Q&A

In our Q&A section an answer to your query most likely already exists. Try to search it by typing a key word like pregnancy and then click the icon with magnifying glass.

In our Q&A section an answer to your query most likely already exists. Try to search it by typing a key word like pregnancy and then click the icon with magnifying glass.

If you have not found the answer, send us your question, and we will respond as soon as possible.

Hello, my 10-year-old daughter has had 3 sore throats (strep throat) since the beginning of December. He always goes to school for 2 days and comes home with a sore throat. Do you think that Streptokill will help already when angina is already underway and antibiotics are taken? I'm really desperate now, I've missed a lot and it's still not quite ok. I have already ordered one bottle, but still I prefer to write.

Hello Lucy,

unfortunately, according to the applicable regulations, we cannot tell you whether Streptokill will work on anything. All I can do is refer you to the authentic reviews of our users at http://www.stre.cz , where you will read that it works for a very wide range of ailments and recommend you to try Streptokill in sufficient intensity. Results are usually seen very soon.

You can certainly use it with an active angina, and there is no problem even in combination with ATB, although we consider it essential to apply it in sufficient frequency and quantity, especially at the time after antibiotics have been taken, when the content of ATB in the blood drops significantly within a few days and the angina tends to return.

I wish my daughter a speedy recovery and, above all, jumping out of the vicious circle of repeated use of ATB and lowering the condition of her own immunity,

Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Hello, my 10-year-old daughter has had 3 sore throats (strep throat) since the beginning of December. He always goes to school for 2 days and comes home with a sore throat. Do you think that Streptokill will help already when angina is already underway and antibiotics are taken? I'm really desperate now, I've missed a lot and it's still not quite ok. I have already ordered one bottle, but still I prefer to write.

Hello Lucy,

unfortunately, according to the applicable regulations, we cannot...

Dobrý den, dcera 10 let má od začátku prosince 3 angínu (v krku streptokoka). Vždy jde na 2 dny do školy a zase je doma s bolestí krku. Myslíte, že Streptokill pomůže už když je angína rozběhnutá a berou se antibiotika? Opravdu jsem už zoufalá, hodně zameškala a stále to není úplně ok. Jednu lahvičku jsem už objednala, ale i přesto radši píši.

Dobrý den, Lucie,

bohužel dle platných předpisů Vám nemůžeme napsat, zda Streptokill na cokoliv zabere. Jediné co mohu, je odkázat Vás na autentické recenze našich uživatelů na http://www.stre.cz, kde se dočtete, že funguje na velmi široké spektrum neduhů a doporučit Vám Streptokill v dostatečné intenzitě vyzkoušet. Výsledky jsou zpravidla vidět velmi brzy.

Při rozběhnuté angíně určitě můžete užívat a ani v kombinace s ATB není problém, i když za zásadní považujeme aplikaci v dostatečné frekvenci i kvantitě především v době po dobrání antibiotik, kdy během pár dnů výrazně klesne obsah ATB v krvi a angína má tendenci se vracet.

Přeji dceři brzké uzdravení a hlavně vyskočení z bludného kruhu opakovaného užívání ATB a snižování kondice vlastní imunity,

Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

 

Dobrý den, dcera 10 let má od začátku prosince 3 angínu (v krku streptokoka). Vždy jde na 2 dny do školy a zase je doma s bolestí krku. Myslíte, že Streptokill pomůže už když je angína rozběhnutá a berou se antibiotika? Opravdu jsem už zoufalá, hodně zameškala a stále to není úplně ok. Jednu lahvičku jsem už objednala, ale i přesto radši píši.

Dobrý den, Lucie,

bohužel dle platných předpisů Vám nemůžeme napsat, zda Streptokill na cokoliv zabere. Jediné co mohu, je odkázat Vás na autentické...

