Patients experiences

If Streptokill helped you and you write us about your experience, we will give you one Streptokill for free with another Streptokill purchased in our official e-shop streptokill.cz.

What patients say about streptokill

If Streptokill helped you and you write us about your experience, we will give you one Streptokill for free with another Streptokill purchased in our official e-shop streptokill.cz.

Klára Hálková
Czech republic

I don't have a comment, just a thank you - it's an excellent product and a big thank you for saving my throat this winter. I'm glad that I "still found Streptokill" :). The whole family can find STKill from Mikuláš here. All the best!!! And straight away I wish you a relaxing and peaceful rest of this year spent in good health. :)

Připomínku nemám, jen vděk - je to výborný produkt a velké díky za to, že můj hrtan zachraňujete letošní zimu. Radost, že jsem "ještě Streptokill" objevila :). U nás najde STKill od Mikuláše celá rodina. Ať se daří!!! A rovnou přeji pohodový a poklidný zbytek tohoto roku prožitý ve zdraví. :)

Automatically translated | View original
Václav
Czech republic

Streptokill was recommended to me by a colleague for repeated sore throats and angina. After just a few days of use, the much-desired relief came. I've been using Streptokill ever since, I can't stop using it and I recommend it to everyone else.

Streptokill mi byl doporučen kolegyní na opakované bolesti v krku a angíny. Již po pár dnech použití přišla tolik vytoužená úleva. Streptokill od té doby používám, nedám na něj dopustit a doporučuji jej všem ostatním.

Automatically translated | View original
Ivana
Czech republic

We discovered streptokiĺl recently. My daughter was always sick from kindergarten, since we spray Streptokill every day during the period of higher morbidity of children, she is hardly that sick. Even now, when my husband was sick, my daughter and I sprayed each other with Streptokill every now and then, and neither of us caught it, otherwise it was common for us to pass the disease on to each other and we languished like this for two months. Streptokill is number one. Thank you

Streptokiĺl jsme objevili nedávno. Dcerka byla pořád nemocná ze školky, od té doby co střikáme při období vyšší nemocnosti dětí Streptokill každý den tak nemocná skoro nebývá. Dokonce i teď když byl manžel nemocný, tak jsme si stříkali každou chvíli s dcerou Streptokill a ani jedna jsme to nechytla, a to jinak bylo běžné, že jsme si nemoc mezi sebou předávali a marodili jsme takto klidně dva měsíce. Streptokill je jednička. Děkujeme.

Automatically translated | View original
Honza
Czech republic

The arrival of autumn meant for me every year the harbinger of problems associated with sore throat. Alternating classic throat sprays like ***, ********, ****** ***** and others was an endless marathon for me until spring. However, these products rarely worked for me. Rather, they only numbed the pain for a while and that was all. I prefer not to even talk about their chemical composition.
All that changed when my sister-in-law recommended StreptoKill spray (now STkill). I have been using STkill regularly for over a year and a half. I always spray it on myself as soon as it starts to "scratch" in my throat and it works either that day or during the next day at the latest. I have not known any nasopharyngeal or throat diseases since then. The whole family uses it as well. Its higher price compared to the competition is really appropriate here! In addition, the herbal composition is simply a blast!

* before publication of the review, the names of the listed products had to be replaced by asterisks by the reviewer

Příchod podzimu pro mě každoročně znamenal předzvěst problémů spojených s bolestí v krku. Střídaní klasických sprejů do krku typu ***, ********, ****** ***** a dalších byl pro mne nekonečnný maraton až do jara. Tyto výrobky mi ovšem málokdy zabraly. Spíše jen na chvíli utlumily bolest a toť vše. O jejich chemickém složení raději ani nemluvím.
To vše se změnilo, když mi švagrová doporučila sprej StreptoKill (nyní STkill). STkill používám pravidelně již něco přes rok a půl. Stříknu si ho vždy jakmile mě začne ,,škrábat,, v krku a zabere buď ještě v ten den, nebo nejpozději v průběhu dne dalšího. Žádné onemocnění nosohltanu nebo krku od té doby neznám. Stejně tak ho používáme celá rodina. Jeho vyšší cena ve srovnaní s konkurencí je tady opravdu na místě! Navíc to bylinné složení je prostě pecka!

