Experiencias de pacientes

Si te ha ayudado el Streptokill y nos escribes tu experiencia, te regalamos un Streptokill en tu próxima compra en nuestra tienda online streptokill.es. 

Que dicen los pacientes sobre streptokill

Si te ha ayudado el Streptokill y nos escribes tu experiencia, te regalamos un Streptokill en tu próxima compra en nuestra tienda online streptokill.es. 

Klára Hálková
República Checa

No tengo ningún comentario, sólo un agradecimiento: es un producto excelente y muchas gracias por salvarme la garganta este invierno. Me alegro de haber "todavía encontré Streptokill" :). Toda la familia puede encontrar STKill de Mikuláš aquí. ¡¡¡Mis mejores deseos!!! Y desde ya les deseo un descanso relajante y tranquilo de este año transcurrido con buena salud. :)

Připomínku nemám, jen vděk - je to výborný produkt a velké díky za to, že můj hrtan zachraňujete letošní zimu. Radost, že jsem "ještě Streptokill" objevila :). U nás najde STKill od Mikuláše celá rodina. Ať se daří!!! A rovnou přeji pohodový a poklidný zbytek tohoto roku prožitý ve zdraví. :)

Automáticamente traducido | Ver original
Václav
República Checa

Un colega me recomendó Streptokill para dolores de garganta y angina repetidos. Después de unos pocos días de uso, llegó el alivio tan deseado. He estado usando Streptokill desde entonces, no puedo dejar de usarlo y se lo recomiendo a todos.

Streptokill mi byl doporučen kolegyní na opakované bolesti v krku a angíny. Již po pár dnech použití přišla tolik vytoužená úleva. Streptokill od té doby používám, nedám na něj dopustit a doporučuji jej všem ostatním.

Automáticamente traducido | Ver original
Ivana
República Checa

Descubrimos streptokiĺl recientemente. Mi hija siempre estuvo enferma desde el jardín de infantes, ya que rociamos Streptokill todos los días durante el período de mayor morbilidad de los niños, no está tan enferma. Incluso ahora, cuando mi marido estaba enfermo, mi hija y yo nos rociamos con Streptokill de vez en cuando y ninguno de los dos se contagió, de lo contrario era común que nos transmitiéramos la enfermedad y languidecimos así durante dos meses. Streptokill es el número uno. Gracias

Streptokiĺl jsme objevili nedávno. Dcerka byla pořád nemocná ze školky, od té doby co střikáme při období vyšší nemocnosti dětí Streptokill každý den tak nemocná skoro nebývá. Dokonce i teď když byl manžel nemocný, tak jsme si stříkali každou chvíli s dcerou Streptokill a ani jedna jsme to nechytla, a to jinak bylo běžné, že jsme si nemoc mezi sebou předávali a marodili jsme takto klidně dva měsíce. Streptokill je jednička. Děkujeme.

Automáticamente traducido | Ver original
Honza
República Checa

La llegada del otoño significaba para mí cada año el presagio de problemas asociados al dolor de garganta. Alternar aerosoles para la garganta clásicos como ***, ********, ****** ***** y otros fue para mí un maratón interminable hasta la primavera. Sin embargo, estos productos rara vez me funcionaron. Más bien, sólo adormecieron el dolor por un tiempo y eso fue todo. Prefiero ni hablar de su composición química.
Todo eso cambió cuando mi cuñada me recomendó el spray StreptoKill (ahora STkill). He estado usando STkill regularmente durante más de un año y medio. Siempre me lo rocío en cuanto empieza a "rascarme" la garganta y funciona ese día o, a más tardar, al día siguiente. Desde entonces no he conocido ninguna enfermedad nasofaríngea ni de garganta. También lo utiliza toda la familia. ¡Su precio más alto en comparación con la competencia es realmente apropiado aquí! Además, ¡la composición de hierbas es sencillamente genial!

