill už zachránil mnoho mandlí (viz. zkušenosti acientů), v angličtině dokonce používá slogan "Save your tonsils", takže rozhodně doporučujeme vyzkoušet.
S přáním brzkého uzdravení,
Pavel Soukup

Dobry den,mmojmu synovi na Orl zistili streptokoka agalactiae,ktory neustupil ani po lieceni antibiotikami.Poslany bol z kozneho pretoze ma akne,teraz len slabe.Pani doktorka na Orl odporuca zobrat mandle.Chcem sa opytat ci to bude nutne,alebo je mozne ze mu pomoze streptokill.

Tonzilektomii vnímáme jako úplně poslední volbu, náš názor na ni se shoduje se s názorem popsaným na stránce http://angina.cz/page/odstraneni-mandli-tonsilektomie. Streptokill už zachránil mnoho mandlí (viz....

Automatically translated | View original
Hello, according to the instructions, can even an 11-year-old son use 5-20 times a day? Thank you Andrea
Yes, it can, but for a child's mouth, one spray on each side of the gate, or one spray in the middle, will probably be sufficient. Pavel Soukup
Hello, according to the instructions, can even an 11-year-old son use 5-20 times a day? Thank you Andrea
Yes, it can, but for a child's mouth, one spray on each side of the gate, or one spray in the middle, will probably be sufficient. Pavel Soukup
Dobrý den, může užívat dle návodu 5 - 20x denně i 11 letý syn? Děkuji Andrea
Ano, může, jen na dětská ústa pravděpodobně bude dostatečný jeden střik na každou stranu hradla, případně jeden střik doprostřed. Pavel Soukup
Dobrý den, může užívat dle návodu 5 - 20x denně i 11 letý syn? Děkuji Andrea
Ano, může, jen na dětská ústa pravděpodobně bude dostatečný jeden střik na každou stranu hradla, případně jeden střik doprostřed. Pavel Soukup
Automatically translated | View original
Hello, please give me some advice! 8 days ago my throat started to hurt. The neck was swollen, sensitive, painful, swallowing was also painful. I lay down, drank tea, gargled, etc... This lasted about 5 days, then the situation started to improve. Now the feeling in my throat is better, but it's still not the same and I don't feel fit. It wasn't until today that it was determined from the swab (the first swab failed) that I have streptococcus. Is it still possible to apply Streptokill at this stage? As long as I have hope for another treatment, I'm not looking for ATB :-) Thank you very much for your answer! Zuzana Veverková
Hello, Zuzana, you can certainly apply Streptokill, it can be applied even if you are already taking antibiotics, and we recommend using Streptokill whenever you have an inappropriate feeling in your throat. Wishing you a speedy recovery, Pavel Soukup
Hello, please give me some advice! 8 days ago my throat started to hurt. The neck was swollen, sensitive, painful, swallowing was also painful. I lay down, drank tea, gargled, etc... This lasted about 5 days, then the situation started to improve. Now the feeling in my throat is better, but it's still not the same and I don't feel fit. It wasn't until today that it was determined from the swab (the first swab failed) that I have streptococcus. Is it still possible to apply Streptokill at...
Dobrý den, moc prosím o radu! Před 8dny mi začalo bolet v krku. Krk byl opuchlý, citlivý, bolestivý, polykání taktéž s bolestmi. Ležela jsem, pila čaje, kloktala atd...To trvalo cca 5 dní, pak se situace začala zlepšovat. Nyní už je pocit v krku lepší, nicméně stále to není ono a necítím se fit. Až dnes bylo z výtěru zjištěno (první výtěr se nepodařil), že mám streptokoka. Je v této fázi stále možné aplikovat Streptokill? Dokud mám naději na jinou léčbu, ATB nevyhledávám :-) Srdečně děkuji za Vaši odpověď! Zuzana Veverková
Dobrý den, Zuzano, Streptokill můžete určitě aplikovat, lze ho aplikovat i když už byste užívala antibiotika a užití Streptokillu doporučujeme kdykoliv máte nepatřičný pocit v krku. S přáním brzkého uzdravení, Pavel Soukup
Dobrý den, moc prosím o radu! Před 8dny mi začalo bolet v krku. Krk byl opuchlý, citlivý, bolestivý, polykání taktéž s bolestmi. Ležela jsem, pila čaje, kloktala atd...To trvalo cca 5 dní, pak se situace začala zlepšovat. Nyní už je pocit v krku lepší, nicméně stále to není ono a necítím se fit. Až dnes bylo z výtěru zjištěno (první výtěr se nepodařil), že mám streptokoka. Je v této fázi stále možné aplikovat Streptokill? Dokud mám naději na jinou léčbu, ATB nevyhledávám :-) Srdečně děkuji...
Automatically translated | View original
Hello, I personally have a very good experience with streptokill. It helped me a lot with an unpleasant virus and as a mother I have to get healthy quickly :-) I will try to spray diluted streptokill into my son's nose according to the recommendations on the website. If I have a good experience, I will write. I just wanted to ask if I can use Vincentka instead of water for dilution - it contains a lot of healthy minerals, but they can react with streptokill. That's why I'm asking if it's possible to dilute streptokill with Vincentka instead of water...??? Best regards, B. Skalková
Hello, Mrs. Skalková, we are glad that you had a good experience with Streptokill, you can certainly dilute Vincentka as well. Please note that the expiration date stated on Streptokill does not apply to diluted Streptokill, and dilution may lead to the precipitation of some of the substances contained in Streptokill over time, which may result in clogging of the applicator nozzle. For these reasons, we do not recommend storing diluted Streptokill for a long time. Sincerely, Pavel Soukup STREPTOkill.cz
Hello, I personally have a very good experience with streptokill. It helped me a lot with an unpleasant virus and as a mother I have to get healthy quickly :-) I will try to spray diluted streptokill into my son's nose according to the recommendations on the website. If I have a good experience, I will write. I just wanted to ask if I can use Vincentka instead of water for dilution - it contains a lot of healthy minerals, but they can react with streptokill. That's why I'm asking if it's...
Dobrý den, Já mám osobně velmi dobrou zkušenost se streptokillem. Velmi mi pomohl při nepříjemné viróze a jako maminka musím být rychle zdravá :-) Synovi zkusím zředěný streptokill nastříkat do nosu dle doporučení na webu. Pokud budu mít dobrou zkušenost , tak napíšu. Jen jsem se chtěla zeptat jestli na ředění mohu místo vody použít Vincentku - obsahuje spoustu zdravých minerálů, ale ty mohou s streptokillem reagovat . Proto se ptám jestli je možné streptokill naředit Vincentkou místo vody...??? S pozdravem B. Skalková
Dobrý den, paní Skalková, jsme rádi, že máte se Streptokillem dobrou zkušenost, určitě můžete ředit i Vincentkou. Počítejte s tím, že pro naředěný Streptokill neplatí expirace na Streptokillu uvedená a naředěním může časem dojít k vysrážení některých látek obsažených ve Streptokillu, což může mít za následek ucpání trysky aplikátoru. Z těchto důvodů nedoporučujeme naředěný Streptokill delší dobu skladovat. S pozdravem, Pavel Soukup STREPTOkill.cz
Dobrý den, Já mám osobně velmi dobrou zkušenost se streptokillem. Velmi mi pomohl při nepříjemné viróze a jako maminka musím být rychle zdravá :-) Synovi zkusím zředěný streptokill nastříkat do nosu dle doporučení na webu. Pokud budu mít dobrou zkušenost , tak napíšu. Jen jsem se chtěla zeptat jestli na ředění mohu místo vody použít Vincentku - obsahuje spoustu zdravých minerálů, ale ty mohou s streptokillem reagovat . Proto se ptám jestli je možné streptokill naředit...
Automatically translated | View original
Hello, Mr. Soukup, about a week ago we talked by phone about whether Streptokill also helps with heartburn. We agreed that I would contact you how everything turned out. The daughter - 13 years old - started applying Streptokill at the first symptom of a sore throat, but the very next day she developed a sore throat. The doctor swabbed her throat and it came back positive streptococcal pyog. I told the doctor that I was giving Streptokill and she agreed to wait 2 more days and then see her. But the daughter still had a high temperature, and even though the doctor's neck seemed better after two days, she still put her antibiotics because she is very careful in her case. The daughter has only one kidney. Otherwise, I'm very glad that we were able to try streptokill and it really helps. We already have a lot of empty Streptokill bottles at home, so I wanted to ask if there is any possibility to buy a "spare refill". It would be a shame to throw away the applicators and buy new ones again. We have four children at home, and my youngest baby and I are on maternity leave, and we need Streptokill a lot lately, because we all suffer from repeated sore throats for half a year. Isn't it possible to get a bigger pack of Streptokill somewhere at a better price? Thank you in advance for your reply and I wish you many happy customers. Blanka Š.