* před zveřejněním recenze musela být jména recenzentem uvedených výrobků nahrazena hvězdičkami

Automatically translated | View original
Mirka
Czech republic

Streptokill is the best...I have allergies and my throat and nasopharynx often burn. STkill is the only medicine that gives me relief and help. The whole family uses it, the children are probably from the age of three. They protested a little at first, but got used to it. The sore throat will go away within two days. It must not be missing in the medicine cabinet at home.

Streptokill je nejlepší...mám alergii a často mě pálí krk a nosohltan. STkill je jediný lék, který mi uleví a pomůže. Používáme ho celá rodina, děti snad už od tří let. První trochu protestovaly, ale zvykly si. Bolest v krku přejde do dvou dnů. Doma v lékárničce nesmí chybět.

Automatically translated | View original
Martina Brázdilová
Czech republic

I started giving my daughter (6 years old) Streptokill a few times a day a week after the tonsils operation with plasma. She was relieved and the smell of meringue, which is common during healing, was significantly weaker - I attribute it to better healing during application. Otherwise, Streptokill cannot be tolerated and I recommend it wherever I go.

Thank you and good luck!
Best regards,
Martina Brázdilová

Dceři (6 let) jsem týden po operaci nosní mandle plazmou začala párkrát denně Streptokill podávat. Ulevilo se jí a i zápach z pusinky, který bývá při hojení, byl výrazně slabší - přikládám lepšímu hojení při aplikaci. Jinak na Streptokill nedáme dopustit a doporučuji ho, kudy chodím.

Děkuji a přeji hodně zdaru!
S pozdravem,
Martina Brázdilová

Automatically translated | View original
Veronika
Czech republic

I work in a kindergarten and suffered from repeated purulent sore throats. They came back every year and I took antibiotics several times every year. Every time my throat started to scratch, my angina started right away. I tried almost everything possible against a sore throat, I was at a loss.
I stumbled upon it while studying; how to finally beat angina; on Streptokill. I didn't really believe it, but I tried to order. I must say that the effect is great, it saved me from angina for the second time.
The whole family has been using it, and the children have gotten used to it.
I highly recommend everyone to try it. I won't let him.

Pracuji ve školce a trpěla jsem na opakované hnisavé angíny. Vracely se každoročně a já každý rok brala i několikrát antibiotika. Vždy když mě začalo škrábat v krku angína se hned rozjela. Vyzkoušela jsem snad všechno možné proti bolesti v krku, byla jsem už bezradná.
Náhodně jsem narazila při studování; jak konečně porazit angínu; na Streptokill. Moc jsem tomu nevěřila, ale zkusila jsem objednat. Musím říct, že účinek je skvělý, už podruhé mě před angínou zachránil.
Používáme ho už celá rodina, zvykly si už i děti.
Moc všem doporučuji vyzkoušet. Já na něj nedám dopustit.

Automatically translated | View original
Jindřich Jenšovský
Czech republic

The summer virus was neutralized thanks to Strptokill. Treats sore throat, cough……., super product.

Letní viróza byla zneškodněna díky Strptokillu. Léčba bolesti v krku, pokašláváni……., super produkt.

Automatically translated | View original
Mara
Czech republic

Streptokill is a super crusher for burning in the throat, rough for a while, but immediately relieves :-)

Streptokill je super drtič na pálení v krku, chvíli drsný, ale hned uleví:-)

Automatically translated | View original
Jarmila Šenová
Czech republic

Streptokil has been used by our whole family for many years, as a disinfectant, for abrasions and small wounds, for cold sores, colds and other ailments. It speeds up healing and definitely helps.

Streptokil používá celá naše rodina už mnoho let, jako dezinfekci, na odřeniny a drobné rány, na opary, na rýmu a další neduhy. Urychluje hojení a určitě pomáhá.

Automatically translated | View original


Další příspěvky týkající se Vámi zvoleného tématu jsme pro Vás našli na angina.cz.