* antes de la publicación de la reseña, el revisor tuvo que reemplazar los nombres de los productos enumerados por asteriscos

Příchod podzimu pro mě každoročně znamenal předzvěst problémů spojených s bolestí v krku. Střídaní klasických sprejů do krku typu ***, ********, ****** ***** a dalších byl pro mne nekonečnný maraton až do jara. Tyto výrobky mi ovšem málokdy zabraly. Spíše jen na chvíli utlumily bolest a toť vše. O jejich chemickém složení raději ani nemluvím.
To vše se změnilo, když mi švagrová doporučila sprej StreptoKill (nyní STkill). STkill používám pravidelně již něco přes rok a půl. Stříknu si ho vždy jakmile mě začne ,,škrábat,, v krku a zabere buď ještě v ten den, nebo nejpozději v průběhu dne dalšího. Žádné onemocnění nosohltanu nebo krku od té doby neznám. Stejně tak ho používáme celá rodina. Jeho vyšší cena ve srovnaní s konkurencí je tady opravdu na místě! Navíc to bylinné složení je prostě pecka!

* před zveřejněním recenze musela být jména recenzentem uvedených výrobků nahrazena hvězdičkami

Automáticamente traducido | Ver original
Mirka
República Checa

Streptokill es lo mejor... Tengo alergias y a menudo me arden la garganta y la nasofaringe. STkill es el único medicamento que me brinda alivio y ayuda. Lo utiliza toda la familia, los niños probablemente tengan desde los tres años. Al principio protestaron un poco, pero se acostumbraron. El dolor de garganta desaparecerá en dos días. No debe faltar en el botiquín de casa.

Streptokill je nejlepší...mám alergii a často mě pálí krk a nosohltan. STkill je jediný lék, který mi uleví a pomůže. Používáme ho celá rodina, děti snad už od tří let. První trochu protestovaly, ale zvykly si. Bolest v krku přejde do dvou dnů. Doma v lékárničce nesmí chybět.

Automáticamente traducido | Ver original
Martina Brázdilová
República Checa

Empecé a darle Streptokill a mi hija (6 años) varias veces al día una semana después de la operación de amígdalas con plasma. Se sintió aliviada y el olor a merengue, que es común durante la curación, fue significativamente más débil; lo atribuyo a una mejor curación durante la aplicación. De lo contrario, no se puede tolerar Streptokill y lo recomiendo dondequiera que vaya.

¡Gracias y buena suerte!
Atentamente,
Martina Brázdilová

Dceři (6 let) jsem týden po operaci nosní mandle plazmou začala párkrát denně Streptokill podávat. Ulevilo se jí a i zápach z pusinky, který bývá při hojení, byl výrazně slabší - přikládám lepšímu hojení při aplikaci. Jinak na Streptokill nedáme dopustit a doporučuji ho, kudy chodím.

Děkuji a přeji hodně zdaru!
S pozdravem,
Martina Brázdilová

Automáticamente traducido | Ver original
Veronika
República Checa

Trabajo en una guardería y sufría repetidos dolores de garganta purulentos. Volvían todos los años y tomaba antibióticos varias veces al año. Cada vez que me dolía la garganta, enseguida empezaba la angina. Intenté casi todo lo posible contra el dolor de garganta, pero estaba perdido.
Me topé con él mientras estudiaba; cómo vencer finalmente la angina; en Streptokill. Realmente no lo creía, pero intenté pedir. Debo decir que el efecto es genial, me salvó de la angina por segunda vez.
Toda la familia lo ha estado usando y los niños se han acostumbrado.
Recomiendo encarecidamente a todos que lo prueben. No lo dejaré.