Dear Ms. Ševčíková,
Thank you very much for your message. We are glad that Streptokill helps you, unfortunately it is only produced in one size of 25 ml, mainly so that users can always have it at hand.

Despite the fact that the Streptokill applicator is manufactured in the EU and is of the highest quality to resist possible clogging with tannins, its price is only a fraction of the price of Streptokill and there would be no noticeable savings by producing a larger package.

We still recommend hiding the used bottles, if necessary, you can make a solution of Streptokill with water in them and then conveniently apply diluted Streptokill, for example to the nose , where undiluted Streptokill is too burning for most users.

Best regards, Pavel Soukup

Hello, Mr. Soukup, about a week ago we talked by phone about whether Streptokill also helps with heartburn. We agreed that I would contact you how everything turned out. The daughter - 13 years old - started applying Streptokill at the first symptom of a sore throat, but the very next day she developed a sore throat. The doctor swabbed her throat and it came back positive streptococcal pyog. I told the doctor that I was giving Streptokill and she agreed to wait 2 more days and then see her....

Dobrý den, pane Soukupe, asi před týdnem jsme se spolu telefonicky bavili o tom, jestli Streptokill pomáhá i při spále.Domluvili jsme se, že se vám ozvu, jak vše dopadlo. Dcera - 13 let - začala aplikovat při prvním příznaku bolesti v krku Streptokill, ale hned druhý den se ji objevila virážka. Lékařka jí udělala výtěr z krku a vyšel jí pozitivní streptokok pyog. Říkala jsem lékařce, že dávám Streptokill a ona souhlasila, že ještě počká 2 dny a potom se uvidí. Dcera ale pořád měla zvýšenou teplotu, a i když se lékařce po dvou dnech zdál krk lepší, přesto dceři atb nasadila, protože je v jejím případě hodně opatrná. Dcera má totiž jen jednu ledvinu. Jinak jsem moc ráda, že jsme streptokill mohli vyzkoušet a opravdu pomáhá. Máme doma už spoustu prázdných lahviček od Streptokillu, tak jsem se chtěla zeptat, jestli není nějaká možnost koupit "náhradní náplň". Příjde mi škoda aplikátry vyhazovat a znovu kupovat nové. Máme doma čtyři děti a já jsem s nejmladším miminkem na mateřské a Streptokill potřebujeme poslední dobou hodně často, protože půl roku nás všechny trápí opakované angíny. Není možné někde sehnat větší balení Streptokillu za výhodnější cenu? Předem děkuji za odpověď a přeji hodně spokojených zákazníků. Blanka Š.

Vážená paní Ševčíková,
nohokrát děkujeme za Vaší zprávu. Jsme rádi, že Vám Streptokill pomáhá, bohužel je vyráběn pouze v jedné velikosti 25 ml, především proto, aby ho uživatelé mohli mít stále při ruce.

Přesto, že je aplikátor Streptokillu vyráběný v EU a má nejvyšší kvalitu, aby dokázal odolávat možnému ucpání tříslovinami, tak tvoří jeho cena jen zlomek ceny Streptokillu a výrobou většího balení by nedošlo ke znatelné úspoře.

Použité lahvičky ale i tak doporučujeme schovat, můžete do nich v případě potřeby vytvořit roztok Streptokillu s vodou a aplikovat pak pohodlně zředěný Streptokill, například do nosu, kde je pro většinu uživatelů nezředěný Streptokill příliš pálivý. 

S pozdravem, Pavel Soukup

Dobrý den, pane Soukupe, asi před týdnem jsme se spolu telefonicky bavili o tom, jestli Streptokill pomáhá i při spále.Domluvili jsme se, že se vám ozvu, jak vše dopadlo. Dcera - 13 let - začala aplikovat při prvním příznaku bolesti v krku Streptokill, ale hned druhý den se ji objevila virážka. Lékařka jí udělala výtěr z krku a vyšel jí pozitivní streptokok pyog. Říkala jsem lékařce, že dávám Streptokill a ona souhlasila, že ještě počká 2 dny a potom se uvidí. Dcera ale pořád měla zvýšenou...

