Patients experiences

If Streptokill helped you and you write us about your experience, we will give you one Streptokill for free with another Streptokill purchased in our official e-shop streptokill.cz.

What patients say about streptokill

If Streptokill helped you and you write us about your experience, we will give you one Streptokill for free with another Streptokill purchased in our official e-shop streptokill.cz.

Jitka
Czech republic

Streptokill must never be missing from our pharmacy! As soon as I run out, I immediately order more. Thanks to Streptokill, we haven't had antibiotics in our family for several years :-) Before, it was always several times a year. As soon as someone starts to scratch their throat, we immediately put on Streptokill, teas and vitamins, and the pain is gone after 2-3 days. It is also excellent for sores or as a disinfectant after squeezed out boils :-)

Streptokill u nás v lékárně nesmí nikdy chybět! Jakmile dochází, hned objednávám další. Díky Streptokillu jsme u nás v rodině již několik let neměli antibiotika :-) Dříve vždy několikrát do roka. Jakmile někoho začne škrábat v krku, hned nasadíme Streptokill, čaje a vitamíny a bolest je po 2-3 dnech pryč. Výborný je také na štípance nebo jako dezinfekce po vymáčknutých vřídcích :-)

Automatically translated | View original
Veronika
Czech republic

I also like to use it as a prevention when traveling, e.g. on a plane. I currently have a cold, so I use Streptokill.

Ráda používám i jako prevenci při cestování, např. v letadle. Aktuálně jsem nachlazená, tak Streptokill používám.

Automatically translated | View original
Jarmila Šenová
Czech republic

Streptokil helps with many problems. it has proven itself for us as a disinfection, treatment of colds, treatment of skin injuries and other problems

Streptokil pomáhá na mnoho problémů. nám se osvědčil jako desinfekce, léčba rýmy, léčba kožních zranění a dalších problémů

Automatically translated | View original
Dina
Czech republic
Hello, Streptokill was recommended to me by the pharmacist and since then I have been recommending it to all my friends, acquaintances and patients (I work for RHB), just to anyone who has problems with frequent infections. He has already saved me and my children many times. As soon as I feel that my throat is starting to scratch, I immediately put on Streptokill and within 2 days I am fit. We also use it on Štípanka, various skin problems and as a disinfectant, and I won't allow it to be used. We also have it ready in a diluted version in an old Streptokill bottle, and we spray it in children's noses when they have a cold, it always works. As soon as I run out, I immediately order a new bottle. It's a shame that it's not yet widely available and that doctors don't know much about it yet, but that will surely change soon, at least I've already told my doctor about Streptokill and I'll continue to recommend it everywhere
Dobrý den, mě Streptokill doporučila lékárnice a od té doby ho doporučuji všem přátelům, známým i pacientům (pracuji na RHB), prostě komukoliv, kdo má problémy s častými infekcemi. Mě i mé děti už zachránil mockrát. Jakmile cítím, že mě začíná škrábat v krku, hned nasadím Streptokill a do 2 dnů jsem fit. Používáme ho i na Štípance, různé kožní problémy i jako desinfekci a nedám na něj dopustit. Máme ho připravený i v ředěné verzi ve staré lahvičce po Streptokillu a stříkáme dětem do nosu, když mají rýmu, vždy zabere. Jakmile dochází, ihned objednávám novou lahvičku. Škoda, že ještě není úplně běžně k dostání a že o něm zatím moc neví lékaři, ale to se jistě brzy změní, alespoň mému lékaři už jsem o Streptokillu říkala a budu ho dále doporučovat všude
Automatically translated | View original
Pavlína
Czech republic
For sore throats, colds, bruised knees, angina and insect bites - I always have STREPTOKILL on hand and in my bag. I have come in handy so many times to have it handy. At the moment I'm treating a cold again and a hellish sore throat... But I know that tomorrow I'll wake up and the sore throat will be gone and the cold will subside :-) I recommend STREPTOKILL to everyone who wants to get rid of illnesses quickly, quickly and naturally! :-) Pavlína H.
Při bolesti v krku, při rýmě, na odřené koleno, při angíně i na bodnutí hmyzem - vždy mám STREPTOKILL po ruce a v tašce. Už tolikrát se mi hodilo, mít jej po ruce. Momentálně opět léčím rýmu a pekelně bolavý krk... Ale vím, že se zítra probudím a bolest krku bude pryč a rýma na ústupu :-) STREPTOKILL doporučuji všem, kteří se chtějí z nemocí brzy, rychle a přírodně dostat! :-) Pavlína H.
Automatically translated | View original
J. Šenová
Czech republic
I order Streptokill repeatedly, my daughter recommended it to me. During a longer stay in Thailand, a running dog bit her shin. A hospital stay and longer treatment followed. Streptokill sped her up considerably. So far, I have experience with Streptol as a disinfectant - it works on cold sores, colds and eczema on hands and feet.
Streptokill si objednávám opakovaně, doporučila mi ho dcera. Při delším pobytu v Thajsku jí pobíhající pes prokousl holeň. Následoval pobyt v nemocnici a delší léčba. Streptokill ji značně urychlil. Já mám zatím zkušenost se Streptollem jako dezinfekcí - zabírá na opar, rýmu i ekzém na rukou i chodidlech.
Automatically translated | View original
J. Senová
Czech republic
I used Streptokill to treat cuts and minor wounds. It works fast and well. It really helps.
Použila jsem Streptokill na ošetření štípanců a drobné rány. Funguje rychle a dobře. Opravdu pomáhá.
Automatically translated | View original
Kamil Šrefl
Czech republic
thank you very much for the great product, I often struggle with sore throats and sometimes also gum pains. I was looking for some natural product and streptokiil pleasantly surprised me. .Thank you very much for the super help :-))
moc děkuji za super přípravek často bojuji z bolestí v krku a občas i bolesti dásní.Hledal jsem nějaký přírodní přípravek a streptokiil mě mile překvapil.Po dovolené máme vyzkoušený navíc na štípnutí hmyzem,odřeniny,rozdal jsem streptokill i v rodině a zatím jen kladne reakce.Moc děkuji za super pomocníka:-))
Automatically translated | View original