Pracuji ve školce a trpěla jsem na opakované hnisavé angíny. Vracely se každoročně a já každý rok brala i několikrát antibiotika. Vždy když mě začalo škrábat v krku angína se hned rozjela. Vyzkoušela jsem snad všechno možné proti bolesti v krku, byla jsem už bezradná.
Náhodně jsem narazila při studování; jak konečně porazit angínu; na Streptokill. Moc jsem tomu nevěřila, ale zkusila jsem objednat. Musím říct, že účinek je skvělý, už podruhé mě před angínou zachránil.
Používáme ho už celá rodina, zvykly si už i děti.
Moc všem doporučuji vyzkoušet. Já na něj nedám dopustit.

Automáticamente traducido | Ver original
Jindřich Jenšovský
República Checa

El virus del verano fue neutralizado gracias a Strptokill. Trata el dolor de garganta, la tos……., súper producto.

Letní viróza byla zneškodněna díky Strptokillu. Léčba bolesti v krku, pokašláváni……., super produkt.

Automáticamente traducido | Ver original
Mara
República Checa

Streptokill es un súper triturador para el ardor en la garganta, áspero por un tiempo, pero alivia inmediatamente :-)

Streptokill je super drtič na pálení v krku, chvíli drsný, ale hned uleví:-)

Automáticamente traducido | Ver original
Jarmila Šenová
República Checa

Streptokil ha sido utilizado por toda nuestra familia durante muchos años, como desinfectante, para abrasiones y pequeñas heridas, para herpes labial, resfriados y otras dolencias. Acelera la curación y definitivamente ayuda.

Streptokil používá celá naše rodina už mnoho let, jako dezinfekci, na odřeniny a drobné rány, na opary, na rýmu a další neduhy. Urychluje hojení a určitě pomáhá.

Automáticamente traducido | Ver original
Monika
República Checa

Streptokill es excelente... curamos la angina de mi hija mayor con eso, cuando empezó a tener fiebre y al día siguiente dolor de garganta.Después de usar streptokill, ella estaba en paz a los 5 días gracias a streptokill y sobre todo sin antibióticos. Más tarde, la segunda hija también tuvo angina y exactamente los mismos resultados. Nuevamente aplicando streptokill 5 veces al día y funcionó de nuevo, así que es genial para nosotros y realmente funciona. En este momento, también estoy luchando con Angina, así que veré si también funciona para mí.

Streptokill je výborný.. vyléčili jsme tím anginu starší dcerce, kdy ji nejříve začaly horečky a na druhý den už bolest v krku.Po nasazení streptokillu měla do 5 dní pokoj díky streptokillu a hlavně bez antibiotik. Později chytla i druhá dcerka anginu a úplně stejné výsledky. Zase aplikováním streptokillu 5x denně a zase zabral.Takže za nás paráda a opravdu funguje. Momentálně bojují s Anginou i já, tak uvidím jestli zabere i u mě.

Automáticamente traducido | Ver original
D. Polčáková
República Checa

Hola, solo quiero agradecerte mucho por inventar Streptokill. Mi hija y yo luchamos contra el estreptococo desde principios de marzo hasta finales de abril. Las temperaturas y las amígdalas supurantes estaban a la orden del día. Nos turnamos y tomamos unos tres antibióticos cada uno. Al final, a pesar del precio más alto, probé su Streptokill y nos salvó en aproximadamente una semana. Lo volví a comprar hace 14 días porque a mi hija le volvieron a salir manchas blancas en la garganta y en dos días se le acabó todo. Ahora lo compré de nuevo para mantenerlo en stock. Lo recomiendo a toda mi familia y demás conocidos y muchas gracias. Solo quería escribirte, porque esa vez en abril, después de todos los antibióticos, estaba casi al límite de mis fuerzas y si no fuera por tu milagro, no sé, no sé.
Que tenga un lindo día
Polčáková