Automatically translated | View original
Good day. My daughter started to have a sore throat, we are applying streptokill - she got about a dose and it spread all over her body. Could it be an allergic reaction to this medicine? thank you Muchová
Hello, for example, a rash can also be a symptom of strep throat, but of course an allergy to streptokill is also possible. Streptokill contains extracts of a whole range of herbs (see product packaging) and these can act as allergens in rare cases. In case of such a suspicion, I would recommend discontinuing the preparation. M.Sc. Václav Polivka
Good day. My daughter started to have a sore throat, we are applying streptokill - she got about a dose and it spread all over her body. Could it be an allergic reaction to this medicine? thank you Muchová
Hello, for example, a rash can also be a symptom of strep throat, but of course an allergy to streptokill is also possible. Streptokill contains extracts of a whole range of herbs (see product packaging) and these can act as allergens in rare cases. In case of such a suspicion, I would...
Dobrý den. Dceru začalo bolet v krku, aplikujeme streptokill - dostala asi dávek a osypala se po celém těle. Je možné, aby to byla alergická reakce na tento přípravek? děkuji Muchová
Dobrý den, vyrážka může být například také projevem spálové angíny, nicméně i alergie na streptokill samozřejmě možná je. Streptokill obsahuje výtažky celé řady bylin (viz. obal preparátu) a ty mohou v ojedinělých případech působit jako alergeny. Při takovém podezření bych doporučoval preparát vysadit. Mgr. Václav Polívka
Dobrý den. Dceru začalo bolet v krku, aplikujeme streptokill - dostala asi dávek a osypala se po celém těle. Je možné, aby to byla alergická reakce na tento přípravek? děkuji Muchová
Dobrý den, vyrážka může být například také projevem spálové angíny, nicméně i alergie na streptokill samozřejmě možná je. Streptokill obsahuje výtažky celé řady bylin (viz. obal preparátu) a ty mohou v ojedinělých případech působit jako alergeny. Při takovém podezření bych doporučoval preparát vysadit. Mgr....
Automatically translated | View original
Hello, due to 3 ATBs in a row, my immunity decreased a lot and then angina came. Before I found Streptokill on the Internet, I already had white tonsils. Today I finished the first bottle after a week and started the second. I don't have white tonsils anymore, my neck is better, but today the pain behind my tonsils started shooting up to my ear. Could it be Streptokill? How long can it take? Or if it's still angina? Thank you very much in advance for your answer. Heavy Hana
Hello, as a colleague already wrote, streptokill works in the place where it was applied. The pain will be related to the possible transfer of the infection to the middle ear area. Otherwise, streptokill can be applied long-term, resistance to it does not develop. The duration and frequency of use is governed by the patient's difficulties. M.Sc. Václav Polivka
Hello, due to 3 ATBs in a row, my immunity decreased a lot and then angina came. Before I found Streptokill on the Internet, I already had white tonsils. Today I finished the first bottle after a week and started the second. I don't have white tonsils anymore, my neck is better, but today the pain behind my tonsils started shooting up to my ear. Could it be Streptokill? How long can it take? Or if it's still angina? Thank you very much in advance for your answer. Heavy Hana
Hello, as a...
Dobrý den, kvůli 3 ATB za sebou se mi hodně snížila imunita a pak přišla angina. Než jsem našla na internetu Streptokill, tak už jsem měla bílé mandle. Dnes jsem dobrala po týdnu první lahvičku a začala druhou. Bílé mandle už nemám, krk je lepší, ale začala mi dnes vystřelovat bolest za mandlí až do ucha. Nemůže to být Streptokillem? Jak dlouho se může brát? Nebo jestli to je ještě tou anginou? Předem mockrát děkuji za Vaši odpověď. Těžká Hana
Dobrý den, jak už kolega psal, streptokill působí v místě kam byl aplikován. Bolest bude spíš souviset s možným přesunem infekce do oblasti středního ucha. Jinak streptokill je možné aplikovat dlouhodobě, nevzniká na něj rezistence. Délka a frekvence užití se řídí podle obtíží pacienta. Mgr. Václav Polívka
Dobrý den, kvůli 3 ATB za sebou se mi hodně snížila imunita a pak přišla angina. Než jsem našla na internetu Streptokill, tak už jsem měla bílé mandle. Dnes jsem dobrala po týdnu první lahvičku a začala druhou. Bílé mandle už nemám, krk je lepší, ale začala mi dnes vystřelovat bolest za mandlí až do ucha. Nemůže to být Streptokillem? Jak dlouho se může brát? Nebo jestli to je ještě tou anginou? Předem mockrát děkuji za Vaši odpověď. Těžká Hana
Dobrý den, jak už kolega psal, streptokill...
Automatically translated | View original
Hello, is it possible to use Streptokill also for reactive arthritis? It was probably caused by some streptococcus, so it would be logical. Can it be taken with Medrol and Salazopyrin? Thank you for answer.
Hello, streptokill is used for infections located on the skin and mucous membranes, especially in the oral cavity. With arthritis, a patient cannot do without systemic, i.e. total, treatment. I do not know what the patient's symptoms are, but if there is a defect in the skin or mucous membrane, streptokill could be used as a supportive agent, but it will not cure arthritis by itself. Since streptokill is only minimally absorbed, there is no problem with the simultaneous use of the drugs you mentioned. M.Sc. Václav Polivka
Hello, is it possible to use Streptokill also for reactive arthritis? It was probably caused by some streptococcus, so it would be logical. Can it be taken with Medrol and Salazopyrin? Thank you for answer.
Hello, streptokill is used for infections located on the skin and mucous membranes, especially in the oral cavity. With arthritis, a patient cannot do without systemic, i.e. total, treatment. I do not know what the patient's symptoms are, but if there is a defect in the skin or mucous...
Dobry den, je mozne pouzit Streptokill i na reaktivni artritidu? Pravdepodobne byla vyvolana nejakym streptokokem, tak by se to logicky nabizelo. Lze uzivat s Medrolem a Salazopyrinem? Dekuji za odpoved.
Dobrý den, streptokill se používá na infekce lokalizované na kůži a sliznicích, především pak v dutině ústní. U artritidy se neobejde pacient bez systémové tedy celkové léčby. Nevím jaké má pacient projevy, ale pokud by se vyskytl nějaký defekt na kůži či sliznici, mohl by se jako podpůrný prostředek streptokill použít, ale samoutnou artritidu nevyléčí. Jelikož se streptokill vstřebává jen minimálně není problém se současným použitim vámi jmenovaných léků. Mgr. Václav Polívka
Dobry den, je mozne pouzit Streptokill i na reaktivni artritidu? Pravdepodobne byla vyvolana nejakym streptokokem, tak by se to logicky nabizelo. Lze uzivat s Medrolem a Salazopyrinem? Dekuji za odpoved.
Dobrý den, streptokill se používá na infekce lokalizované na kůži a sliznicích, především pak v dutině ústní. U artritidy se neobejde pacient bez systémové tedy celkové léčby. Nevím jaké má pacient projevy, ale pokud by se vyskytl nějaký defekt na kůži či sliznici, mohl by se jako podpůrný...
Automatically translated | View original
Hello Mr. Soukup, we were communicating about our son, whose angina returned the day after the ant removal. - strep throat with hoarseness and worse swallowing. We applied Streptokill approx. 14 days after the streptococcus was confirmed. As I mentioned, in the first two - three days about 20 times a day and then about 4-5 days 5 times a day. Since his neck did not hurt, but was still slightly red, he applied the spray 3 times a day for the next four days. Then we went for a control swab and yesterday we got excellent news - there is no strep throat. Now we are waiting for collections and hopefully my son will start to enjoy the nice weather and play sports again. I think it was thanks to the streptokill that he got rid of the bacteria without the ant. :-) Apart from this spray, he only gargled sage and rapeseed. I would also like to ask you if it would be good to apply streptokill now, for example, once a day in the evening as a prevention. Thank you for answer. Have a nice day. Dana Janatová
Hello, Mrs. Janatová, I'm glad to hear that. Rather than applying Streptokill preventively, I recommend that you always carry Streptokill with you, even if you are going somewhere for a day. As soon as your son complains that his throat even slightly scratches or has a strange feeling there, apply Streptokill immediately. Have a great time and stay healthy. Pavel Soukup, STREPTOkill.cz
Hello Mr. Soukup, we were communicating about our son, whose angina returned the day after the ant removal. - strep throat with hoarseness and worse swallowing. We applied Streptokill approx. 14 days after the streptococcus was confirmed. As I mentioned, in the first two - three days about 20 times a day and then about 4-5 days 5 times a day. Since his neck did not hurt, but was still slightly red, he applied the spray 3 times a day for the next four days. Then we went for a control swab and...
Dobrý den pane Soukup, komunikovali jsme spolu ohledně našeho syna, kterému se vrátila angína druhý den po dobrání ant. - streptokok v krku spolu s huhnáním a horším polykáním. Streptokill jsme aplikovali od potvrzení streptokoka cca 14 dní. Jak jsem zmiňovala v prvních dvou - třech dnech cca 20xza den a poté cca 4-5dní 5x za den. Protože ho krk nebolel, ale stále byl lehce červený, aplikoval sprej 3x děnně ještě další čtyři dny. Pak jsme šli na kontrolní výtěr a včera přišla výborná zpráva - streptokok v krku není. Nyní nás čekají odběry a snad syn si začne užívat pěkného počasí a opět sportovat. Myslím, že právě díky streptokillu se bakterie zbavil bez ant. :-) Krom tohoto spreje pouze kloktal šalvěj a řepík. Ráda bych se Vás ještě zeptala jestli by bylo dobré streptokill nyní aplikovat třeba 1x denně na večer jako prevenci. Děkuji za odpověď. Hezký den. Dana Janatová
Dobrý den, paní Janatová, to rád slyším. Spíše než aplikovat Streptokill preventivně, doporučuji, abyste měli Streptokill stále při sobě, i když někam jedete třeba jen na den. Jakmile by si syn stěžoval, že ho byť jen lehce škrábe v krku nebo tam má divný pocit, tak Streptokill ihned aplikujte. Mějte se krásně a buďte zdrávi. Pavel Soukup, STREPTOkill.cz
Dobrý den pane Soukup, komunikovali jsme spolu ohledně našeho syna, kterému se vrátila angína druhý den po dobrání ant. - streptokok v krku spolu s huhnáním a horším polykáním. Streptokill jsme aplikovali od potvrzení streptokoka cca 14 dní. Jak jsem zmiňovala v prvních dvou - třech dnech cca 20xza den a poté cca 4-5dní 5x za den. Protože ho krk nebolel, ale stále byl lehce červený, aplikoval sprej 3x děnně ještě další čtyři dny. Pak jsme šli na kontrolní výtěr a včera přišla výborná...
Automatically translated | View original
Hello, I wanted to ask, I am 25 weeks pregnant and I was diagnosed with streptococci pyogenes. I used Penbene 1,000,000, but it came back to me in 3 days. I want to ask if I can use your Streptokill tincture? And what dosage, thank you in advance for the answer, Lenka V.
Hello, Lenka, if your doctor agrees, you can, the recommended dosage is to spray 5-20 times a day 2-4 times on the affected areas in the throat and swallow. Alternatively, it can also be diluted in a small glass in the ratio of 1 part Streptokill (20 sprays = approx. 2 ml) + 3 parts water (teaspoon = approx. 6 ml) and gargle. Wishing you a speedy recovery, Pavel Soukup, STREPTOkill.cz
Hello, I wanted to ask, I am 25 weeks pregnant and I was diagnosed with streptococci pyogenes. I used Penbene 1,000,000, but it came back to me in 3 days. I want to ask if I can use your Streptokill tincture? And what dosage, thank you in advance for the answer, Lenka V.
Hello, Lenka, if your doctor agrees, you can, the recommended dosage is to spray 5-20 times a day 2-4 times on the affected areas in the throat and swallow. Alternatively, it can also be diluted in a small glass in the...
Dobry den,chtěla jsem se zeptat jsem ve 25. týdnu těhoteství a byl mi zjištěn streptokok pyogenes užívala jsem Penbene 1 000 000,ale zpět se mi vrátit za 3dny.Chci se zeptat jestli mohu používat Vaší tinkturu Streptokill?A jaké dávkování,předem děkuji za odpověd,Lenka V.
Dobrý den, Lenko, pokud s tím bude souhlasit Váš lékař, tak můžete, doporučené dávkování je 5-20 krát denně 2-4 krát stříknout na postižená místa v hrdle a polknout. Případně možno také naředit v malé skleničce v poměru 1 díl Streptokillu (20 stříknutí = cca 2 ml) + 3 díly vody (kávová lžička = cca 6 ml) a vykloktat. S přáním brzkého uzdravení, Pavel Soukup, STREPTOkill.cz
Dobry den,chtěla jsem se zeptat jsem ve 25. týdnu těhoteství a byl mi zjištěn streptokok pyogenes užívala jsem Penbene 1 000 000,ale zpět se mi vrátit za 3dny.Chci se zeptat jestli mohu používat Vaší tinkturu Streptokill?A jaké dávkování,předem děkuji za odpověd,Lenka V.
Dobrý den, Lenko, pokud s tím bude souhlasit Váš lékař, tak můžete, doporučené dávkování je 5-20 krát denně 2-4 krát stříknout na postižená místa v hrdle a polknout. Případně možno také naředit v malé skleničce v poměru 1...
Automatically translated | View original
Hello, I would like to ask if it would be appropriate to give Streptokill oral spray to my 7-year-old son, he has autoimmune Crohn's disease, but it seems that he is a carrier of streptococcus pyogenes. He had it in his neck, then we all lay down as a family. ATB uses that time. This is about the third time I've had it. Thank you. Tinavská
Hello, streptokill should not be a problem in connection with Crohn's disease. Although it is an alcoholic tincture, it acts and is absorbed at the level of the oral cavity. Otherwise, the preparation is certainly suitable for the indication of streptococcus. You just have to take into account that if the mucous membrane of the oral cavity is more damaged, streptokill can burn. M.Sc. Václav Polivka
Hello, I would like to ask if it would be appropriate to give Streptokill oral spray to my 7-year-old son, he has autoimmune Crohn's disease, but it seems that he is a carrier of streptococcus pyogenes. He had it in his neck, then we all lay down as a family. ATB uses that time. This is about the third time I've had it. Thank you. Tinavská
Hello, streptokill should not be a problem in connection with Crohn's disease. Although it is an alcoholic tincture, it acts and is absorbed at the level...
Dobrý den, chtěla by jsem se zeptat, jestli by bylo vhodné podávat ústní sprej Streptokill synovi 7 let, má autoimunitní onemocnění Crohn, ale vypadá to, že je bacilonosič streptokoka pyogena. Měl ho v krku, pak jsme lehli celá rodina.Toho času užívá ATB. Už to mám asi po třetí. Děkuji. Tinavská
Dobrý den, streptokill by v souvislosti s crohnovou chorobou neměl být problém. Jedná se sice o lihovou tinkturu, ale ta působí a vstřebává se na úrovni dutiny ústní. Jinak pravě pro indikaci streptokoka je preparát určitě vhodný. Jenom musíte počítat s tím, že pokud je sliznice dutiny ústní více poškozena, může streptokill pálit. Mgr. Václav Polívka
Dobrý den, chtěla by jsem se zeptat, jestli by bylo vhodné podávat ústní sprej Streptokill synovi 7 let, má autoimunitní onemocnění Crohn, ale vypadá to, že je bacilonosič streptokoka pyogena. Měl ho v krku, pak jsme lehli celá rodina.Toho času užívá ATB. Už to mám asi po třetí. Děkuji. Tinavská
Dobrý den, streptokill by v souvislosti s crohnovou chorobou neměl být problém. Jedná se sice o lihovou tinkturu, ale ta působí a vstřebává se na úrovni dutiny ústní. Jinak pravě...
Automatically translated | View original
Hello, my 3.5-year-old daughter has strep throat, otherwise no problems. The doctor recommended streptokill to me. Can you please write me the dosage? How long can we use? Although the dosage is indicated on the package, it probably makes a difference whether it is used by a child or an adult. Thank you.

