Patients experiences

If Streptokill helped you and you write us about your experience, we will give you one Streptokill for free with another Streptokill purchased in our official e-shop streptokill.cz.

What patients say about streptokill

If Streptokill helped you and you write us about your experience, we will give you one Streptokill for free with another Streptokill purchased in our official e-shop streptokill.cz.

Filip Havlíček
Czech republic

Good day,
I send reviews and photos to the I love streptokill section.

Our whole family has been suffering from strep for about a year now and we have been ATB-free since then. We often suffer from angina, incl. children, but we all reach for STkill after the initial scratch in the throat. It really works for us, it's just that the little bottle doesn't last long

Dobrý den,
posílám recenzí a fotografií do rubriky I love streptokill.

Celá naše rodina frčíme na streptokillu už asi rok a od té doby jsme bez ATB. Trpime často na anginy vč. dětí, ale všichni už po prvotním zaškrabani v krku saháme po STkillu. U nás opravdu funguje, jen ta malá lahvička dlouho nevydrží

Automatically translated | View original
Beáta Jakubská
Czech republic

For a long time I suffered from a scratchy throat and repeated sore throats, after using STkill I feel relief, I haven't gotten sick again yet.

Dlouhodobě mě trápilo škrábání v krku a opakované angíny, po užívání STkillu cítím úlevu, zatím jsem znovu neonemocněla.

Automatically translated | View original
Natálie
Czech republic

Stkill has been in our home first aid kit for almost two years now, as it has already saved our ass several times. Before its discovery, we suffered from repeated sore throats, but at the slightest pain in the throat, we start using it and within a few days there is peace.

Stkill už skoro dva roky nesmí chybět v naší domácí lékárničce, jelikož nám už několikrát zachránil zadek. Před jeho objevem jsme trpěli na opakované angíny, ale při sebemenší bolesti v krku začneme užívat a do pár dnů je klid.

Automatically translated | View original
Hana Kalianková
Czech republic

STkill helped us with repeated streptococci from school.... For 2 months we kept going round and round with ATB, only when we added STkill even after finishing treatment, it was over... Since then it must not be missing in the medicine cabinet

STkill nám pomohl s opakovanými streptokoky ze školy.... 2 měsíce jsme se točili s ATB stále dokola,až když jsme přidali STkill i po doléčení,bylo po ... Od té doby nesmí v lékárničce chybět

Automatically translated | View original
Eva
Czech republic

I learned about Streptokill from several patients - I work in a pharmacy, as an effective treatment for recurrent angina and sore throat. Fortunately, I never needed to try it "on my own" skin. Unfortunately, I recently had angina and a blood smear revealed hemophilia. Despite two ATBs, my neck was still muddy, so I also tried STkill. Well, I have to confirm that this product really works. After intensive use, the mucus in my throat disappeared. So I will continue to recommend, this time I can also add my own experience.

O Streptokillu jsem se dozvěděla od několika pacientů - pracuji v lékárně, jako o účinné léčbě opakovaných angin a bolestí v krku. Nikdy jsem ale naštěsti nepotřebovala vyzkoušet "na vlastni" kůži. Bohužel mě v nedávné době postihla angína a při výtěru byl zjištén hemofil. I přes dvoje ATB jsem měla krk stále zahleněný, proto jsem i já vyzkoušela STkill. No a musim potvrdit, že tento přípravek opravdu funguje. Po intenzivním používání mi hlen v krku zmizel. Takže i nadále budu doporučovat, tentokrát mohu přidat i vlastí zkušenost.

Automatically translated | View original
Klára Hálková
Czech republic

I don't have a comment, just a thank you - it's an excellent product and a big thank you for saving my throat this winter. I'm glad that I "still found Streptokill" :). The whole family can find STKill from Mikuláš here. All the best!!! And straight away I wish you a relaxing and peaceful rest of this year spent in good health. :)

Připomínku nemám, jen vděk - je to výborný produkt a velké díky za to, že můj hrtan zachraňujete letošní zimu. Radost, že jsem "ještě Streptokill" objevila :). U nás najde STKill od Mikuláše celá rodina. Ať se daří!!! A rovnou přeji pohodový a poklidný zbytek tohoto roku prožitý ve zdraví. :)

Automatically translated | View original
Václav
Czech republic

Streptokill was recommended to me by a colleague for repeated sore throats and angina. After just a few days of use, the much-desired relief came. I've been using Streptokill ever since, I can't stop using it and I recommend it to everyone else.