Automatically translated | View original

I called you back and just wanted to ask to make sure that I didn't make a mistake while using the streptococcus, the very day my throat started to scratch a little, so I started spraying the streptokill, the next day my throat started to hurt a lot more and I also had white spots on my tonsils (I also sprayed streptokill), chills and temperature, and a positive streptococcal swab from my throat. The doctor immediately prescribed me antibiotics. So, theoretically, if she didn't start antibiotics and continued to use streptokill, would it work for me? How many days does the streptokill take for that terrible sore throat? Is it possible to stop the antibiotics completely after two days and continue the treatment with streptokill? Thank you very much for the information. :-)

Hello Mrs. Vardova,
I don't think you would make a mistake. The problem could be, for example, that it was not a bacterial, but a viral disease. E.g. about infectious mononucleosis (see e.g. infectious mononucleosis, mononucleosis ). In any case, even in this case, Streptokill usually brings relief, even though it does not act on the causative agent of the disease, i.e. viruses, but "only" disinfects the throat from pathogens that accumulate in it as a secondary product of a viral infection.
The fact that she took antibiotics immediately could indicate that the origin of the disease could be of viral origin, for which antibiotics are ineffective. In the case of streptococcal origin, antibiotics will almost always help significantly, at least for a short time, and relief will occur even in patients with reduced immunity or with resistant strains of bacteria, when the streptococcus is only temporarily suppressed, even if it is not completely destroyed, and the return of serious symptoms occurs only a few days after the antibiotics are taken, when their level in the blood drops to a negligible level.
We recommend taking antibiotics as prescribed if you have already started taking them.
Unfortunately, by law, we cannot comment on the effects of Streptokill, so it is necessary to rely exclusively on authentic reviews of patients who have shared their experiences on our or other websites.
I hope you are feeling better now and I wish you a speedy recovery,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

I called you back and just wanted to ask to make sure that I didn't make a mistake while using the streptococcus, the very day my throat started to scratch a little, so I started spraying the streptokill, the next day my throat started to hurt a lot more and I also had white spots on my tonsils (I also sprayed streptokill), chills and temperature, and a positive streptococcal swab from my throat. The doctor immediately prescribed me antibiotics. So, theoretically, if she didn't start...

Volala jsem vam na zpet a chtela se jen zeptat abych si utvrdila, ze jsem neudelala pritom uzivani streptokoku nejakou chybu, hned v den kdy me zacalo malicko skrabat v krku tak jsem zacala strikat streptokill na druhy den me zacalo bolet o dost vice v krku a mela jsem tam i bile fleky na mandlich (taktez jsem strikala streptokill), zimnici a teplotu, streptokok pozitivni vyter z krku. Doktorka mi hned predepsala antibiotika. Takze kdych teoreticky nezacala s antibiotikami a uzivala nadale streptokill tak by mi to zabralo? Kolikaty den zabere ten streptokill na tu hroznou bolest v krku? Je mozne ted po dvou dnech antibiotik je uplne vysadit a pokracovat lecbou se streptokillem? Dekuji moc za informace. :-)

Dobrý den, paní Vardová,
nemyslím si, že byste udělala chybu. Problém může být např. v tom, že se nejednalo o bakteriální, ale o virové onemocnění. Např. o infekční mononukleosu (viz. např. infekční mononukleóza, mononukleosa). Každopádně i v tomto případě přináší Streptokill většinou úlevu, i když nepůsobí na původce nemoci, tj. na viry, ale "pouze" dezinfikuje hrdlo od patogenů, které se v něm hromadí jako sekundární produkt virové infekce.
To, že antibiotika ihned nazabrala by mohlo ukazovat právě na to, že původ onemocnění mohl mít virový původ, na který jsou antibiotika neúčinná. V případě streptokokového původu totiž antibiotika téměř vždy minimálně na krátkou dobu výrazně pomohou a dojde k úlevě i u pacientů se sníženou imunitou resp. s rezistentními kmeny bakterií, kdy je streptokok jen dočasně potlačen, i když není zcela zahuben a k návratu vážných příznaků dochází až několik dní po dobrání antibiotik, kdy jejich hladina v krvi poklesne na zanedbatelnou úroveň.
Antibiotika doporučujeme dobrat dle předpisu, pokud už jste je začali užívat.
Účinky Streptokillu bohužel ze zákona nemůžeme komentovat a je tak třeba vycházet výhradně z autentických recenzí pacientů, kteří se podělili o své zkušenosti na našich či jiných webových stránkách.
Věřím, že už je Vám lépe a přeji brzké uzdravení,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Volala jsem vam na zpet a chtela se jen zeptat abych si utvrdila, ze jsem neudelala pritom uzivani streptokoku nejakou chybu, hned v den kdy me zacalo malicko skrabat v krku tak jsem zacala strikat streptokill na druhy den me zacalo bolet o dost vice v krku a mela jsem tam i bile fleky na mandlich (taktez jsem strikala streptokill), zimnici a teplotu, streptokok pozitivni vyter z krku. Doktorka mi hned predepsala antibiotika. Takze kdych teoreticky nezacala s antibiotikami a uzivala nadale...