Hello, for children under 5 years of age, one spray into the back of the oral cavity approximately every 30 to 120 minutes is sufficient. Apply Streptokill mainly after eating, drinking and just before going to bed, or after brushing your teeth in the evening. No need to apply at night. Please consult your doctor about the duration of use, especially since Streptokill contains alcohol. Although the dosage recommended above is a smaller daily dose of alcohol than is contained in one tablespoon of beer, it is still necessary to take this fact into account for children.

The condition described by you "occurrence of streptococcus in the throat, otherwise without problems" is a relatively common phenomenon in young children. For more detailed information, we recommend reading the official statement of the State Health Institute .

Wishing you a speedy recovery,
M.Sc. Václav Polivka

Hello, my 3.5-year-old daughter has strep throat, otherwise no problems. The doctor recommended streptokill to me. Can you please write me the dosage? How long can we use? Although the dosage is indicated on the package, it probably makes a difference whether it is used by a child or an adult. Thank you.

Hello, for children under 5 years of age, one spray into the back of the oral cavity approximately every 30 to 120 minutes is sufficient. Apply Streptokill mainly after eating, drinking and...

Dobrý den, dcera 3,5 let má v krku streptokoka, jinak bez obtíží. Doktorkou mi byl doporučen streptokill. Můžete mi prosím napsat dávkování? Jak dlouho můžeme užívat? Na obalu je sice dávkování uvedeno, ale asi je rozdíl, zda užívá dítě nebo dospělý. Děkuji.

Dobrý den, u dětí do 5 let bývá dostatečné dávkování jeden střik do zadní části dutiny ústní cca každých 30 až 120 min. Streptokill aplikujte především po jídle, pití a těsně před spaním, případně po večerním čištění zubů. V noci není třeba aplikovat. Dobu užívání prosím konzultujte se svou lékařkou, hlavně vzhledem k tomu, že Streptokill obsahuje alkohol. U výše doporučeného dávkování se sice jedná o menší denní dávku alkoholu než je obsažena v jedné polévkové lžíci piva, i tak je ale nutné vzít u dětí tuto skutečnost v potaz.

Vámi popsaný stav "výskyt streptokoka v krku, jinak bez obtíží" je u malých dětí poměrně častým jevem. Pro bližší informace doporučujeme přečíst oficiální vyjádření Státního zdravotního ústavu.

S přáním brzkého uzdravení,
Mgr. Václav Polívka

Dobrý den, dcera 3,5 let má v krku streptokoka, jinak bez obtíží. Doktorkou mi byl doporučen streptokill. Můžete mi prosím napsat dávkování? Jak dlouho můžeme užívat? Na obalu je sice dávkování uvedeno, ale asi je rozdíl, zda užívá dítě nebo dospělý. Děkuji.

Dobrý den, u dětí do 5 let bývá dostatečné dávkování jeden střik do zadní části dutiny ústní cca každých 30 až 120 min. Streptokill aplikujte především po jídle, pití a těsně před spaním, případně po večerním čištění zubů. V noci...