Streptokill mi byl doporučen kolegyní na opakované bolesti v krku a angíny. Již po pár dnech použití přišla tolik vytoužená úleva. Streptokill od té doby používám, nedám na něj dopustit a doporučuji jej všem ostatním.

Automatically translated | View original
Ivana
Czech republic

We discovered streptokiĺl recently. My daughter was always sick from kindergarten, since we spray Streptokill every day during the period of higher morbidity of children, she is hardly that sick. Even now, when my husband was sick, my daughter and I sprayed each other with Streptokill every now and then, and neither of us caught it, otherwise it was common for us to pass the disease on to each other and we languished like this for two months. Streptokill is number one. Thank you

Streptokiĺl jsme objevili nedávno. Dcerka byla pořád nemocná ze školky, od té doby co střikáme při období vyšší nemocnosti dětí Streptokill každý den tak nemocná skoro nebývá. Dokonce i teď když byl manžel nemocný, tak jsme si stříkali každou chvíli s dcerou Streptokill a ani jedna jsme to nechytla, a to jinak bylo běžné, že jsme si nemoc mezi sebou předávali a marodili jsme takto klidně dva měsíce. Streptokill je jednička. Děkujeme.

Automatically translated | View original
Honza
Czech republic

The arrival of autumn meant for me every year the harbinger of problems associated with sore throat. Alternating classic throat sprays like ***, ********, ****** ***** and others was an endless marathon for me until spring. However, these products rarely worked for me. Rather, they only numbed the pain for a while and that was all. I prefer not to even talk about their chemical composition.
All that changed when my sister-in-law recommended StreptoKill spray (now STkill). I have been using STkill regularly for over a year and a half. I always spray it on myself as soon as it starts to "scratch" in my throat and it works either that day or during the next day at the latest. I have not known any nasopharyngeal or throat diseases since then. The whole family uses it as well. Its higher price compared to the competition is really appropriate here! In addition, the herbal composition is simply a blast!

* before publication of the review, the names of the listed products had to be replaced by asterisks by the reviewer

Příchod podzimu pro mě každoročně znamenal předzvěst problémů spojených s bolestí v krku. Střídaní klasických sprejů do krku typu ***, ********, ****** ***** a dalších byl pro mne nekonečnný maraton až do jara. Tyto výrobky mi ovšem málokdy zabraly. Spíše jen na chvíli utlumily bolest a toť vše. O jejich chemickém složení raději ani nemluvím.
To vše se změnilo, když mi švagrová doporučila sprej StreptoKill (nyní STkill). STkill používám pravidelně již něco přes rok a půl. Stříknu si ho vždy jakmile mě začne ,,škrábat,, v krku a zabere buď ještě v ten den, nebo nejpozději v průběhu dne dalšího. Žádné onemocnění nosohltanu nebo krku od té doby neznám. Stejně tak ho používáme celá rodina. Jeho vyšší cena ve srovnaní s konkurencí je tady opravdu na místě! Navíc to bylinné složení je prostě pecka!

* před zveřejněním recenze musela být jména recenzentem uvedených výrobků nahrazena hvězdičkami

Automatically translated | View original
Mirka
Czech republic

Streptokill is the best...I have allergies and my throat and nasopharynx often burn. STkill is the only medicine that gives me relief and help. The whole family uses it, the children are probably from the age of three. They protested a little at first, but got used to it. The sore throat will go away within two days. It must not be missing in the medicine cabinet at home.

Streptokill je nejlepší...mám alergii a často mě pálí krk a nosohltan. STkill je jediný lék, který mi uleví a pomůže. Používáme ho celá rodina, děti snad už od tří let. První trochu protestovaly, ale zvykly si. Bolest v krku přejde do dvou dnů. Doma v lékárničce nesmí chybět.

Automatically translated | View original


Další příspěvky týkající se Vámi zvoleného tématu jsme pro Vás našli na angina.cz.