Automatically translated | View original

Good day, I had my first angina in June, I took ATB for 7 days, it returned within 2 weeks, streptococcus was confirmed from the smear. The first few days I tried to manage it with streptokill, but in the end I preferred to treat the angina with ATB for 10 days. After finishing the ATB, I started oral probiotics and watercress. Today is the 5th day after taking ATB and I felt a slight discomfort when yawning. Just to be sure, I will immediately apply streptokill. How should I dose it? In the maximum dose even though I don't really feel pain yet? And how many days/weeks after taking ATB would you recommend the preventive use of streptokill? Thank you very much for the advice.

Hello Ivo,
in case of discomfort in the throat, we recommend a larger first application, at least 10 sprays on the places where you feel inappropriate sensations, usually on the tonsils, and swallow. Follow-up applications depending on whether the discomfort persists and in what intensity, adjust the intensity of use accordingly.
Best regards,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Good day, I had my first angina in June, I took ATB for 7 days, it returned within 2 weeks, streptococcus was confirmed from the smear. The first few days I tried to manage it with streptokill, but in the end I preferred to treat the angina with ATB for 10 days. After finishing the ATB, I started oral probiotics and watercress. Today is the 5th day after taking ATB and I felt a slight discomfort when yawning. Just to be sure, I will immediately apply streptokill. How should I dose it? In the...

Hezký den, v červnu jsem prodělala první angínu, brala jsem 7 dní ATB, do 2 týdnů se vrátila, ze stěru potvrzen streptokok. První dny jsem se snažila ji zvládnout se streptokillem, ale nakonec jsem raději ještě angínu přeléčila 10 dní ATB. Po dobrání ATB jsem nasadila orální probiotika a lichořeříšnici. Dnes jsem 5.den po dobrání ATB a při zívání jsem cítila mírně diskomfortní pocity. Pro jistotu ihned nasadím streptokill. Jak ho mám dávkovat? V maximální dávce i přestože zatím necítím vyloženě bolest? A kolik dnů/týdnů po braní ATB byste případně doporučili preventivní užívání streptokillu? Moc děkuji za rady.

Dobrý den, Ivo,
v případě diskomfortu v hrdle doporučujeme větší první aplikaci, klidně 10 střiků na místa, kde cítíte nepatřičné pocity, zpravidla tedy na krční mandle, a propolykat. Následné aplikace dle toho, zda diskomfort přetrvává a v jaké intenzitě, tomu pak přizpůsobit intenzitu užívání.
S pozdravem,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Hezký den, v červnu jsem prodělala první angínu, brala jsem 7 dní ATB, do 2 týdnů se vrátila, ze stěru potvrzen streptokok. První dny jsem se snažila ji zvládnout se streptokillem, ale nakonec jsem raději ještě angínu přeléčila 10 dní ATB. Po dobrání ATB jsem nasadila orální probiotika a lichořeříšnici. Dnes jsem 5.den po dobrání ATB a při zívání jsem cítila mírně diskomfortní pocity. Pro jistotu ihned nasadím streptokill. Jak ho mám dávkovat? V maximální dávce i přestože zatím necítím...

Automatically translated | View original


Další příspěvky týkající se Vámi zvoleného tématu jsme pro Vás našli na angina.cz.