Automatically translated | View original
Hello, I would like to ask if streptokill is suitable for children? I have three – 10, 8 and a half and almost 5. Thanks for the reply.
Streptokill is not suitable for children under 3 years of age, unless otherwise prescribed by a doctor. The reason is the alcohol content, even if the amount contained in the daily dose is not significant, this must be stated. To give you a better idea, 15 injections of Streptokill per day are sufficient for the smallest children, which roughly corresponds to the amount of alcohol contained in a tablespoon of beer. Best regards, Pavel Soukup
Hello, I would like to ask if streptokill is suitable for children? I have three – 10, 8 and a half and almost 5. Thanks for the reply.
Streptokill is not suitable for children under 3 years of age, unless otherwise prescribed by a doctor. The reason is the alcohol content, even if the amount contained in the daily dose is not significant, this must be stated. To give you a better idea, 15 injections of Streptokill per day are sufficient for the smallest children, which roughly corresponds...
Dobrý den, Chtěla bych se zeptat, zda ji streptokill vhodný pro děti? Mám tři – 10, 8 a půl a skoro 5. Děkuji za odpověď.
Streptokill není vhodný pro děti do 3 let, neurčí-li lékař jinak. Důvodem je obsah alkoholu a i když jeho množství obsažené v denní dávce není významné, je třeba toto uvést. Pro lepší představu, u nejmenších dětí bývá dostatečné dávkování 15 vstřiků Streptokillu za den, což odpovídá zhruba množství alkoholu obsaženému v polévkové lžíci piva. S pozdravem, Pavel Soukup
Dobrý den, Chtěla bych se zeptat, zda ji streptokill vhodný pro děti? Mám tři – 10, 8 a půl a skoro 5. Děkuji za odpověď.
Streptokill není vhodný pro děti do 3 let, neurčí-li lékař jinak. Důvodem je obsah alkoholu a i když jeho množství obsažené v denní dávce není významné, je třeba toto uvést. Pro lepší představu, u nejmenších dětí bývá dostatečné dávkování 15 vstřiků Streptokillu za den, což odpovídá zhruba množství alkoholu obsaženému v polévkové lžíci piva. S pozdravem, Pavel...
Automatically translated | View original
Hello, thanks to the internet I came across the product Streptokill. So far I still have tonsils but I am considering removing them. I am currently on my second antibiotic in 14 days. Can I supplement the other started antibiotic treatment with streptokill, or does it somehow get worse. I also take antibiotics because of the increased temperature accompanying the disease. I also want to ask in the future whether streptokill can also be used during possible pregnancy. Thanks, Marketa
Hello, you can take Streptokill even if you are taking antibiotics at the same time. On the contrary, the effect of antibiotic treatment will be supported. Among other things, Streptokill also contains some components that are not recommended during pregnancy or should be used with caution. It is, for example, alcohol and sage extract. I would not recommend use in the first trimester and would consult a gynecologist for the rest of the pregnancy. Sincerely, Mgr. Václav Polivka
Hello, thanks to the internet I came across the product Streptokill. So far I still have tonsils but I am considering removing them. I am currently on my second antibiotic in 14 days. Can I supplement the other started antibiotic treatment with streptokill, or does it somehow get worse. I also take antibiotics because of the increased temperature accompanying the disease. I also want to ask in the future whether streptokill can also be used during possible pregnancy. Thanks, Marketa
Hello,...
Dobrý den, dostala jsem se díky internetu k výrobku Streptokill. Zatím mandle stále ještě mám, ale zvažuji jejich odstranění. V současné době beru již druhá antibiotika během 14 dní. Mohu další započatou antibiotickou léčbu doplnit i streptokillem, nebo se to nějak bije. Antibiotika beru také kvůli zvýšené teplotě doprovázející onemocnění. Dále se chci zeptat do budoucna, zda se může streptokill užívat i v případném těhotensví. Děkuji, Markéta
Dobrý den, Streptokill můžete užívat, i když současně berete antibiotika. Naopak bude efekt léčby antibiotiky podpořen. Streptokill obsahuje mimo jiné také některé složky, které se v těhotenství nedoporučuje užívat a nebo s opatrností. Je to např. alkohol a výtažek ze šalvěje. V prvním trimestru bych užívání nedoporučil a pro zbytek těhotenství bych se poradil s gynekologem. S pozdravem, Mgr. Václav Polívka
Dobrý den, dostala jsem se díky internetu k výrobku Streptokill. Zatím mandle stále ještě mám, ale zvažuji jejich odstranění. V současné době beru již druhá antibiotika během 14 dní. Mohu další započatou antibiotickou léčbu doplnit i streptokillem, nebo se to nějak bije. Antibiotika beru také kvůli zvýšené teplotě doprovázející onemocnění. Dále se chci zeptat do budoucna, zda se může streptokill užívat i v případném těhotensví. Děkuji, Markéta
Dobrý den, Streptokill můžete užívat, i když...
Automatically translated | View original
Hello, would you recommend Streptokill even during breastfeeding? Thank you

Hello, it is possible to use Streptokill while breastfeeding, but you must not swallow it, because it contains sage, which can negatively affect milk production.

The experience of a nursing mother, Mrs. Obadalová, with Streptokill can be found in the patient experience .

Wishing you a speedy recovery, Mgr. Václav Polivka

Hello, would you recommend Streptokill even during breastfeeding? Thank you

Hello, it is possible to use Streptokill while breastfeeding, but you must not swallow it, because it contains sage, which can negatively affect milk production.

The experience of a nursing mother, Mrs. Obadalová, with Streptokill can be found in the patient experience .

Wishing you a speedy recovery, Mgr. Václav Polivka

Dobrý den, doporučil/-a byste Streptokill i v období kojení? Děkuji

Dobrý den, užívání Streptokillu při kojení je možné, ale určitě nepolykat, protože obsahuje šalvěj, která může negativně ovlivnit tvorbu mléka.

Zkušenost kojící matky, paní Obadalové, se Streptokillem je možné najít ve zkušenostech pacientů.

S přáním brzkého uzdravení, Mgr. Václav Polívka

Dobrý den, doporučil/-a byste Streptokill i v období kojení? Děkuji

Dobrý den, užívání Streptokillu při kojení je možné, ale určitě nepolykat, protože obsahuje šalvěj, která může negativně ovlivnit tvorbu mléka.

Zkušenost kojící matky, paní Obadalové, se Streptokillem je možné najít ve zkušenostech pacientů.

S přáním brzkého uzdravení, Mgr. Václav Polívka

Automatically translated | View original
Good day, I have confirmed streptococcus pyogenes from my throat swab, a massive finding. The problem is that it can be found in my throat even after the right dose of penicillin. I am afraid that this resistant finding is incurable by antibiotics. Will streptokill help me? How long to use the preparation? Thank you for answer. Adam Janik

Hello, Mr. Janík, the question of whether Streptokill will help you, of course, cannot be answered with certainty. However, we can refer you to the experiences of people who have already used Streptokill and most of whom solved your problem, i.e. an untreated pyogenes streptococcal infection. This is only a fraction of references, because the vast majority of users do not send us their experience and simply order Streptokill again .

We recommend using Streptokill for any inappropriate sensations in the throat.

Wishing you good health, Mgr. Václav Polivka

Good day, I have confirmed streptococcus pyogenes from my throat swab, a massive finding. The problem is that it can be found in my throat even after the right dose of penicillin. I am afraid that this resistant finding is incurable by antibiotics. Will streptokill help me? How long to use the preparation? Thank you for answer. Adam Janik

Hello, Mr. Janík, the question of whether Streptokill will help you, of course, cannot be answered with certainty. However, we can refer you to the...

Dobry den, mam vyterem z krku potvrzeneho streptokoka pyogenes, masivni nalez. Problem je v tom ze se v mem krku naleza i po prave dobranem penicilinu. Mam obavu ze tento rezistentni nalez je antibiotiky nevylecitelny. Pomuze me pripravek streptokill? Jak dlouho pripravek pouzivat? Dekuji za odpoved. Adam Janik

Dobrý den, pane Janíku, na otázku, zda zrovna Vám Streptokill pomůže, samozřejmě nelze s jistotou odpovědět. Můžeme Vás ale odkázat na zkušenosti lidí, kteří už Streptokill užívali a z nichž většina řešila právě Váš problém, tj. nevyléčenou infekci streptokokem pyogenes. Jedná se přitom jen o zlomek referencí, protože nám naprostá většina uživatelů svou zkušenost nepošle a prostě si jen Streptokill znovu objednají.

Streptokill doporučujeme používat při jakýchkoliv nepatřičných pocitech v hrdle.

