Patients experiences

If Streptokill helped you and you write us about your experience, we will give you one Streptokill for free with another Streptokill purchased in our official e-shop streptokill.cz.

What patients say about streptokill

If Streptokill helped you and you write us about your experience, we will give you one Streptokill for free with another Streptokill purchased in our official e-shop streptokill.cz.

L. Pokorná
Czech republic

I have suffered from canker sores very often, tried everything and the result was zero, which of course cannot be said about Streptokill, as soon as I feel a canker sore, I start spraying the place and the canker sore doesn't go away, and when I already have it, it quickly eliminates it, although it stings for a while, but it's nothing that can't be endured, so I'm completely satisfied and we also use it for sore throats, abrasions or acne.

Velmi často jsem trpěla na afty, vyzkoušeno kde co a výsledek nulový, což se ovšem nedá říct o Streptokillu, jakmile cítím aftu, začnu na místo stříkat a afta se neudělá a když už ji mám, tak ji rychle zlikviduje, sice to chvilku štípe ale není to nic, co by se nedalo vydržet takže za mě naprostá spokojenost a používáme i na bolest v krku, odřeniny nebo akné.

Automatically translated | View original