Patients experiences

If Streptokill helped you and you write us about your experience, we will give you one Streptokill for free with another Streptokill purchased in our official e-shop streptokill.cz.

What patients say about streptokill

If Streptokill helped you and you write us about your experience, we will give you one Streptokill for free with another Streptokill purchased in our official e-shop streptokill.cz.

Jaromír
Czech republic

Hello, although I learned about Streptokill from an advertisement recently, it interested me and I ordered 2x 2 pcs + 1 pc for free as part of the promotion for me and my son. In a short time, he has already helped me twice - he got rid of a burning pain in my throat and an earache.

Dobrý den, přestože o Streptokillu jsem se dozvěděl z reklamy nedávno, tak mne zaujal a objednal jsem 2x 2 ks + 1 ks zdarma v rámci akce pro mne a mého syna. Během krátké doby mi už dvakrát pomohl - zbavil mne pálivé bolesti v krku a bolesti v uchu.

Automatically translated | View original
Marcela Pokorná
Czech republic

We use Streptokill for almost everything, except for sore throats, wounds, canker sores, cold sores, in the nose for colds, and in the ear. It's great and everyone I've recommended it to already uses it too.

Streptokill používáme snad už na všechno, kromě bolesti v krku i na rány, afty, opary, do nosu na rýmu, ucha. Je skvělý a každý komu jsem ho doporučila už ho používá taky.

Automatically translated | View original
Lucie
Czech republic

I suffer from repeated viruses all winter, this year there was a new sinus infection up to the ear, which kept coming back. I was also not able to get rid of (food) pins from the tonsils for years, I tried everything possible.... . During my last sore throat (about 2 months ago), a friend recommended Streptokill to me, which immediately impressed me with its composition, given that it is purely natural, however, I have been trying to remedy it all the time in "natural medicine" and without visible improvements, that's why I didn't really believe that it would be different with Streptokill. Not only did it take care of the original pain in the throat, and thanks to that I then stuffed it wherever possible (nose - sinuses, ear - ear infection, gums - periodontitis) and gradually everything went away, but today my throat got scratchy and when I sprayed, I noticed , that my tonsils in my neck are reduced, almost hidden, the holes for the studs are closed and I realized that I haven't actually felt the studs for some time, so I don't have them... Thank you very much, I stopped hoping for an improvement, I was also going to have my tonsils removed, but still , that I've been resisting it for 10 years, I was already scratching it, it was humus, now it's great :) Thank you very much!

Celé zimy protrpím opakovanými virozami, letos nově přibyl zánět dutin až do ucha, který se vracel. Rovněž jsem se leta nebyla schopna zbavit čepů (potravinových) z mandlí, zkoušela jsem vše možné .... . Při poslední bolesti v krku (před cca 2 měsíci) mi kamarádka doporučila Streptokill, který mě okamžitě zaujal složením, vzhledem k tomu, že je čistě přírodní, nicméně v "přírodním lečitelství" jsem se celou dobu snažila o nápravu a bez viditelných zlepšení, proto jsem moc nevěřila, že se Streptokillem to bude jiné. Nejenže zabral na původní bolest v krku a díky tomu jsem jej pak cpala kam se dalo (nos - dutiny, ucho - zánět ucha, dásně - paradentoza) a postupně vše odeznělo, ale dnes mě zaškrabkalo v krku a když jsem stříkala, všimla jsem si, že mé krční mandle jsou zmenšené, téměř schované, díry po čepech stažené a došlo mi, že čepy už vlastně nějakou dobu nevnímám, tedy nemám.. Moc děkuju, ve zlepšení jsem už přestala doufat, chystala jsem se i na odstranění mandlí, přesto, že se tomu již 10 let bráním, už mi z toho hrabalo, byl to humus, teď je to paráda :) Moc díky !

Automatically translated | View original
Ilona
Czech republic
Hello, the drug Streptokill was recommended to me by an acquaintance, I bought 2 packages right away. Both husband and daughter started using it at the first symptoms of a cold and so far it has worked. I've been using it every hour for 2 days for an incipient sore throat and earache - so far it seems to be good.....and I'll wait without antibiotics. Great medicine!!!!
Dobrý den, lék Streptokill mi doporučila známá, koupila jsem hned 2 balení. Manžel i dcera začali používat hned při prvních příznacích nachlazení a zatím zabralo to. Já ho používám 2 dny každou hodinu na začínající bolest v krku a uchu - zatím se zdá, že to bude dobré.....a přečkám bez antibiotik. Skvělý lék !!!!
Automatically translated | View original