Dobrý den, chtěla bych vám jen moc poděkovat, že jste vynalezli Streptokill. S dcerou jsme od začátku března do konce dubna bojovali se streptokokem. Teploty a hnisavé mandle byly na denním pořádku. Střídali jsme se v tom a braly jsme každá asi troje antibiotika. Nakonec jsem i přes vyšší cenu vyzkoušela váš Streptokill a ten nás z toho vytáhl cca za týden. Před 14 dny jsem ho koupila znovu, protože dcera zase měla bílé v krku a za dva dny bylo po všem. Nyní jsem ho koupila znovu, abychom ho měli do zásoby. Doporučuji ho celé rodině a ostatním známým a opravdu moc děkuji. Jen jsem vám to chtěla napsat, protože tenkrát v dubnu jsem po těch všech antibiotikách byla skoro na pokraji svých sil a nebýt vašeho zázraku, tak nevím nevím.
Hezký den
Polčáková

Automáticamente traducido | Ver original
Hana hostinská
República Checa

Hola, también quiero compartir mi experiencia con Streptokill. Mi hijo y yo (6 años) sufrimos de angina desde enero, la mayoría de las veces estreptocócica, tenemos ATB todos los meses, siempre en movimiento... También tomamos preparaciones para fortalecer la inmunidad. Después de buscar en Internet, me encontré con Streptokill. Al principio era escéptico, pero las experiencias de otras personas me dieron ganas de probarlo también. Estoy feliz de admitir que Streptokill realmente funciona, 3 días de aplicación intensiva y las amígdalas comienzan a desvanecerse y se vuelven más fáciles de tragar. Lo peor es sobrevivir los primeros 10 segundos, cuando pica como un loco y luego está bien. Recomiendo aplicarlo también en la raíz de la lengua, limpia muy bien el recubrimiento de la lengua. Que tenga un lindo día.

Dobrý den, i já se chci podělit o svou zkušenost se Streptokillem. Já i můj syn (6 let) od ledna trpíme angínou, nejčastěji streptokokovou, každý měsíc máme ATB, stále do kolečka... Užíváme i preparáty na posílení imunity. Po pátrání na internetu jsem narazila na Streptokill. Nejdříve jsem byla skeptická, ale zkušenosti ostatních lidí mě přiměly, abysme to taky vyzkoušeli. Musím s libostí přiznat, že Streptokill opravdu funguje, 3dny intenzivní aplikace a mandle začnou blednout a lépe se polyká. Nejhorší je přežít prvních 10s, kdy to šíleně štípe a pak už je to pohoda. Doporučuji aplikovat i na kořen jazyku, hezky čistí povlak jazyka. Mějte se krásně.

Automáticamente traducido | Ver original
Tomáš Grepl
República Checa

Hola a todos. En mayo de 2023 me dieron antibióticos para la faringitis estreptocócica y me curé, es el 5 de junio y mi médico de cabecera me dio antibióticos para la angina. El martes 6 de junio compré streptokill. Es miércoles 7 de junio y el segundo día después de usar streptokill, mis amígdalas ya no están hinchadas y siento menos dolor en la garganta. Si estoy en forma el viernes por la noche, ¡no quiero ver antibióticos por mucho tiempo! He sufrido dolores de garganta frecuentes desde la infancia y después del COVID hace 3 años, a menudo tengo resfriados y las gotas nasales ya no ayudan.

Zdravím všechny. V květnu 2023 jsem dostal antibiotika na streptokoka a vyléčil se, je 5. června a já dostal od mé obvodní lékařky antibiotika na angínu. V úterý 6. června jsem si koupil streptokill. Je středa 7. června a já druhý den po používání streptokillu nemám již tak nateklé mandle a cítím už menší bolest v krku. Pokud do pátečního večera budu fit, tak antibiotika nechci již dlouho vidět! Od dětství jsem trpěl na časté angíny a po COVIDU před 3 lety jsem často nachlazený a nosní kapky již nepomáhají.