S přáním pevného zdraví, Mgr. Václav Polívka

 

Dobry den, mam vyterem z krku potvrzeneho streptokoka pyogenes, masivni nalez. Problem je v tom ze se v mem krku naleza i po prave dobranem penicilinu. Mam obavu ze tento rezistentni nalez je antibiotiky nevylecitelny. Pomuze me pripravek streptokill? Jak dlouho pripravek pouzivat? Dekuji za odpoved. Adam Janik

Dobrý den, pane Janíku, na otázku, zda zrovna Vám Streptokill pomůže, samozřejmě nelze s jistotou odpovědět. Můžeme Vás ale odkázat na zkušenosti lidí, kteří už...

Automatically translated | View original
Hello, I had Hemophila bacteria in my throat a year and a half ago. It took about 4. antibiotics . After that, Hemophil was no longer in the swab, since then my tonsils are still clogged with white plugs, probably chronic inflammation in the tonsils. Nothing helps me with that. I bought Streptokill and I would like to know how long and how often to use it? And if it also destroys this bacteria, if it still survives there. Thank you very much for your answer. Best regards, Buchtelová
Hello Mrs. Buchtelová, there is no time limit for using Streptokill. It just applies that if there are no symptoms of illness or inappropriate sensations in the throat, then there is no reason to use it. The effect on the bacteria you mentioned has not been investigated, however, bacteria need a suitable environment to thrive, which in the case of sore throats is usually the infected tissue of the tonsils. In addition, the tonsils themselves tend to be in a poor and dysfunctional state in case of chronic problems. Using Streptokill according to the principles described above has, according to the experience of users, a very rapid elimination of the infection and a gradual improvement in the condition and proper function of the tonsils. This is exactly a deadly combination for pathogens and the condition we want to achieve with the help of Streptokill. In the case of improvement of the condition and function of severely affected tonsils , it can be a process of several months. M.Sc. Václav Polivka
Hello, I had Hemophila bacteria in my throat a year and a half ago. It took about 4. antibiotics . After that, Hemophil was no longer in the swab, since then my tonsils are still clogged with white plugs, probably chronic inflammation in the tonsils. Nothing helps me with that. I bought Streptokill and I would like to know how long and how often to use it? And if it also destroys this bacteria, if it still survives there. Thank you very much for your answer. Best regards, Buchtelová
Hello...
Dobrý den, měla jsem před rokem a půl v krku bakterii Hemophila. Asi až 4.atb zabrala. Poté už Hemophil ve vyteru nebyl, od té doby mám stále zanesené mandle bílými čepy, nejspíš chronický zánět v mandlích. Nic mi na to nepomáhá. Zakoupila jsem Streptokill a chtěla bych vědět jak dlouho a jak často používat? A jestli ničí i tuto bakterii, pokud by tam stále přežívala. Moc děkuji za odpověď. S pozdravem Buchtelová
Dobrý den paní Buchtelová, doba užívání Streptokillu není nikterak omezena. Jen platí, že pokud nejsou žádné příznaky choroby nebo nepatřičné pocity v hrdle, tak není důvod ho užívat. Účinek na Vámi uvedenou bakterii není prozkoumán, nicméně bakterie potřebují ke své prosperitě vhodné prostředí, kterým je v případě bolestí v krku většinou infikovaná tkáň krčních mandlí. Mandle navíc bývají sami o sobě v případě chronických problémů ve špatném a nefunkčním stavu. Užívání Streptokillu dle výše popsaných zásad má dle zkušeností uživatelů vliv na velmi rychlou eliminaci infekce a postupné zlepšení stavu a správné funkce mandlí. Přesně toto bývá smrtící kombinace pro patogeny a stav, kterého chceme s pomocí Streptokillu dosáhnout. V případě zlepšení stavu a funkce velmi postižených mandlí se může jednat o několika měsíční proces. Mgr. Václav Polívka
Dobrý den, měla jsem před rokem a půl v krku bakterii Hemophila. Asi až 4.atb zabrala. Poté už Hemophil ve vyteru nebyl, od té doby mám stále zanesené mandle bílými čepy, nejspíš chronický zánět v mandlích. Nic mi na to nepomáhá. Zakoupila jsem Streptokill a chtěla bych vědět jak dlouho a jak často používat? A jestli ničí i tuto bakterii, pokud by tam stále přežívala. Moc děkuji za odpověď. S pozdravem Buchtelová
Dobrý den paní Buchtelová, doba užívání Streptokillu není nikterak omezena....
Automatically translated | View original
Hello, my son is 7 years old and suffers from regularly recurring pus. angina. It probably has chron.bearings on the tonsils. The last one was 3 weeks ago. Only natural treatment took place, and after a week the temperature and tonsils were horrible again. But he doesn't complain about a sore throat! Homeopathy was used - they helped. Now I bought Streptokill for the first time. Should I start applying it, even though my son has no problems at the moment? And how many injections per day? Thank you for answer. Daniel
Hello, we recommend using Streptokill for any inappropriate sensations in the throat. The dosage is indicated on the package, there is quite a large variance in it, and thus a lot of room is left for the user's decision, which should be guided by his current need. Above all, it will depend on how much trouble the user has and how big his oral cavity is. M.Sc. Václav Polivka
Hello, my son is 7 years old and suffers from regularly recurring pus. angina. It probably has chron.bearings on the tonsils. The last one was 3 weeks ago. Only natural treatment took place, and after a week the temperature and tonsils were horrible again. But he doesn't complain about a sore throat! Homeopathy was used - they helped. Now I bought Streptokill for the first time. Should I start applying it, even though my son has no problems at the moment? And how many injections per day?...
Dobrý den, syn 7 let, trpí na pravidelně opakující se hnis. angíny. Pravděpodobně má chron.ložiska na mandlích. Poslední měl před 3 týdny. Proběhla jen přírodní léčba a po týdnu opět teplota a mandle příšerné. Nestěžuje si ale na bolesti v krku! Nasazeny homeopatika-pomohly. Nyní jsem koupila poprvé Streptokill. Mám ho začít aplikovat, ikdyž syn nemá momentálně problémy? A kolik vstřiků denně? Děkuji za odpověď. Daniela
Dobrý den, Streptokill doporučujeme užívat při jakýchkoliv nepatřičných pocitech v krku. Dávkování je uvedeno na obalu, je v něm poměrně velký rozptyl a je tak ponechán velký prostor pro rozhodnutí uživatele, které by se mělo řídit jeho aktuální potřebou. Především bude záležet na tom jak velké má uživatel potíže a jak velkou má dutinu ústní. Mgr. Václav Polívka
Dobrý den, syn 7 let, trpí na pravidelně opakující se hnis. angíny. Pravděpodobně má chron.ložiska na mandlích. Poslední měl před 3 týdny. Proběhla jen přírodní léčba a po týdnu opět teplota a mandle příšerné. Nestěžuje si ale na bolesti v krku! Nasazeny homeopatika-pomohly. Nyní jsem koupila poprvé Streptokill. Mám ho začít aplikovat, ikdyž syn nemá momentálně problémy? A kolik vstřiků denně? Děkuji za odpověď. Daniela
Dobrý den, Streptokill doporučujeme užívat při jakýchkoliv...
Automatically translated | View original
Hello, I am 35 years old and lately I have been having more and more problems with neck pain. I am now on about the fourth antibiotic in a year because I have tonsillitis, quite severe this time. I also developed a high fever, which is unusual for me... I found Streptokill and would like to try it. I'm wondering if I can combine it with antibiotics or wait until I get them. My doctor is already toying with the idea that I should have my tonsils ripped out - I've already had my tonsils out since I was young. I don't really want to do it, I'd like to try other methods. It's true that I've been under a lot of stress lately and my lifestyle isn't ideal, but that's how it is and I know that strengthening your immunity doesn't happen overnight. Especially in the case when I keep "cramming" antibiotics into myself. Thank you for answer. Vilém Skála

Hello Mr. Rock,
​what you describe is an absolutely classic case of the most common type of Streptokill user.
You can safely use Streptokill while taking antibiotics. You can find several similar stories in the patient experiences at www.streptokill.info. If Streptokill also helps you and saves your tonsils, we would appreciate it if you also write to us about it and then we will send you a gift voucher for 1 free Streptokill for your next order at www.streptokill.cz .
May you get over the disease soon, Pavel Soukup, STREPTOkill.cz