Automáticamente traducido | Ver original
Jitka
República Checa

Hola. Me recomendaron su streptokill cuando me ardía la garganta durante unos días. Reconozco que al principio era bastante desconfiada y el precio me desanimó un poco, pero igual compré el producto. Sentí alivio. Unos meses. más tarde, le recomendé su producto a mi madre y el efecto fue excelente. Me alegro de haber encontrado su dirección de Internet directamente en la caja y estoy gratamente sorprendido por esta gran promoción gratuita 2+1. Desafortunadamente, solo tenemos el empaque vacío. dejado para otra compra. Diviértete y gracias por un producto tan maravilloso

Dobrý den.Váš streptokill mi byl doporučen když mě několik dní pálilo v krku.Přiznám se že zprvu jsem byla dost nedůvěřivá a trochu mě odrazovala i cena ale přesto jsem si přípravek zakoupila.Protože už jsem to přece jen měla trochu rozjetý chvilku to trvalo než jsem pocítila úlevu.Pár měsíců na to jsem Váš výrobek doporučila mamce a účinek výborný.Jsem ráda že jsem na krabičce našla přímo Vaší internetovou adresu a jsem příjemně překvapená za tuhle skvělou akci 2+1zdarma.Bohužel už nám zbyla jen prázdný obal kvůli dalšímu zakoupení.Mějte se krásně a děkuji za tak úžasný výrobek

Automáticamente traducido | Ver original
Michal Jurásek
República Checa

De vacaciones en Egipto ayudó mucho en dos días después de un dolor de garganta.

Na dovolené v Egyptě velmi pomohl za dva dny po bolesti v krku.

Automáticamente traducido | Ver original
Naděžda Molly Lajčoková
República Checa

Compré Streptokill por recomendación. Estaba resfriado, mis bronquios estaban limpios, mis pulmones también, pero mi PCR era 42, entonces el médico me escribió ATB. Desafortunadamente, comenzó un dolor de garganta y una tos sofocante. Después de tomar Streptokill, los problemas siempre se aliviaron.
Gracias por este producto. Me salvó de una tos loca y una garganta áspera.
Seguiré recomendándolo.
Atentamente, Nadežda Molly Lajčoková

Streptokill jsem si koupila na doporučení. Byla jsem nachlazená, průdušky čisté, plíce také,ale crp 42a tak mi lékařka napsala ATB. Bohužel, začala bolest v krku a dusivý kašel. Po užití Streptokill u se vždy potíže zmírnily.
Děkuji za tento výrobek. Zachránil mě před šíleným kašlem a škrábáním v krku.
Budu jej dále doporučovat.
S pozdravem Naděžda Molly Lajčoková

Automáticamente traducido | Ver original
Anna Chlumová
República Checa

Mi hermana me llevó a Streptokill, quien ha estado sin él durante varios años. Después de la primera gripe con streptokill, ya no lo tolero y es la base del botiquín de primeros auxilios. A menudo lo recomiendo yo mismo y recibo comentarios positivos.

Na streptokill mě přivedla moje sestra, která bez něj již několik let nedá ani ránu. Po první chřipce se streptokillem již na něj také nedám dopustit a je základem lékárničky. Sama ho často doporučuji a dostávám pozitivní zpětné reakce.

Automáticamente traducido | Ver original
Bára Klímová
República Checa

Satisfacción absoluta. Se confía en él. Cuanto antes lo aplique, mayor será la posibilidad de que el cuello ni siquiera comience. Recomiendo.

Absolutní spokojenost. Je na něj spolehnutí. Čím dřív aplikuju, o to větší je šance, že se krk ani nerozjede. Doporučuju.

Automáticamente traducido | Ver original
Denis
República Checa

Cada vez que empieza a rascarse un poco la garganta, le pongo Streptokill y desaparece en 3 días. También se lo recomendé a una amiga y ella tampoco puede elogiarlo lo suficiente.

Vždy když začne trochu škrabat v krku, tak nasadím Streptokill a do 3 dnů to přejde. Doporučil jsem i kamarádce a taky si ho nemůže vynachválit.

Automáticamente traducido | Ver original


Další příspěvky týkající se Vámi zvoleného tématu jsme pro Vás našli na angina.cz.