Hello, I am 35 years old and lately I have been having more and more problems with neck pain. I am now on about the fourth antibiotic in a year because I have tonsillitis, quite severe this time. I also developed a high fever, which is unusual for me... I found Streptokill and would like to try it. I'm wondering if I can combine it with antibiotics or wait until I get them. My doctor is already toying with the idea that I should have my tonsils ripped out - I've already had my tonsils out...
Dobrý den, je mi 35 let a poslední dobou mám čím dál větší problémy s bolestí v krku. Nyní mám asi čtvrté antibiotika za rok, protože mám angínu, tentokrát celkem silnou. Objevila se mi i vysoká horečka, což u mě není zvykem... Našel jsem přípravek Streptokill a rád bych ho vyzkoušel. Zajímá mě, zda ho můžu kombinovat s antibiotiky nebo počkat až je doberu. Můj lékař už si zahrává s myšlenkou, že bych si měl vytrhnout krční mandle - nosní už mám vytržené z mládí. Mě se do toho moc nechce, rád bych se zkusil jiné metody. Je pravda, že žiji v poslední době hodně ve stresu a moje životospráva není ideální, nicméně tak to je a vím, že posílit imunitu není ze dne na den. Hlavně v případě, kdy do sebe pořád "cpu" antibiotika. Děkuji za odpověď. Vilém Skála

Dobrý den, pane Skálo, 
​to co popisujete, je naprosto klasický případ nejčastějšího typu uživatele Streptokillu.
Streptokill můžete bez obav užívat už v průběhu užívání antibiotik. Ve zkušenostech pacientů na www.streptokill.info najdete několik podobných příběhů. Pokud i Vám Streptokill pomůže a zachráníte své mandle, uvítáme, když nám o tom také napíšete a následně Vám pošleme dárkový poukaz na 1 Streptokill zdarma k Vaší další objednávce na www.streptokill.cz.
Ať nemoc brzy zvládnete, Pavel Soukup, STREPTOkill.cz

Dobrý den, je mi 35 let a poslední dobou mám čím dál větší problémy s bolestí v krku. Nyní mám asi čtvrté antibiotika za rok, protože mám angínu, tentokrát celkem silnou. Objevila se mi i vysoká horečka, což u mě není zvykem... Našel jsem přípravek Streptokill a rád bych ho vyzkoušel. Zajímá mě, zda ho můžu kombinovat s antibiotiky nebo počkat až je doberu. Můj lékař už si zahrává s myšlenkou, že bych si měl vytrhnout krční mandle - nosní už mám vytržené z mládí. Mě se do toho moc nechce,...
Automatically translated | View original
Hello, is the use of Streptokill suitable for repeated formation of studs on the tonsils? Can the product help in this case? Thank you for your answer. Renata
A large number of customers who use Streptokill buy the product for this very purpose or in order to restore the proper function of the cervical tonsils. M.Sc. Václav Polivka
Hello, is the use of Streptokill suitable for repeated formation of studs on the tonsils? Can the product help in this case? Thank you for your answer. Renata
A large number of customers who use Streptokill buy the product for this very purpose or in order to restore the proper function of the cervical tonsils. M.Sc. Václav Polivka
Dobrý den, je vhodné použití přípravku Streptokill při opakované tvorbě čepů na mandlích? Může přípravek v tomto případě pomoci? Děkuji předem za odpověď. Renata
Velká část zákazníků, kteří Streptokill používají, kupují přípravek právě za tímto účelem resp. za účelem obnovení řádné funkce krčních mandlí. Mgr. Václav Polívka
Dobrý den, je vhodné použití přípravku Streptokill při opakované tvorbě čepů na mandlích? Může přípravek v tomto případě pomoci? Děkuji předem za odpověď. Renata
Velká část zákazníků, kteří Streptokill používají, kupují přípravek právě za tímto účelem resp. za účelem obnovení řádné funkce krčních mandlí. Mgr. Václav Polívka
Automatically translated | View original
Hello, I would like to know if streptokill will really help me if I have group B beta-hemolytic streptococcus in my throat (for about 3 months now). Thank you, Härting
According to references, most customers buy Streptokill precisely because of chronic and frequently recurring streptococcal angina. Regarding the presence of streptococcus in the throat without symptoms of the disease, I recommend reading the SZÚ report, where it is stated that, for example, the carriage of streptococcus in children can reach 20-30%. M.Sc. Václav Polivka
Hello, I would like to know if streptokill will really help me if I have group B beta-hemolytic streptococcus in my throat (for about 3 months now). Thank you, Härting
According to references, most customers buy Streptokill precisely because of chronic and frequently recurring streptococcal angina. Regarding the presence of streptococcus in the throat without symptoms of the disease, I recommend reading the SZÚ report, where it is stated that, for example, the carriage of streptococcus in...
Dobrý den, chtěla bych vědět, zda mi streptokill opravdu pomůže, když mám v krku beta-hemolytický streptococcus skupiny B (již po dobu zhruba 3 měsíců). Děkuji, Härtingová
Podle referencí si většina zákazníků kupuje Streptokill právě kvůli chronickým a často se opakujícím streptokokovým angínám. Ohledně přítomnosti streptokoka v krku bez příznaků nemoci doporučuji přečíst zprávu SZÚ, kde se uvádí, že např. nosičství streptokoka u dětí může dosahovat 20-30%. Mgr. Václav Polívka
Dobrý den, chtěla bych vědět, zda mi streptokill opravdu pomůže, když mám v krku beta-hemolytický streptococcus skupiny B (již po dobu zhruba 3 měsíců). Děkuji, Härtingová
Podle referencí si většina zákazníků kupuje Streptokill právě kvůli chronickým a často se opakujícím streptokokovým angínám. Ohledně přítomnosti streptokoka v krku bez příznaků nemoci doporučuji přečíst zprávu SZÚ, kde se uvádí, že např. nosičství streptokoka u dětí může dosahovat 20-30%. Mgr. Václav Polívka
Automatically translated | View original
Hello, I would like to ask if it is possible to apply streptokill or in what form (dilute x not dilute) on the skin of a 2.5-year-old child - probably a streptococcal skin infection - small yellow blisters on the face and leg. Thank you, V. Barošová
I recommend using Streptokill for skin problems up to children from the age of three, in undiluted form. In the case of the face, streptokill must not come into the eye area. If it is a younger child, I would use the preparation, but only on small areas and diluted with water in a ratio of 1:1. M.Sc. Václav Polivka
Hello, I would like to ask if it is possible to apply streptokill or in what form (dilute x not dilute) on the skin of a 2.5-year-old child - probably a streptococcal skin infection - small yellow blisters on the face and leg. Thank you, V. Barošová
I recommend using Streptokill for skin problems up to children from the age of three, in undiluted form. In the case of the face, streptokill must not come into the eye area. If it is a younger child, I would use the preparation, but only on...
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je možné aplikovat streptokill a popř. v jaké formě (ředit x neředit) u 2,5 letého dítěte na kůži - patrně streptokoková infekce kůže - malé žluté puchýřky na obličeji a noze. Děkuji, V. Barošová
Já doporučuji používat streptokill na kožní problémy až dětem od tří let a to v neředěné formě. V případě obličeje nesmí přijít streptokill do okolí očí. Pokud se jedná o mladší dítě, použil bych preparát, ale pouze na malé plochy a ředěný vodou v poměru 1:1. Mgr. Václav Polívka
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je možné aplikovat streptokill a popř. v jaké formě (ředit x neředit) u 2,5 letého dítěte na kůži - patrně streptokoková infekce kůže - malé žluté puchýřky na obličeji a noze. Děkuji, V. Barošová
Já doporučuji používat streptokill na kožní problémy až dětem od tří let a to v neředěné formě. V případě obličeje nesmí přijít streptokill do okolí očí. Pokud se jedná o mladší dítě, použil bych preparát, ale pouze na malé plochy a ředěný vodou v poměru 1:1....
Automatically translated | View original
Hello, can Streptokill be used by a patient who has been taking Warfarin for a long time? Thank you. Janet
One of the components of streptokill is clove extract, which can enhance the effect of warfarin. But since clove extract is only a small part of Streptokill and the preparation is not taken internally, the effect on blood coagulation should not be manifested at all. In any case, I would recommend paying more attention to symptoms such as bleeding gums or possible bruising when using it. M.Sc. Václav Polivka
Hello, can Streptokill be used by a patient who has been taking Warfarin for a long time? Thank you. Janet
One of the components of streptokill is clove extract, which can enhance the effect of warfarin. But since clove extract is only a small part of Streptokill and the preparation is not taken internally, the effect on blood coagulation should not be manifested at all. In any case, I would recommend paying more attention to symptoms such as bleeding gums or possible bruising when using it...
Dobrý den, může Streptokill užívat pacient, který dlouhodobě užívá Warfarin? Děkuji. Žaneta
Jednou ze složek streptokillu je i extrakt z hřebíčku, který může účinek warfarinu posílit. Ale vzhledem k tomu, že extraktu hřebíčku je ve Streptokillu jen malý podíl a preparát není užíván vnitřně, neměl by se efekt na srážlivost krve vůbec projevit. V každém případě bych doporučil při jeho užívaní, věnovat větší pozornost příznakům jako je krvácení dásní či případnému vzniku modřin. Mgr. Václav Polívka
Dobrý den, může Streptokill užívat pacient, který dlouhodobě užívá Warfarin? Děkuji. Žaneta
Jednou ze složek streptokillu je i extrakt z hřebíčku, který může účinek warfarinu posílit. Ale vzhledem k tomu, že extraktu hřebíčku je ve Streptokillu jen malý podíl a preparát není užíván vnitřně, neměl by se efekt na srážlivost krve vůbec projevit. V každém případě bych doporučil při jeho užívaní, věnovat větší pozornost příznakům jako je krvácení dásní či případnému vzniku modřin. Mgr. Václav...
Automatically translated | View original
Hello, can Streptokill also work on chronic tonsillitis in an adult, and if so, what dosage and how long of use would be needed? Thank you for answer.
According to references, most customers buy Streptokill precisely because of chronic and frequently recurring streptococcal angina. The recommended dosage is 2-4 injections, 5-20 times a day. In case of acute problems, I recommend sticking to the upper limit of the recommended dosage. The duration of use is best determined by inappropriate sensations in the throat, as long as they are present, the use of Streptokill is justified, otherwise it is not. M.Sc. Václav Polivka
Hello, can Streptokill also work on chronic tonsillitis in an adult, and if so, what dosage and how long of use would be needed? Thank you for answer.
According to references, most customers buy Streptokill precisely because of chronic and frequently recurring streptococcal angina. The recommended dosage is 2-4 injections, 5-20 times a day. In case of acute problems, I recommend sticking to the upper limit of the recommended dosage. The duration of use is best determined by inappropriate...
Dobrý den, může Streptokill zabrat i na chronickou tonsilitidu u dospělého a pokud ano, jaké dávkování a jak dlouhé užívání by bylo potřeba? Děkuji za odpověď.
Podle referencí si většina zákazníků kupuje Streptokill právě kvůli chronickým a často se opakujícím streptokokovým angínám. Doporučené dávkování je 2-4 vstřiky, 5-20 krát denně. V případě akutních problémů doporučuji držet se spíše u horní hranice doporučeného dávkování. Dobu užívání je nejlépe stanovit podle nepatřičných pocitů v krku, dokud jsou přítomny, má užívání Streptokillu své opodstatnění, v opačném případě nikoliv. Mgr. Václav Polívka
Dobrý den, může Streptokill zabrat i na chronickou tonsilitidu u dospělého a pokud ano, jaké dávkování a jak dlouhé užívání by bylo potřeba? Děkuji za odpověď.
Podle referencí si většina zákazníků kupuje Streptokill právě kvůli chronickým a často se opakujícím streptokokovým angínám. Doporučené dávkování je 2-4 vstřiky, 5-20 krát denně. V případě akutních problémů doporučuji držet se spíše u horní hranice doporučeného dávkování. Dobu užívání je nejlépe stanovit podle nepatřičných pocitů...
Automatically translated | View original

Hello, I would like to ask whether streptokill can also be used by children, or from what age is this possible? Thank you for your reply, best regards Hartmannová

Hello Ms. Hartmann, the official label warning states that Streptokill is not suitable for children under 3 years of age. However, after consulting a doctor, Streptokill can also be used in younger children. Many of our customers successfully use Streptokill for children from one year. It is a 100% natural product containing, among other things, 58.6% alcohol, which is still the best natural preservative that will keep Streptokill for more than 2 years in excellent quality. Even in the case when small children with angina are sprayed with 20 doses every half hour per day, which is more than enough, it is only 2 ml of Streptokill per day (0.1 ml/1 dose), which represents only a negligible amount of alcohol. Best regards, Pavel Soukup

Hello, I would like to ask whether streptokill can also be used by children, or from what age is this possible? Thank you for your reply, best regards Hartmannová

Hello Ms. Hartmann, the official label warning states that Streptokill is not suitable for children under 3 years of age. However, after consulting a doctor, Streptokill can also be used in younger children. Many of our customers successfully use Streptokill for children from one year. It is a 100% natural product containing,...

Dobrý den, měla bych dotaz, zda mohou streptokill užívat i děti, popř. od kolika let je to možné? Děkuji za odpoveď, s pozdravem Hartmannová

Dobrý den paní Hartmannová, oficiální upozornění na etiketě uvádí, že Streptokill není vhodný pro děti do 3 let. Po poradě s lékařem je ale možné Streptokill použít i u mladších dětí. Mnoho našich zákazníků s úspěchem užívá Streptokill už pro děti od jednoho roku. Jedná se o 100% přírodní produkt obsahující mj. 58,6% alkoholu, což je stále ten nejlepší přírodní konzervant, který Streptokill uchová déle než 2 roky ve výborné kvalitě. I v případě, kdy se malým dětem při angíně stříkne za den 20 dávek po půl hodině, což je více než dostatečné, se jedná o pouhé 2 ml Streptokillu za den (0,1ml/1 dávka), což představuje jen zanedbatelné množství alkoholu. S pozdravem, Pavel Soukup

Dobrý den, měla bych dotaz, zda mohou streptokill užívat i děti, popř. od kolika let je to možné? Děkuji za odpoveď, s pozdravem Hartmannová

Dobrý den paní Hartmannová, oficiální upozornění na etiketě uvádí, že Streptokill není vhodný pro děti do 3 let. Po poradě s lékařem je ale možné Streptokill použít i u mladších dětí. Mnoho našich zákazníků s úspěchem užívá Streptokill už pro děti od jednoho roku. Jedná se o 100% přírodní produkt obsahující mj. 58,6% alkoholu, což je stále ten nejlepší...

Automatically translated | View original
Streptokill just cured my angina. How long should I spray to keep it from coming back? Jiří Dolanský
After all symptoms have subsided, i.e. as soon as you feel completely healthy, I recommend applying at least 1-2 injections before bed for at least a fortnight. After that, only if there are any signs of scratching in the neck or tonsils enlargement or tenderness. M.Sc. Václav Polivka
Streptokill just cured my angina. How long should I spray to keep it from coming back? Jiří Dolanský
After all symptoms have subsided, i.e. as soon as you feel completely healthy, I recommend applying at least 1-2 injections before bed for at least a fortnight. After that, only if there are any signs of scratching in the neck or tonsils enlargement or tenderness. M.Sc. Václav Polivka
Streptokill mi právě vyléčil angínu. Jak dlouho mám stříkat, aby se nevrátila? Jiří Dolanský
Po odeznění veškerých příznaků, tzn. jakmile se budete cítit úplně zdráv, tak doporučuji ještě alespoň čtrnáct dní aplikovat nejméně 1-2 vstřiky před spaním. Poté už jen, pokud by se objevili jakékoliv náznaky škrábání v krku resp. zvětšení nebo citlivost mandlí. Mgr. Václav Polívka
Streptokill mi právě vyléčil angínu. Jak dlouho mám stříkat, aby se nevrátila? Jiří Dolanský
Po odeznění veškerých příznaků, tzn. jakmile se budete cítit úplně zdráv, tak doporučuji ještě alespoň čtrnáct dní aplikovat nejméně 1-2 vstřiky před spaním. Poté už jen, pokud by se objevili jakékoliv náznaky škrábání v krku resp. zvětšení nebo citlivost mandlí. Mgr. Václav Polívka
Automatically translated | View original